jul 2005.

83. sednica Vlade Republike Srbije, 14. jul 2005. godine

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima («Službeni glasnik SRS», broj 44/89 i «Službeni glasnik RS», br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04), Vlada donosi R E Š E Nj E O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U …

83. sednica Vlade Republike Srbije, 14. jul 2005. godine Pročitaj više »

Uredba o subvencionisanju proizvodnje i skladištenja pšenice roda 2005. godine

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 19. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 127/04), Vlada donosi UREDBU O SUBVENCIONISANjU PROIZVODNjE I SKLADIŠTENjA PŠENICE RODA 2005. GODINE Član 1. Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način subvencionisanja proizvodnje i skladištenja pšenice roda 2005. …

Uredba o subvencionisanju proizvodnje i skladištenja pšenice roda 2005. godine Pročitaj više »

Uredba o dopunama Uredbe o utvrđivanju programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2005. godinu

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 19. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu («Službeni glasnik RS», broj 127/04), Vlada donosi U R E D B U O DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA MERA ZA PODSTICANjE RAZVOJA POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE ZA 2005. GODINU Član 1. U Uredbi o …

Uredba o dopunama Uredbe o utvrđivanju programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2005. godinu Pročitaj više »

82. sednica Vlade Republike Srbije, 7. jul 2005. godine

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99), Vlada donosi R E Š E Nj E O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE I Postavlja se Dragan Ivković za pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – …

82. sednica Vlade Republike Srbije, 7. jul 2005. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99), Vlada donosi R E Š E Nj E O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE I Postavlja se Dragan Ivković za pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o načinu i uslovima izmiraivanja obaveza privrednih društava prema poveriocima iz sredstava ostvarenih od prodaje akcija privrednog društva u vlasništvu Akcijskog fonda Republike Srbije

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa čl. 32. i 36. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji (“Službeni glasnik RS“ , broj 45/05), Vlada donosi UREDBU O NAČINU I USLOVIMA IZMIRIVANjA OBAVEZA PRIVREDNIH DRUŠTAVA PREMA POVERIOCIMA IZ SREDSTAVA OSTVARENIH OD PRODAJE AKCIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA U VLASNIŠTVU AKCIJSKOG …

Uredba o načinu i uslovima izmiraivanja obaveza privrednih društava prema poveriocima iz sredstava ostvarenih od prodaje akcija privrednog društva u vlasništvu Akcijskog fonda Republike Srbije Pročitaj više »

Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Javnog preduzeća za istraživanje, proizvodnju, preradu i promet nafte i prirodnog gasa

PREDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENjA ZAKONA O OSNIVANjU JAVNOG PREDUZEĆA ZA ISTRAŽIVANjE, PROIZVODNjU, PRERADU I PROMET NAFTE I PRIRODNOG GASA Član 1. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o osnivanju Javnog preduzeća za istraživanje, proizvodnju, preradu i promet nafte i prirodnog gasa (“Službeni glasnik RS”, broj 37/91). Član 2. Prava, obaveze, …

Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Javnog preduzeća za istraživanje, proizvodnju, preradu i promet nafte i prirodnog gasa Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radiodifuziji

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADIODIFUZIJI Član U Zakonu o radiodifuziji („Službeni glasnik RS“, br. 42/02 i 97/04), u članu 27. stav 2. reči: „dve godine“ zamenjuju se rečima: „šest godina“, reči: „četiri godine“ zamenjuju se rečima: „pet godina“ i reči: „šest godina“ zamenjuju se rečima: „četiri godine“. Stav 3. menja se …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radiodifuziji Pročitaj više »

Predlog zakona o veterinarstvu

PREDLOG ZAKONA O VETERINARSTVU I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuje se zaštita i unapređenje zdravlja i dobrobiti životinja, utvrđuju se zarazne bolesti životinja i mere za sprečavanje pojave, otkrivanje, sprečavanje širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zaraznih bolesti životinja i bolesti koje se sa životinja mogu preneti na ljude, veterinarsko-sanitarna kontrola i uslovi za proizvodnju …

Predlog zakona o veterinarstvu Pročitaj više »