81. sednica Vlade Republike Srbije, 30. jun 2005. godine

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Radne grupe za organizovanje kontrole prometa robe preko granice («Službeni glasnik RS», broj 54/05),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA RADNE GRUPE

ZA ORGANIZOVANjE KONTROLE PROMETA ROBE

PREKO GRANICE

I

U Radnu grupu za organizovanje kontrole prometa robe preko granice imenuju se:

1. za predsednika:

– Dejan Carević, Ministarstvo finansija-Uprava carina;

2. za članove:

1) Goran Vukosavljević, Ministarstvo finansija-Uprava carina;

2) Žarko Riznić, Ministarstvo finansija-Poreska uprava;

3) Radojko Srbljanović, Ministarstvo finansija;

4) Dragutin Lutovac, Ministarstvo finansija;

5) potpukovnik Srđan Ivanović, Ministarstvo unutrašnjih poslova-Uprava pogranične policije;

6) Nebojša Tramošljika, Ministarstvo unutrašnjih poslova-Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala;

7) Dragan Gajić, Ministarstvo trgovine, turizma i usluga.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3815/2005

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.067

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE OPŠTINSKOG ORGANA

ZA PREKRŠAJE U PETROVCU NA MLAVI

I

Radici Kostić prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Petrovcu na Mlavi sa 30. junom 2005. godine, zbog nesavesnog i nestručnog vršenja dužnosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4044/2005

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.067/3/3

Na osnovu člana 19. tačka 1) Zakona o šumama («Službeni glasnik RS», br. 46/91, 83/92, 53/93, 54/93, 60/93, 67/93, 48/94 i 54/96),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA «SRBIJAŠUME»

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Javnog preduzeća za gazdovanje šumama «Srbijašume»:

1. prof. dr Vojislav Stamenković, predsednika;

2. Miodrag Milovanović, član;

3. Zoran Ognjanović, član;

4. Radivoje Nenadić, član;

5. Dragan Injac, član.

II

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća za gazdovanje šumama «Srbijašume» imenuju se:

1. za predsednika:

– Budimir Tanjević, pomoćnik direktora Uprave za zaštitu životne sredine-Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine;

2. za članove:

1) mr Jovan Nešović, asistent na Mašinskom fakultetu u Kraljevu;

2) prof. dr Staniša Banković, redovni profesor na Šumarskom fakultetu u Beogradu;

3) Vesna Anđelković, dipl. inž. šumarstva, šumsko gazdinstvo «Šuma», Leskovac, JP «Srbijašume»;

4) Novica Milojković, načelnik Odeljenja za strateško planiranje i održivi razvoj u šumarstvu i lovstvu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4081/2005

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.067/4/4

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o javnom pravobranilaštvu («Službeni glasnik RS», broj 43/91),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA

I

Postavlja se Savka Mangović za zamenika Republičkog javnog pravobranioca.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4105/2005

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.067/5/5

Na osnovu člana 47. stav 3. Zakona o državnoj upravi («Slu`beni glasnik RS», br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R EŠE Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA RADA,

ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se Stanojla Mandić dužnosti sekretara Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4109/2005

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.067/6/6

Na osnovu člana 47. stav 3. Zakona o državnoj upravi («Slu`beni glasnik RS», br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R EŠENj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA MINISTARSTVA RADA,

ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se Slađana Slavnić za sekretara Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4108/2005

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.067/7/7

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o sportu («Slu`beni glasnik RS», broj 52/96),

Vlada Republike Srbije donela je

R E ŠENjE

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA SPORT

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Republičkog zavoda za sport:

1. dr Nebojša Čović, predsednik;

2. Dragan Vuksanović, član;

3. Spasoje Samardžić, član;

4. Siniša Krajčinović, član;

5. Tihomir Danilović, član;

6. dr Srđan Petrović, član;

7. Vladimir Kapor, član.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4184/2005

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.067/8/8

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o sportu («Slu`beni glasnik RS», broj 52/96),

Vlada Republike Srbije donela je

REŠENjE

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA SPORT

I

U Upravni odbor Republičkog zavoda za sport imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Nebojša Čović, predsednik Koordinacionog centra Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju;

