Mesec: decembar 2006.

Strategija razvoja stručnog obrazovanja u Republici Srbiji

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), Vlada donosi Strategiju razvoja stručnog obrazovanja u Republici Srbiji Predlog Strategije razvoja stručnog obrazovanja u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Strategija) daje celovitu sliku daljeg razvoja stručnog obrazovanja i obuke. Preporuke koje sadrži ovaj dokument su zasnovane …

Strategija razvoja stručnog obrazovanja u Republici SrbijiDalje »

Strategija razvoja obrazovanja odraslih u Republici Srbiji

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), Vlada donosi Strategiju razvoja obrazovanja odraslih u Republici Srbiji I. UVOD Strategija obrazovanja odraslih je poziv na stvaranje kulture učenja, društvene organizacije i ekonomije zasnovane na znanju i unapređenju sposobnosti i postignuća odraslih ljudi. Polaznu osnovu za …

Strategija razvoja obrazovanja odraslih u Republici SrbijiDalje »

172. sednica Vlade Republike Srbije, 21. decembar 2006. godine

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon), a u vezi sa članom 69g Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana („Službeni glasnik RS”, br. 36/91, 79/91 – dr. zakon , 33/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93, 67/93 – dr. …

172. sednica Vlade Republike Srbije, 21. decembar 2006. godineDalje »

Akcioni plan za primenu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

AKCIONI PLAN ZA PRIMENU NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE PREPORUKE IZ STRATEGIJE Zalaganje za bržu ratifikaciju međunarodnih instrumenata za borbu protiv korupcije Određivanje prioriteta za ratifikaciju pojedinih međunarodnih instrumenata posebno:Građanskopravne konvencije SE o korupciji;Dodatnog protokola uz KP konvenciju o korupciji SE Ministarstvo pravdeVladaNarodna skupština 2006/2007 Nema Prilagođavanje domaćeg pravnog sistema međunarodnim standardima Povećanje efikasnosti …

Akcioni plan za primenu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcijeDalje »

Uredba o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar – mart 2007. godine

Na osnovu člana 28. stav 5. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05 – dr. zakon, 66/05, 101/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 85/06 i 86/06 – ispravka), Vlada donosi U R E D B U O PRIVREMENOM FINANSIRANjU REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD JANUAR – MART 2007. GODINE Član …

Uredba o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar – mart 2007. godineDalje »

171. sednica Vlade Republike Srbije, 14. decembar 2006. godine

Na osnovu člana 9. stav 1. Odluke o osnivanju Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 73/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA …

171. sednica Vlade Republike Srbije, 14. decembar 2006. godineDalje »

Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2006. godinu

Na osnovu člana 99a stav 4. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 54/96 i 101/05-dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA IZGRADNjE, …

Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2006. godinuDalje »

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Evropsko pojedinačno prvenstvo u džudou Beograd 2007 godine“

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), Vlada donosi U R E D B U O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „EVROPSKO POJEDINAČNO PRVENSTVO U DžUDOU BEOGRAD 2007” Član …

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Evropsko pojedinačno prvenstvo u džudou Beograd 2007 godine“Dalje »