Mesec: jun 2016.

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini

PROGRAM PODSTICANjA RAVNOMERNOG REGIONALNOG RAZVOJA U 2016. GODINI I. Uvodni deo Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS” broj 103/15), u okviru razdela 20 – Ministarstvo privrede, Program 1505 Regionalni razvoj, Funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, Programska aktivnost/projekat 0004 – Podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja na Ekonomskoj klasifikaciji 463 – Transferi …

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godiniDalje »

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O UTVRĐIVANJU …

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godiniDalje »

227. sednica Vlade Republike Srbije, 24. jun 2016. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona …

227. sednica Vlade Republike Srbije, 24. jun 2016. godineDalje »

Uredba o utvrđivanju prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 2h110 kV Kraljevo 3 – Novi Pazar 1

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA VISOKONAPONSKOG DALEKOVODA 2h110 kV KRALjEVO 3 – NOVI PAZAR 1 Izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 2×110 kV Kraljevo 3 – Novi Pazar 1 (u daljem tekstu: Prostorni plan), pristupilo se na osnovu Odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog …

Uredba o utvrđivanju prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 2h110 kV Kraljevo 3 – Novi Pazar 1Dalje »

Uredba o utvrđivanju prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 2h110 kV Kraljevo 3 – Novi Pazar 1

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 …

Uredba o utvrđivanju prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 2h110 kV Kraljevo 3 – Novi Pazar 1Dalje »

225. sednica Vlade Republike Srbije, 17. jun 2016. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona …

225. sednica Vlade Republike Srbije, 17. jun 2016. godineDalje »

224. sednica Vlade Republike Srbije, 13. jun 2016. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona …

224. sednica Vlade Republike Srbije, 13. jun 2016. godineDalje »