2. za članove:

1) Spasoje Samardžić, ekonomista;

2) Radoslav Stefanović, dipl. pravnik;

3) Saša Strižak, viši referent za građevinske poslove;

4) mr Tihomir Danilović, Republički zavod za sport;

5) dr Dejan Čubrilo, Republički zavod za sport;

6) Zvonko Stojisavljević, Republički zavod za sport.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4183/2005

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.067/9/9

Na osnovu člana 22. stav. 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 52/93),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

ARHEOLOŠKOG INSTITUTA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Arheološkog instituta u Beogradu članovi iz reda zaposlenih:

dr RASTKO VASIĆ;

dr MARKO POPOVIĆ;

dr MILORAD STOJIĆ;

dr VUJADIN IVANIŠEVIĆ.

II

U Upravni odbor Arheološkog instituta u Beogradu imenuju se za članove iz reda zaposlenih:

dr MARKO POPOVIĆ, naučni savetnik u Arheološkom institutu;

dr IVANA POPOVIĆ, naučni savetnik u Arheološkom institutu;

dr VUJADIN IVANIŠEVIĆ, viši naučni saradnik u Arheološkom institutu;

dr SLAVIŠA PERIĆ, viši naučni saradnik u Arheološkom institutu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4139/2005

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

instituti-nauka-2

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 52/93),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTAZA PRIMENU NUKLEARNE ENERGIJE „INEP“ U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za primenu nuklearne energije „INEP“ u Beogradu članovi iz reda zaposlenih:

dr LjILjANA HAJDUKOVIĆ-DRAGOJLOVIĆ;

dr OLGICA NEDIĆ;

dr DUBRAVKA CVEJIĆ;

dr GORDANA DRAŽIĆ.

II

U Upravni odbor Instituta za primenu nuklearne energije „INEP“ u Beogradu imenuju se za članove iz reda zaposlenih:

dr LjILjANA SOFRONIĆ-MILOSAVLjEVIĆ, viši naučni saradnik u Institutu za primenu nuklearnr energije “INEP“;

dr OLGICA NEDIĆ, viši naučni saradnik u Institutu za primenu nuklearne energije “INEP“;

dr MIROSLAVA JANKOVIĆ, viši naučni saradnik u Institutu za primenu nuklearne energije “INEP“;

dr LjILjANA HAJDUKOVIĆ, naučni saradnik u Institutu za primenu nuklearne energije “INEP“.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4139/2005-1

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

instituti-nauka-2/2

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 52/93),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA FIZIKU U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za fiziku u Beogradu članovi iz reda zaposlenih:

dr TASKO GROZDANOV;

dr ISTOK MENDAŠ;

dr GORAN STANIŠIĆ;

dr MIRJANA TASIĆ.

II

U Upravni odbor Instituta za fiziku u Beogradu imenuju se za članove iz reda zaposlenih:

dr MILUTIN BLAGOJEVIĆ, naučni savetnik u Institutu za fiziku;

dr JELENA KRSTIĆ, naučni savetnik u Institutu za fiziku;

dr GORAN STANIŠIĆ, naučni savetnik u Institutu za fiziku;

dr GORDANA MALOVIĆ, viši naučni saradnik u Institutu za fiziku.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4139/2005-2

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

instituti-nauka-2/3

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 52/93),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I METALURGIJU U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu članovi iz reda zaposlenih:

dr VLATKA VAJS;

dr AMALIJA TRIPKOVIĆ;

dr ANA TERLECKI-BARIČEVIĆ;

dr ZORAN ĐURIĆ.

II

U Upravni odbor Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu imenuju se za članove iz reda zaposlenih:

dr AMALIJA TRIPKOVIĆ, naučni savetnik u Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju;

dr ZORAN ĐURIĆ, naučni savetnik u Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju;

dr DUŠAN JOVANOVIĆ, naučni savetnik u Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju;

dr VLATKA VAJS, naučni savetnik u Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4139/2005-3

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

instituti-nauka-2

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 52/93),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PEDAGOŠKA ISTRAŽIVANjA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za pedagoška istraživanja u Beogradu članovi iz reda zaposlenih:

dr MIRČETA DANILOVIĆ;

dr ZORAN AVRAMOVIĆ;

dr SLOBODANKA MILANOVIĆ-NAHOD;

dr JASMINA ŠEFER.

