Mesec: jul 2014.

Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu

Obrazac 5 POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Ukupno (od 6 do 11) Prihodi iz budzeta Iz donacija Iz ostalih izvora Ukupno(od 6 do 11) Rashod i izdaci na teret budzeta Iz donacija Iz ostalih izvora Ukupno(od 6 do 11) Iz budzeta Izdonacija Izostalih izvora | | | | |Republike |Autonomne pokrajine |Opštine grada |OOSO …

Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinuDalje »

Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu

Obrazac 4 POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 N O V Č A N I P R I L I V I (4002 + 4104 + 4129) 1.344.215.860 1.457.234.651 700000 TEKUĆI PRIHODI (4003 + 4047 + 4057 + 4067 + 4092 + 4097 + 4101) 781.300.785 810.599.204 710000 POREZI (4004 …

Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinuDalje »

Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu

Obrazac 3 POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 PRIMANjA (3002 + 3027) 562.915.075 646.635.447 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (3003 + 3010 + 3017 + 3020) 7.312.794 1.873.805 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (3004 + 3006 + 3008) 1.943.149 1.427.992 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (3005) 875.079 1.046.677 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 875.079 1.046.677 812000 …

Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinuDalje »

Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu

POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 TEKUĆI PRIHODI I PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (2002 + 2104) 788.613.579 812.473.009 700000 TEKUĆI PRIHODI (2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101) 781.300.785 810.599.204 710000 POREZI (2004 + 2008 + 2010 + 2017 …

Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinuDalje »

Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu

POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Bruto Ispravka vrednosti Neto(5 – 6) 1 2 3 4 5 6 7 1 AKTIVA 000000 NEFINANSIJSKA IMOVINA (1002 + 1020) 412.606.408 2.558.367.977 432.288.300 2.126.079.677 010000 NEFINANSIJSKA IMOVINA U STALNIM SREDSTVIMA (1003 + 1007 + 1009 + 1011+1015+1018) 412.606.408 2.558.367.977 432.288.300 2.126.079.677 011000 NEKRETNINE I OPREMA(od 1004 do 1006) …

Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinuDalje »

Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu

O B R A Z L O Ž E Nj E I. USTAVNI OSNOV Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 11. Ustava Republike Srbije, kojim je, između ostalog, propisano da Narodna skupština usvaja završni račun Republike Srbije, na predlog Vlade. II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA U skladu …

Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinuDalje »

Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE 1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa- Vlada Obrađivač: Ministarstvo finansija 2. Naziv propisa Predlog zakona o završnom računu budzeta Republike Srbije za 2013. godinu. The draft Law on Final Account of the Republic of Serbia for 2013. 3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma …

Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinuDalje »

Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu

S A D R Ž A J PREDLOG ZAKONA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU 1 I. OPŠTI DEO 1 II. POSEBAN DEO 6 OBRAZLOŽENjE 89 I. USTAVNI OSNOV 89 II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA 89 III. SADRŽINA ZAKONA 89 IV. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA 91 UKUPNI RASHODI I …

Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinuDalje »

Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu

Obrazac 5 POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Ukupno (od 6 do 11) Ukupno(od 6 do 11) Rashod i izdaci na teret budzeta Iz donacija Iz ostalih izvora | | | |Ukupno (od 6 do 11) |Iz budzeta |Iz donacija |Iz ostalih izvora | | | | | | |Republike |Autonomne pokrajine |Opštine grada |OOSO …

Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinuDalje »