Mesec: april 2013.

Uredba o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini (sa prilozima)

BIOGRAFIJA (CURRICULUM VITAE) Predložena pozicija u toku ostvarivanja projekta: Prezime: Ime: Datum rođenja: Državljanstvo: Bračno stanje: Obrazovanje: Institucija Od(godina) Do( godina) Stečeni stepen(i) ili Diploma(e) Poznavanje stranog jezika: (Ocene znanja od 1 do 5 – ocena 5 je najveća, a ocena 1 najniža) Jezik Čitanje Pričanje Pisanje Članstvo u profesionalnim udruženjima: Druge veštine: Sadašnje radno …

Uredba o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini (sa prilozima)Dalje »

Uredba o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini (sa prilozima)

UGOVOR O PARTNERSTVU (Preporučena forma) Član 1. Ugovorne strane (Puni naziv udruženja) ………………………., sedište u (adresa sedišta za udruženja), registarski broj za PDV ili drugi odgovarajući PIB registarski broj – za Glavnog partnera (u daljem tekstu: Glavni partner) (Puni naziv organizacije) ………………………., sedište u (adresa sedišta za organizacije), registarski broj za PDV ili drugi odgovarajući …

Uredba o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini (sa prilozima)Dalje »

Uredba o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini (sa prilozima)

IZJAVA O SAGLASNOSTI SA USLOVIMA IZ PROGRAMA Ja, potpisnik ove izjave, kao odgovorno lice, potvrđujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da: prihvatam sve uslove navedene u Javnom pozivu i Programu sve priložene kopije odgovaraju originalu; su svi dati navodi istiniti i odgovaraju stvarnom stanju; ću preostali iznos sredstava, neophodnih za realizaciju projekta, u visini …

Uredba o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini (sa prilozima)Dalje »

Uredba o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini (sa prilozima)

PROGRAM PODRŠKE AKTIVNOSTIMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PODSTICANjE RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA U 2013. GODINI FORMULAR ZA PRIJAVU Naziv organizacije Podnosilac prijave Partner 1 Partner 2 DATUM PRIJAVE: _________________________ I. PROJEKAT 1. Opis 1.1 Naziv Navedite naslov projekta za koji podnosite prijavu za finansiranje 1.2 Lokacija(e) Zemlja, region(i), grad(ovi) Molimo vas da ovde navedete lokaciju na kojoj …

Uredba o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini (sa prilozima)Dalje »

Uredba o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini (sa prilozima)

Na osnovu člana 7. Zakona o budzetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br.55/ 05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) Vlada donosi UREDBU O UTVRĐIVANjU PROGRAMA PODRŠKE AKTIVNOSTIMA UDRUŽENjA ZA PODSTICANjE RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA U 2013. GODINI …

Uredba o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini (sa prilozima)Dalje »

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Svetsko prvenstvo u rvanju za kadete Srbija 2013”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12), Vlada donosi U R E D B U O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „SVETSKO PRVENSTVO U RVANJU ZA …

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Svetsko prvenstvo u rvanju za kadete Srbija 2013”Dalje »

Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje traktora i priključnih mašina za traktore u Republici Srbiji u 2013. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi UREDBU O IZMENI I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE I PRODAJE …

Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje traktora i priključnih mašina za traktore u Republici Srbiji u 2013. godiniDalje »

Uredba o utvrđivanju prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka „Đerdap”

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11 i 121/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12), Vlada donosi O UTVRĐIVANjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE …

Uredba o utvrđivanju prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka „Đerdap”Dalje »

Uredba o utvrđivanju prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka „Đerdap”

Prostorni plan područja posebne namene Nacionalnog parka „Đerdap” I. Polazne osnove Obuhvat i granica područja prostornog plana Granice Prostornog plana, odnosno područja posebne namene sa zonama I, II i III stepena zaštite Nacionalnog parka „Đerdap” (u daljem tekstu Nacionalni park), određene su na referalnim kartama Prostornog plana i opisno, prema situaciji na topografskim kartama (TK50: …

Uredba o utvrđivanju prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka „Đerdap”Dalje »

Predlog zakona o privatnom obezbeđenju

PREDLOG ZAKONA O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU I. UVODNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuju se obavezno obezbeđenje i zaštitu određenih objekata, poslovi i rad pravnih i fizičkih lica u oblasti privatnog obezbeđenja, uslovi za njihovo licenciranje, način vršenja poslova i ostvarivanje nadzora nad njihovim radom. Član 2. Privatno obezbeđenje, u smislu ovog zakona, obuhvata pružanje usluga, …

Predlog zakona o privatnom obezbeđenjuDalje »