II

U Upravni odbor Instituta za pedagoška istraživanja u Beogradu imenuju se za članove iz reda zaposlenih:

dr ZORAN AVRAMOVIĆ, naučni savetnik u Institutu za pedagoška istraživanja;

dr JASMINA ŠEFER, viši naučni saradnik u Institutu za pedagoška istraživanja;

dr ALEKSANDRA PETROVIĆ, naučni saradnik u Institutu za pedagoška istraživanja;

dr MIROSAVA ĐURIŠIĆ-BOJANOVIĆ, naučni saradnik u Institutu za pedagoška istraživanja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Služenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4139/2005-4

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

instituti-nauka-2

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 52/93),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA BIOLOŠKA ISTRAŽIVANjA „SINIŠA STANKOVIĆ“ U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ u Beogradu članovi iz reda zaposlenih:

dr GORAN POZNANOVIĆ;

dr MIHAJLO SPASIĆ;

dr MIRJANA LOVREN;

dr DIVNA TRAJKOVIĆ.

II

U Upravni odbor Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ u Beogradu imenuju se za članove iz reda zaposlenih:

dr GORAN POZNANOVIĆ, naučni savetnik u Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković“;

dr STANISLAVA STOŠIĆ-GRUJIČIĆ, naučni savetnik u Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković“;

dr MILKA SEKULIĆ, naučni savetnik u Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković“;

dr MIHAJLO SPASIĆ, naučni savetnik u Institutu za biološka istraživanja“Siniša Stanković“.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4139/2005-5

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

instituti-nauka-2

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti («Službeni glasnik RS», broj 52/93),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA NOVIJU ISTORIJU SRBIJE U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za noviju istoriju Srbije u Beogradu članovi iz reda zaposlenih:

dr MILE BJELAJAC;

dr MOMČILO ISIĆ;

dr RADMILA RADIĆ;

dr VERA GUDAC-DODIĆ.

II

U Upravni odbor Instituta za noviju istoriju Srbije u Beogradu imenuju se za članove iz rada zaposlenih:

dr MILE BJELAJAC, naučni savetnik u Institutu za noviju istoriju Srbije;

dr MOMČILO ISIĆ, naučni savetnik u Institutu za noviju istoriju Srbije;

dr RADMILA RADIĆ, naučni savetnik u Institutu za noviju istoriju Srbije;

dr VERA GUDAC-DODIĆ, naučni saradnik u Institutu za noviju istoriju Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4139/2005-6

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

instituti-nauka-2

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 52/93),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA EKONOMIKU POLjOPRIVREDE U BEOGRADU

I

Razrtešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu članovi iz reda zaposlenih:

dr MARIJA NIKOLIĆ;

dr DUŠAN RADMANOVIĆ;

dr ZORAN ĐERKOVIĆ;

dr DRAGO CVIJANOVIĆ.

II

U Upravni odbor Instituta za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu imenuju se za članove iz reda zaposlenih:

dr KRSTAN MALEŠEVIĆ, viši naučni saradnik u Institutu za ekonomiku poljoprivrede;

dr MIRJANA SAVIĆ, viši naučni saradnik u Institutu za ekonomiku poljoprivrede;

dr VESNA POPOVIĆ, naučni saradnik u Institutu za ekonomiku poljoprivrede;

dr RATOMIR MILANOVIĆ, naučni saradnik u Institutu za ekonomiku poljoprivrede.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4139/2005-7

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

instituti-nauka-2

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 52/93),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM SRBIJE U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije u Beogradu članovi iz reda zaposlenih:

dr BOŽIDAR STOJANOVIĆ;

dr MARIJA NIKOLIĆ;

dr RADOMIR MALOBABIĆ;

dr MILA PUCAR.

