Mesec: mart 2015.

Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta izgradnje „Beograd na vodi”

PREDLOG ZAKONA O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA I POSEBNIM POSTUPCIMA EKSPROPRIJACIJE I IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE RADI REALIZACIJE PROJEKTA IZGRADNJE „BEOGRAD NA VODI” Član 1. Ovim zakonom uređuje se utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi realizacije projekta izgradnje „Beograd na vodi”, kao projekta od posebnog značaja za Republiku Srbiju i Grad Beograd (u daljem tekstu: Projekat), …

Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta izgradnje „Beograd na vodi”Dalje »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije, u iznosu do 15.000.000 evra za projekat „Energetske efikasnosti u javnim objektima”

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU KFW, FRANKFURT NA MAJNI I REPUBLIKE SRBIJE, U IZNOSU DO 15.000.000 EVRA ZA PROJEKAT „ENERGETSKE EFIKASNOSTI U JAVNIM OBJEKTIMA” Član 1. Potvrđuje se Sporazum o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije, u iznosu do 15.000.000 evra za Projekat „Energetske efikasnosti u javnim objektima”, koji …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije, u iznosu do 15.000.000 evra za projekat „Energetske efikasnosti u javnim objektima”Dalje »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblasti odbrane

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BELORUSIJE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblasti odbrane, koji je potpisan u Minsku, 10. novembra 2014. godine, u originalu na srpskom, ruskom i engleskom jeziku. Član 2. …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblasti odbraneDalje »