februar 2009.

Strategija za borbu protiv droga u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi S T R A T E G I J U ZA BORBU PROTIV DROGA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2009. DO 2013. GODINE I. UVOD Zloupotreba droga dovela je savremeno čovečanstvo do ozbiljnih posledica …

Strategija za borbu protiv droga u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim komorama

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM KOMORAMA Član 1. U Zakonu o privrednim komorama („Službeni glasnik RS”, broj 65/01), u članu 1. reč: „preduzeća” zamenjuje se rečima: „privrednih društava”, a reči: „a koja kao deo jedinstvenog povezivanja privrednih subjekata učestvuju u ostvarivanju i obezbeđivanju zajedničkih interesa važnih za privredu u Republici” brišu …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim komorama Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIRNOM REŠAVANjU RADNIH SPOROVA Član 1. U Zakonu o mirnom rešavanju radnih sporova („Službeni glasnik RS”, broj 125/04), član 2. menja se i glasi: „Kolektivnim radnim sporom (u daljem tekstu: kolektivni spor), u smislu ovog zakona, smatra se spor povodom: zaključivanja, izmena i dopuna ili primene kolektivnog …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova Pročitaj više »

Predlog carinskog zakona

PREDLOG CARINSKOG ZAKONA Sadržaj i primena zakona Ovim zakonom uređuju se opšta pravila i postupci koji se primenjuju na robu koja se unosi i iznosi iz carinskog područja Republike Srbije. Ovaj zakon: primenjuje se na promet robe između carinskog područja Republike Srbije i drugih carinskih područja uz propise iz ostalih oblasti koji se odnose na …

Predlog carinskog zakona Pročitaj više »

61. sednica Vlade Republike Srbije, 19. februar 2009. godine

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04, 101/05-dr. zakon i 116/08-dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. …

61. sednica Vlade Republike Srbije, 19. februar 2009. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04, 101/05-dr. zakon i 116/08-dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o dopunama Uredbe o zaštiti imovine delova preduzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08) a u vezi sa članom 3. stav 5. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07), Vlada donosi U R E D B U O DOPUNAMA UREDBE O ZAŠTITI IMOVINE DELOVA …

Uredba o dopunama Uredbe o zaštiti imovine delova preduzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ Pročitaj više »

Uredba o Nacionalnom programu za prevenciju raka dojke

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O NACIONALNOM PROGRAMU ZA PREVENCIJU RAKA DOJKE Član 1. Ovom uredbom utvrđuje se Nacionalni program …

Uredba o Nacionalnom programu za prevenciju raka dojke Pročitaj više »

Uredba o Nacionalnom programu preventivne zdravstvene zaštite dece sa psihofiziološkim poremećajima i govornom patologijom

NACIONALNI PROGRAM PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DECE SA PSIHOFIZIOLOŠKIM POREMEĆAJIMA I GOVORNOM PATOLOGIJOM Program organizacije ranog otkrivanja psihofizioloških poremećaja i govorne patologije Psihofiziološki poremećaji i govorna patologija predstavljaju globalan problem, posebno u zemljama u tranziciji. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije psihofiziološki poremećaji su u sve većem porastu. Uočavajući ovaj problem kao jedan od prioritetnih, Ministarstvo zdravlja …

Uredba o Nacionalnom programu preventivne zdravstvene zaštite dece sa psihofiziološkim poremećajima i govornom patologijom Pročitaj više »

Uredba o Nacionalnom programu preventivne zdravstvene zaštite dece sa psihofiziološkim poremećajima i govornom patologijom

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/05 i 65/08), Vlada donosi UREDBU O NACIONALNOM PROGRAMU PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DECE SA PSIHOFIZIOLOŠKIM POREMEĆAJIMA I GOVORNOM PATOLOGIJOM Član 1. Ovom uredbom utvrđuje se Nacionalni …

Uredba o Nacionalnom programu preventivne zdravstvene zaštite dece sa psihofiziološkim poremećajima i govornom patologijom Pročitaj više »