II

U Upravni odbor Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije u Beogradu imenuju se za članove iz reda zaposlenih:

dr MILA PUCAR, naučni savetnik u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije;

dr BOŽIDAR STOJANOVIĆ, naučni savetnik u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije;

dr MIODRAG VUJOŠEVIĆ, viši naučni saradnik u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije;

dr SLAVKA ZEKOVIĆ, naučni saradnik u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4139/2005-8

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

instituti-nauka-2

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 52/93),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZEMLjIŠTE U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za zemljište u Beogradu članovi iz reda zaposlenih:

dr LjUBIŠA MARTINOVIĆ;

dr NEBOJŠA PROTIĆ;

dr AMARELA TERZIĆ-VIDOJEVIĆ;

dr BOGIĆ MILIČIĆ.

II

U Upravni odbor Instituta za zemljište u Beogradu imenuju se za članove iz reda zaposlenih:

dr BOGIĆ MILIČIĆ, viši naučni saradnik u Institutu za zemljište;

dr DUŠICA DELIĆ, naučni saradnik u Institutu za zemljište;

dr ELMIRA SALjNIKOV-KARBOZOV, naučni saradnik u Institutu za zemljište;

dr DRAGANA JOŠIĆ, naučni saradnik u Institutu za zemljište.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4139/2005-9

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

instituti-nauka-2

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 52/93),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA STOČARSTVO U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za stočarstvo u Beogradu članovi iz reda zaposlenih:

dr ZLATICA PAVLOVSKI;

dr BRANISLAV MIŠČEVIĆ;

dr BRANISLAV ŽIVKOVIĆ;

dr STEVICA ALEKSIĆ.

II

U Upravni odbor Instituta za stočarstvo u Beogradu imenuju se za članove iz reda zaposlenih:

dr ZLATICA PAVLOVSKI, naučni savetnik u Institutu za stočarstvo;

dr BRANISLAV ŽIVKOVIĆ, naučni savetnik u Institutu za stočarstvo;

dr RATIMIR CMILjANIĆ, naučni savetnik u Institutu za stočarstvo;

dr MILAN P. PETROVIĆ, naučni savetnik u Institutu za stočarstvo.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4139/2005-10

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

instituti-nauka-2

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 52/93),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA TEHNOLOGIJU NUKLEARNIH I DRUGIH MINERALNIH SIROVINA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Beogradu članovi iz reda zaposlenih:

dr ZVONKO GULIŠIJA;

dr FRANC BARBIČ;

dr SLOBODAN RADOSAVLjEVIĆ;

dr ŽIVKO SEKULIĆ.

II

U Upravni odbor Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Beogradu imenuju se za članove iz reda zaposlenih:

dr ZVONKO GULIŠIJA, naučni savetnik u Institutu za tehnolohiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina;

dr SLOBODAN RADOSAVLjEVIĆ, naučni savetnik u Institutu za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina;

dr ŽIVKO SEKULIĆ, viši naučni saradnik u Institutu za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina;

dr MIRJANA STOJANOVIĆ, naučni saradnik u u Institutu za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“

24 broj 119-4139/2005-11

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

instituti-nauka-2

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 52/93),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta društvenih nauka u Beogradu članovi iz reda zaposlenih:

dr ZORICA MRŠEVIĆ;

dr MIRJANA RAŠEVIĆ;

dr MIROSLAV HADžIĆ;

dr DANILO ŠUKOVIĆ.

II

U Upravni odbor Instituta društvenih nauka u Beogradu imenuju se za članove iz reda zaposlenih:

dr ZORICA MRŠEVIĆ, naučni savetnik u Institutu društvenih nauka;

dr DRAGOMIR PANTIĆ, naučni savetnik u Institutu društvenih nauka;

dr SLOBODAN VUKOVIĆ, viši naučni saradnik u Institutu društvenih nauka;

dr DANILO ŠUKOVIĆ, naučni saradnik u Institutu društvenih nauka.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4139/2005-12

Beograd 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

instituti-nauka-2

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 52/93),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANjA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu članovi iz reda zaposlenih:

dr PAVLE MILENKOVIĆ;

dr VERA TODOROVIĆ;

dr GORDANA JOVČIĆ;

dr GORDANA RISTIĆ.

