Mesec: april 2016.

Uredba o utvrđivanju Državnog programa sanacije zagađenja Kostajničke reke, Korenite i Jadra usled izlivanja jalovine sa flotacijskih deponija rudnika antimona „Stolice”

DRŽAVNI PROGRAM SANACIJE ZAGAĐENJA KOSTAJNIČKE REKE, KORENITE I JADRA USLED IZLIVANJA JALOVINE SA FLOTACIJE DEPONIJE RUDNIKA ANTIMONA „STOLICE” Oblast u kojoj se sprovode mere i teritorija na kojoj se sprovode mere Državni program sanacije zagađenja Kostajničke reke, Korenite i Jadra usled izlivanja jalovine sa flotacijskih deponija rudnika antimona „Stolice” odnosi se na sanaciju zagađenja reka …

Uredba o utvrđivanju Državnog programa sanacije zagađenja Kostajničke reke, Korenite i Jadra usled izlivanja jalovine sa flotacijskih deponija
rudnika antimona „Stolice”
Dalje »

Uredba o utvrđivanju Državnog programa sanacije zagađenja Kostajničke reke, Korenite i Jadra usled izlivanja jalovine sa flotacijskih deponija rudnika antimona „Stolice”

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi U …

Uredba o utvrđivanju Državnog programa sanacije zagađenja Kostajničke reke, Korenite i Jadra usled izlivanja jalovine sa flotacijskih deponija
rudnika antimona „Stolice”
Dalje »

Uredba o utvrđivanju Srednjoročnog programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za period od 2016. do 2020. godine

SREDNJOROČNI PROGRAM RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA PERIOD OD 2016. DO 2020. GODINE Savetodavni poslovi u poljoprivredi (u daljem tekstu: savetodavni poslovi), u Republici Srbiji deo su sistema transfera znanja i informacija čijim se obavljanjem vrši prenos znanja, informacija i tehnologije od istraživačkih institucija do poljoprivrednih proizvođača. Značaj obavljanja savetodavnih poslova prepoznat je u …

Uredba o utvrđivanju Srednjoročnog programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za period od 2016. do 2020. godineDalje »

Uredba o utvrđivanju Srednjoročnog programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za period od 2016. do 2020. godine

Na osnovu člana 26. stav 2. Zakona o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede („Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O UTVRĐIVANJU SREDNJOROČNOG PROGRAMA …

Uredba o utvrđivanju Srednjoročnog programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za period od 2016. do 2020. godineDalje »

Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o cenama usluga koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja

Na osnovu člana 10. stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/15 – dr. zakon i 9/16 – US) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, …

Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o cenama usluga koje vrši Agencija za bezbednost saobraćajaDalje »

215. sednica Vlade Republike Srbije, 8. april 2016. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona …

215. sednica Vlade Republike Srbije, 8. april 2016. godineDalje »

Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2016. godinu

GODIŠNjI PROGRAM MONITORINGA STATUSA VODA ZA 2016. GODINU Hidrološki osmatrački sistem Republike Srbije Hidrološki osmatrački sistem Republike Srbije za monitoring statusa voda čini državna mreža hidroloških stanica. Državne mreže hidroloških stanica obuhvataju mreže: 1) hidroloških reonskih stanica; 2) hidroloških stanica površinskih voda; 3) hidroloških stanica podzemnih voda; 4) stanica za kvalitet površinskih voda; 5) stanica za kvalitet podzemnih voda. Prema …

Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2016. godinuDalje »

Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2016. godinu

Na osnovu člana 109. stav 1. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U Član 1. …

Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2016. godinuDalje »