oktobar 2004.

Predlog zakona o izvršenju krivičnih sankcija

PREDLOG ZAKONA O IZVRŠENjU KRIVIČNIH SANKCIJA DEO PRVI OPŠTI DEO GLAVA PRVA OSNOVNE ODREDBE Sadržina zakona Postupak izvršenja krivičnih sankcija prema punoletnim licima prava i obaveze lica prema kojima se izvršavaju sankcije, organizacija Uprave za izvršenje zavodskih sankcija, nadzor nad njenim radom i ako posebnim zakonom nije drukčije određeno, izvršenje sankcija izrečenih za privredne prestupe …

Predlog zakona o izvršenju krivičnih sankcija Pročitaj više »

Kadrovska pitanja

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS“, broj 49/92), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E Nj E O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU I Razrešava se dr TATJANA CVJETIĆANIN dužnosti vršioca dužnosti direktora Narodnog muzeja u Beogradu. II …

Kadrovska pitanja Pročitaj više »

Predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine

PREDLOG ZAKONA O INTEGRISANOM SPREČAVANjU I KONTROLI ZAGAĐIVANjA ŽIVOTNE SREDINE Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak izdavanja integrisane dozvole za postrojenja i aktivnosti koja mogu imati negativne uticaje na zdravlje ljudi, životnu sredinu ili materijalna dobra, vrste aktivnosti i postrojenja, nadzor i druga pitanja od značaja za sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne …

Predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine Pročitaj više »

Predlog zakona o proceni uticaja na životnu sredinu

PREDLOG ZAKONA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU I. OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuje se postupak procene uticaja za projekte koji mogu imati značajne uticaje na životnu sredinu, sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu, učešće zainteresovanih organa i organizacija i javnosti, prekogranično obaveštavanje za projekte koji mogu imati značajne …

Predlog zakona o proceni uticaja na životnu sredinu Pročitaj više »

Predlog zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

PREDLOG ZAKONA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi, način i postupak vršenja procene uticaja određenih planova i programa na životnu sredinu (u daljem tekstu: strateška procena), radi obezbeđivanja zaštite životne sredine i unapređivanja održivog razvoja integrisanjem osnovnih načela zaštite životne sredine u postupak pripreme …

Predlog zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Pročitaj više »

Predlog zakona o zaštiti životne sredine

PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuje se integralni sistem zaštite životne sredine kojim se obezbeđuje ostvarivanje prava čoveka na život i razvoj u zdravoj životnoj sredini i uravnotežen odnos privrednog razvoja i životne sredine u Republici. Sistem zaštite životne sredine Član 2. Sistem zaštite životne sredine čine …

Predlog zakona o zaštiti životne sredine Pročitaj više »

Predlog zakona o izvršenju krivičnih sankcija

PREDLOG ZAKONA O IZVRŠENjU KRIVIČNIH SANKCIJA DEO PRVI OPŠTI DEO GLAVA PRVA OSNOVNE ODREDBE Sadržina zakona Postupak izvršenja krivičnih sankcija prema punoletnim licima prava i obaveze lica prema kojima se izvršavaju sankcije, organizacija Uprave za izvršenje zavodskih sankcija, nadzor nad njenim radom i ako posebnim zakonom nije drukčije određeno, izvršenje sankcija izrečenih za privredne prestupe …

Predlog zakona o izvršenju krivičnih sankcija Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o zaštiti predela izuzetnih odlika „Subotička peščara“

Na osnovu člana 43. stav 4. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94 i 53/95), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O IZMENI UREDBE O ZAŠTITI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „SUBOTIČKA PEŠČARA“ Član 1. U Uredbi o zaštiti predela izuzetnih oblika „Subotička peščara“ („Službeni glasnik …

Uredba o izmeni Uredbe o zaštiti predela izuzetnih odlika „Subotička peščara“ Pročitaj više »