II

U Upravni odbor Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu imenuju se za članove iz reda zaposlenih:

dr VERA TODOROVIĆ, naučni savetnik u Institutu za medicinska istraživanja;

dr GORDANA JOVČIĆ, naučni savetnik u Institutu za medicinska istraživanja;

dr PAVLE MILENKOVIĆ, naučni savetnik u Institutu za medicinska istraživanja;

dr SAŠA RADOVANOVIĆ, viši naučni saradnik u Institutu za medicinska istraživanja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4139/2005-13

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

instituti-nauka-2

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o naučnoistražvačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 52/93),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ISTORIJSKOG INSTITUTA SANU U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Istorijskog instituta SANU u Beogradu članovi iz reda zaposlenih:

dr RUŽA ĆUK;

dr ĐURO TOŠIĆ;

dr BOŽICA MLADENOVIĆ;

dr MARICA MALOVIĆ-ĐUKIĆ.

II

U Upravni odbor Istorijskog instituta SANU u Beogradu imenuju se za članove iz reda zaposlenih:

dr RUŽA ĆUK, naučni savetnik u Istorijskom institutu SANU;

dr ĐURO TOŠIĆ, naučni savetnik u Istorijskom institutu SANU;

dr MARICA MALOVIĆ-ĐUKIĆ, viši naučni saradnik u Istorijskom institutu SANU;

dr BOŽICA MLADENOVIĆ, viši naučni saradnik u Istorijskom institutu SANU.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4139/2005-14

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

instituti-nauka-2

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 52/93),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZAŠTITU BILjA I ŽIVOTNU SREDINU U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu u Beogradu članovi iz reda zaposlenih:

dr RADE PROTIĆ;

dr IVAN SIVČEV;

dr MIRA STAROVIĆ;

dr SAŠA STOJANOVIĆ.

II

U Upravni odbor Instituta za zaštitu bilja i i životnu sredinu u Beogradu imenuju se za članove iz reda zaposlenih:

dr BOŽIDAR MANOJLOVIĆ, naučni savetnik u Institutu za zaštitu bilja i životnu sredinu;

dr RADE PROTIĆ, naučni savetnik u Institutu za zaštitu bilja i životnu sredinu;

dr ĐORĐE BARAĆ, naučni saradnik u Institutu za zaštitu bilja i životnu sredinu;

dr VELjKO GAVRILOVIĆ, naučni saradnik u Institutu za zaštitu bilja i životnu sredinu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4139/2005-15

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

instituti-nauka-2

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 52/93),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PROUČAVANjE LEKOVITOG BILjA „DR JOSIF PANČIĆ“ U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti Upravnom odboru Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“ u Beogradu članovi iz reda zaposlenih:

dr SLOBODAN DRAŽIĆ;

dr VANjA TADIĆ;

dr KATARINA ŠAVIKIN-FODULOVIĆ;

dr DRAGOJA RADANOVIĆ.

II

U Upravni odbor Instituta za proučavanje lekovitog bilja “Dr Josif Pančić“ u Beogradu imenuju se za članove iz reda zaposlenih:

dr KATARINA ŠAVIKIN-FODULOVIĆ, naučni savetnik u Institutu za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“;

dr DRAGOJA RADANOVIĆ, viši naučni saradnik u Institutu za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“;

dr SLOBODAN DRAŽIĆ, viši naučni saradnik u Institutu za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“;

dr VANjA TADIĆ, viši naučni saradnik u Institutu za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4139/2005-16

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

instituti-nauka-2

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 52/93),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO U NOVOM SADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu članovi iz reda zaposlenih:

dr DRAGAN ŠKORIĆ;

dr SRBISLAV DENČIĆ;

dr MILISAV STOJAKOVIĆ;

dr VOJISLAV MIHAILOVIĆ.

