maj 2006.

Predlog zakona o trgovini

PREDLOG ZAKONA Sadržina Član 1. Ovim zakonom se uređuje trgovina robom i uslugama, uslovi za njeno obavljanje, prodajni podsticaji u trgovini, zaštita od nepoštene utakmice, način utvrđivanja poremećaja u trgovini, mere za postizanje stabilnosti tržišta i unapređenje trgovine i nadzor nad trgovinom. Definicije Član 2. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje : …

Predlog zakona o trgovini Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi

O POTVRĐIVANjU KONVENCIJE O POLICIJSKOJ SARADNjI U JUGOISTOČNOJ EVROPI Član 1. Ovim zakonom potvrđuje se Konvencija o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi, potpisana 5. maja 2006. godine, u Beču, u originalu na engleskom jeziku. Konvencija je sastavni deo zakona. Član 2. Konvencija se potvrđuje zakonom Republike Srbije, jer je Republika Srbija pravni sledbenik državne zajednice …

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi

O POTVRĐIVANjU KONVENCIJE O POLICIJSKOJ SARADNjI U JUGOISTOČNOJ EVROPI Član 1. Ovim zakonom potvrđuje se Konvencija o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi, potpisana 5. maja 2006. godine, u Beču, u originalu na engleskom jeziku. Konvencija je sastavni deo zakona. Član 2. Konvencija se potvrđuje zakonom Republike Srbije, jer je Republika Srbija pravni sledbenik državne zajednice …

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi Pročitaj više »

135. sednica Vlade Republike Srbije, 4. maj 2006. godine

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o sportu («Službeni glasnik RS», broj 52/96 i 101/05- dr. zakon), Vlada donosi O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA SPORT I Razrešava se Zoja Medić dužnosti člana u Upravnom odboru Republičkog zavoda za sport, iz reda zaposlenih. II Imenuje se Predrag Dražović za člana …

135. sednica Vlade Republike Srbije, 4. maj 2006. godine Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljjaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2006. godinu

Na osnovu čl. 6. i 18. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu («Službeni glasnik RS», br.106/05 i 108/05-ispravka), Vlada donosi U R E D B U O UTVRĐIVANjU PROGRAMA RASPODELE I KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA KREDITIRANjE PREDUZEĆA KOJA OBAVLjAJU DELATNOST U OBLASTI PREHRAMBENE INDUSTRIJE ZA 2006. GODINU Član 1. Ovom uredbom utvrđuju se uslovi …

Uredba o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljjaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2006. godinu Pročitaj više »

Predlog zakona o ratifikaciji Ugovora o osnivanju Energetske zajednice između Evropske zajednice i Republike Albanije, Republike Bugarske, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Crne Gore, Rumunije, Republike Srbije i Privremene Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija

PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI UGOVORA O OSNIVANjU ENERGETSKE ZAJEDNICE IZMEĐU EVROPSKE ZAJEDNICE I REPUBLIKE ALBANIJE, REPUBLIKE BUGARSKE, BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE HRVATSKE, BIVŠE JUGOSLOVENSKE REPUBLIKE MAKEDONIJE, REPUBLIKE CRNE GORE, RUMUNIJE, REPUBLIKE SRBIJE I PRIVREMENE MISIJE UJEDINjENIH NACIJA NA KOSOVU U SKLADU SA REZOLUCIJOM 1244 SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINjENIH NACIJA Član 1. Ratifikuje se Ugovor o osnivanju …

Predlog zakona o ratifikaciji Ugovora o osnivanju Energetske zajednice između Evropske zajednice i Republike Albanije, Republike Bugarske, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Crne Gore, Rumunije, Republike Srbije i Privremene Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija Pročitaj više »