Mesec: novembar 2016.

Uredba o označavanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nacionalnom oznakom višeg kvaliteta „srpski kvalitet”

Prilog 1. ZAHTEV ZA KORIŠĆENJE OZNAKE „SRPSKI KVALITET” ZA POLJOPORIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE 1. Naziv poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za koji se podnosi zahtev: ___________________________________________________ 2. Podaci o asocijaciji proizvođača: Naziv asocijacije proizvođača Pravni status asocijacije proizvođača Broj članova asocijacije proizvođača Adresa asocijacije proizvođača Broj telefona e-mail Ime, prezime, adresa i broj telefona odgovorne osobe …

Uredba o označavanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nacionalnom oznakom višeg kvaliteta „srpski kvalitet”Dalje »

Uredba o označavanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nacionalnom oznakom višeg kvaliteta „srpski kvalitet”

UREDBU O OZNAČAVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA NACIONALNOM OZNAKOM VIŠEG KVALITETA „SRPSKI KVALITET” Član 1. Ovom uredbom propisuju se uslovi, način i postupak označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nacionalnom oznakom višeg kvaliteta „srpski kvalitet”, kontrola usaglašenosti kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda u postupku označavanja nacionalnom oznakom višeg kvaliteta „srpski kvalitet”, izgled nacionalne oznake višeg kvaliteta …

Uredba o označavanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nacionalnom oznakom višeg kvaliteta „srpski kvalitet”Dalje »

Uredba o utvrđivanju lučkog područja luke u Smederevu

Na osnovu člana 214a st. 1. i 4. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12 i 18/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi UREDBU o utvrđivanju lučkog područja luke u …

Uredba o utvrđivanju lučkog područja luke u SmederevuDalje »

Uredba o postupanju lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala u subjektima privatizacije

Prilog IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ KONTROLI RADA PRIVREMENOG ZASTUPNIKA KAPITALA __________________________________________________________________________________ (ime i prezime) u subjektu privatizacije__________________________________________________________________, (poslovno ime) dana ____________________ godine OPŠTI PODACI Poslovno ime: Matični broj: Veličina subjekta privatizacije: Adresa i telefon: Registrovana delatnost (APR): Podaci o kapitalu (APR): Podaci o akcionarima iz CRHOV/udeličarima iz APR: Datum, model i metod prodaje: Početna cena: Kupac: …

Uredba o postupanju lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala u subjektima privatizacijeDalje »

Uredba o postupanju lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala u subjektima privatizacije

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa čl. 42, 43, 44, 45. i 47. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 46/15, 112/15 i 20/16 – autentično tumačenje), Vlada donosi UREDBU O POSTUPANJU LICA KOJA OBAVLJAJU POSLOVE PRIVREMENOG ZASTUPNIKA KAPITALA U SUBJEKTIMA PRIVATIZACIJE Član 1. Ovom uredbom bliže …

Uredba o postupanju lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala u subjektima privatizacijeDalje »

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene za infrastrukturni koridor visokonaponskog dalekovoda 110 kV broj 113/x od TC Niš 1 do Vrle III

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA INFRASTRUKTURNI KORIDOR VISOKONAPONSKOG DALEKOVODA 110 KV BROJ 113/X OD TS NIŠ 1 DO VRLE III I. POLAZNE OSNOVE Izradi Prostornog plana područja posebne namene za infrastrukturni koridor visokonaponskog dalekovoda 110 kV broj 113/x od TS Niš 1 do Vrle III (u daljem tekstu: Prostorni plan) pristupilo se na osnovu …

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene za infrastrukturni koridor visokonaponskog dalekovoda 110 kV broj 113/x od TC Niš 1 do Vrle IIIDalje »

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene za infrastrukturni koridor visokonaponskog dalekovoda 110 kV broj 113/x od TC Niš 1 do Vrle III

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, …

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene za infrastrukturni koridor visokonaponskog dalekovoda 110 kV broj 113/x od TC Niš 1 do Vrle IIIDalje »

Predlog zakona o potvrđivanju Multilateralnog sporazuma o komercijalnim pravima u vanrednom avio-prevozu u Evropi

OBRAZLOŽENJE I. USTAVNI OSNOV ZA POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA Ustavni osnov za potvrđivanje međunarodnog ugovora sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, po kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja. II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA Multilateralni sporazum o komercijalnim pravima u vanrednom avio-prevozu u …

Predlog zakona o potvrđivanju Multilateralnog sporazuma o komercijalnim pravima u vanrednom avio-prevozu u EvropiDalje »

Predlog zakona o potvrđivanju Multilateralnog sporazuma o komercijalnim pravima u vanrednom avio-prevozu u Evropi

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MULTILATERALNOG SPORAZUMA O KOMERCIJALNIM PRAVIMA U VANREDNOM VAZDUŠNOM AVIO-PREVOZU U EVROPI Član 1. Potvrđuje se Multilateralni sporazum o komercijalnim pravima u vanrednom avio-prevozu u Evropi, sačinjen u Parizu 30. aprila 1956. godine, u originalu na engleskom, francuskom i španskom jeziku. Član 2. Tekst Multilateralnog sporazuma o komercijalnim pravima u vanrednom avio-prevozu …

Predlog zakona o potvrđivanju Multilateralnog sporazuma o komercijalnim pravima u vanrednom avio-prevozu u EvropiDalje »