II

U Upravni odbor Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu imenuju se članovi iz reda zaposlenih:

dr SRBISLAV DENČIĆ, naučni savetnik u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo;

dr ĐORĐE JOCKOVIĆ, naučni savetnik u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo;

dr VOJISLAV MIHAILOVIĆ, viši naučni saradnik u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo;

dr VLADIMIR MIKLIČ, naučni saradnik u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4139/2005-17

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

instituti-nauka-2

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 52/93),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA KNjIŽEVNOST I UMETNOST U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za književnost i umetnost u Beogradu članovi iz reda zaposlenih:

dr STANISLAV TUTNjEVIĆ;

dr NENAD LjUBINKOVIĆ;

dr SVETLANA STIPČEVIĆ;

dr ANA VUKIĆ.

II

U Upravni odbor Instituta za književnost i umetnost u Beogradu imenuju se za članove iz reda zaposlenih:

dr GOJKO TEŠIĆ, viši naučni saradnik u Institutu za književnost i umetnost;

dr ANA VUKIĆ, naučni saradnik u Institutu za književnost i umetnost;

dr BOJAN JOVIĆ, naučni saradnik u Institutu za književnost i umetnost;

dr BOJAN ĐORĐEVIĆ, naučni saradnik u Institutu za književnost i umetnost.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“

24 broj 119-4139/2005-18

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

instituti-nauka-2

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 52/93),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Matematičkog instituta SANU u Beogradu članovi iz reda zaposlenih:

dr KOSTA DOŠEN;

dr MIODRAG MIHALjEVIĆ;

dr SLOBODANKA JANKOVIĆ;

dr ZORAN OGNjANOVIĆ.

II

U Upravni odbor Matematičkog instituta SANU u Beogradu imenuju se za članove iz reda zaposlenih:

dr MIODRAG MIHALjEVIĆ, naučni savetnik u Matematičkom institutu SANU;

dr SLOBODANKA JANKOVIĆ, viši naučni saradnik u Matematičkom institutu SANU;

dr ZORAN OGNjANOVIĆ, viši naučni saradnik u Matematičkom institutu SANU;

dr ZORAN PETRIĆ, viši naučni saradnik u Matematičkom institutu SANU.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4139/2005-19

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

instituti-nauka-2

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 52/93),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA FILOZOFIJU I DRUŠTVENU TEORIJU U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu članovi iz reda zaposlenih:

dr NEBOJŠA POPOV;

dr STJEPAN GRADELj;

dr DUŠAN BOŠKOVIĆ;

dr MILORAD STUPAR.

II

U Upravni odbor Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu imenuju se za članove iz reda zaposlenih:

1. dr DUŠAN BOŠKOVIĆ, naučni saradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju;

2. dr NATALIJA MIĆUNOVIĆ, naučni saradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju;

3. dr GORDANA ĐERIĆ, naučni saradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju;

4. PREDRAG MILIDRAG, naučni saradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“

24 broj 119-4139/2005-20

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

instituti-nauka-2

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 52/93),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ISTRAŽIVANjA U POLjOPRIVREDI „SRBIJA“ U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za istraživanja u poljoprivredi „Srbija“ u Beogradu članovi iz reda zaposlenih:

dr ŽIVOSLAV MARKOVIĆ;

dr ILIJA PERIĆ;

dr MILIVOJE MILOVANOVIĆ;

dr RADE MILETIĆ.

II

U Upravni odbor Instituta za istraživanja u poljoprivredi “Srbija“ imenuju se za članove iz reda zaposlenih:

1. dr RADIŠA ĐORĐEVIĆ, viši naučni saradnik u Institutu za istraživanja u poljoprivredi „Srbija“;

2. dr ZORAN LUGIĆ, viši naučni saradnik u Institutu za istraživanja u poljoprivredi „Srbija“;

3. dr MIRJANA MARKOVIĆ, naučni saradnik u Institutu za istraživanja u poljoprivredi „Srbija“;

4. dr DEJAN DODIG, naučni saradnik u Institutu za istraživanja u poljoprivredi „Srbija“.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4139/2005-21

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

instituti-nauka-2

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 52/93),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA GEOINSTITUTA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Geoinstituta u Beogradu članovi iz reda zaposlenih:

dr RADULE POPOVIĆ;

dr MILETA PERIŠIĆ;

dr MILKA VIDOVIĆ;

dr MILOSAV SIMIĆ.

II

U Upravni odbor Geoinstituta u Beogradu umenuju se za članove iz reda zaposlenih:

dr MILETA PERIŠIĆ, naučni savetnik u Geoinstitutu;

dr MILKA VIDOVIĆ, naučni saradnik u Geoinstitutu;

dr VELIZAR ŠTRUMBERGER, naučni saradnik u Geoinstitutu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4139/2005-22

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

instituti-nauka-2

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 52/93),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA EVROPSKE STUDIJE U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za evropske studije u Beogradu članovi iz reda zaposlenih:

dr SLOBODAN SAMARDžIĆ;

dr MIROSLAV PROKOPIJEVIĆ;

dr RADMILA NAKARADA;

dr GORDANA ŽIVKOVIĆ.

II

U Upravni odbor Instituta za evropske studije u Beogradu imenuju se za članove iz reda zaposlenih:

dr ĐURO KOVAČEVIĆ, naučni savetnik u Institutu za evropske studije;

dr MIROSLAV PROKOPIJEVIĆ, naučni savetnik u Institutu za evropske studije;

dr BOŽO STOJANOVIĆ, viši naučni saradnik u Institutu za evropske studije;

dr GORDANA ŽIVKOVIĆ, naučni saradnik u Institutu za evropske studije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4139/2005-23

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

instituti-nauka-2

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 52/93),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA SAVREMENU ISTORIJU U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za savremenu istoriju u Beogradu članovi iz reda zaposlenih:

dr DRAGAN BOGETIĆ;

dr NIKOLA ŽUTIĆ;

dr MOMČILO PAVLOVIĆ;

dr KOSTA NIKOLIĆ.

II

U Upravni odbor Instituta za savremenu istoriju imenuju se za članove iz reda zaposlenih:

dr NIKOLA ŽUTIĆ, naučni savetnik u Institutu za savremenu istoriju;

dr PREDRAG J. MARKOVIĆ, viši naučni saradnik u Institutu za savremenu istoriju;

dr RANKA GAŠIĆ, naučni saradnik u Institut za savremenu istoriju;

dr BOJAN B. DIMITRIJEVIĆ, naučni saradnik u Institut za savremenu istoriju.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4139/2005-24

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

instituti-nauka-2

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 52/93),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ASTRONOMSKE OPSERVATORIJE U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Astronomske opservatorije u Beogradu članovi iz reda zaposlenih:

dr IŠTVAN VINCE;

dr LUKA POPOVIĆ;

dr MIODRAG DAČIĆ;

dr SLOBODAN JANKOV.

II

U Upravni odbor Astronomske opservatorije imenuju se za članove iz reda zaposlenih:

dr GOJKO ĐURAŠEVIĆ, naučni savetnik u Astronomskoj opservatoriji;

dr SLOBODAN NINKOVIĆ, naučni savetnik u Astronomskoj opservatoriji;

dr MILAN ĆIRKOVIĆ, viši naučni saradnik u Astronomskoj opservatoriji;

dr ZORICA CVETKOVIĆ, naučni saradnik u Astronomskoj opservatoriji.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4139/2005-25

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

instituti-nauka-2

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 52/93),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ŠUMARSTVO U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za šumarstvo u Beogradu članovi iz reda zaposlenih:

dr MILOŠ KOPRIVICA;

dr PERO RADONjA;

dr DRAGANA DRAŽIĆ;

dr RADOVAN NEVENIĆ.

II

U Upravni odbor Instituta za šumarstvo u Beogradu imenuju se za članove iz reda zaposlenih:

dr RADOVAN NEVENIĆ, viši naučni saradnik u Institutu za šumarstvo;

dr MARA TABAKOVIĆ-TOŠIĆ, viši naučni saradnik u Institutu za šumarstvo;

dr MILOŠ KOPRIVICA, viši naučni saradnik u Institutu za šumarstvo;

dr DRAGANA DRAŽIĆ, naučni saradnik u Institutu za šumarstvo.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4139/2005-26

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

instituti-nauka-2

Ostavite komentar