224. sednica Vlade Republike Srbije, 25. februar 2010. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE

I

Postavlja se Srbislav Cvejić za pomoćnika ministra odbrane – Sektor za budžet i finansije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1246/2010

U Beogradu, 25. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNjIH POSLOVA

I

Razrešava se Dejan Matić dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova – Sektor finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1296/2010

U Beogradu, 25. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNjIH POSLOVA

I

Postavlja se Željko Kojić za pomoćnika ministra unutrašnjih poslova – načelnika Sektora finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1297/2010

U Beogradu, 25. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu tačke 5. stav 4. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 95/07 i 5/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

Imenuje se Dragan Jaraković, državni sekretar u Ministarstvu trgovine i usluga, za člana Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1312/2010

U Beogradu, 25. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu tačke 7. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 95/07 i 5/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PODGRUPE ZA POSLOVNO NASTANjIVANjE I SLOBODU PRUŽANjA USLUGA STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

U Podgrupu za poslovno nastanjivanje i slobodu pružanja usluga Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji imenuju se:

1) za predsednika:

– Dragan Jaraković, državni sekretar u Ministarstvu trgovine i usluga;

2) za zamenika predsednika:

– Nebojša Lazarević, pomoćnik ministra trgovine i usluga;

3) za sekretara:

– Slavica Kukolj, načelnik Odeljenja za evropske itegracije, Ministarstvo trgovine i usluga;

4) za zamenika sekretara:

– Lela Jovović, samostalni savetnik, Ministarstvo trgovine i usluga.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1310/2010

U Beogradu, 25. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

I

Postavlja se mr Vladimir Marić na položaj pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu – Sektor za autorsko i srodna prava i međunarodnu saradnju, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1210/2010

U Beogradu, 25. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Nadi Obradović prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za administrativne i birotehničke poslove, zbog podnošenja pismene ostavke – od 25. februara 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1254/2010

U Beogradu, 25. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA NAUČNOG INSTITUTA ZA VETERINARSTVO „NOVI SAD” SA SEDIŠTEM U NOVOM SADU

I

Razrešava se dr Branka Vidić dužnosti direktora Naučnog instituta za veterinarstvo „Novi Sad” sa sedištem u Novom Sadu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1323/2010

U Beogradu, 25. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA NAUČNOG INSTITUTA ZA VETERINARSTVO „NOVI SAD” SA SEDIŠTEM U NOVOM SADU

I

Imenuje se dr Dragica Stojanović za direktora Naučnog instituta za veterinarstvo „Novi Sad” sa sedištem u Novom Sadu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1325/2010

U Beogradu, 25. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Razrešava se Dejan Jovanović dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1333/2010

U Beogradu, 25. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 15. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA NACIONALNE SLUŽBE

ZA ZAPOŠLjAVANjE

I

Razrešava se Vladimir Ilić dužnosti direktora Nacionalne službe za zapošljavanje, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1334/2010

U Beogradu, 25. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 15. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA NACIONALNE SLUŽBE

ZA ZAPOŠLjAVANjE

I

Imenuje se Dejan Jovanović za direktora Nacionalne službe za zapošljavanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1336/2010

U Beogradu, 25. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

I

Razrešava se mr Branislav Pomoriški dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu za Nacionalni investicioni plan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1358/2010

U Beogradu, 25. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA

MINISTRA ZDRAVLjA

I

Ružici Nikolić prestaje rad na položaju pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za lekove i medicinska sredstva, zbog ukidanja položaja – od 22. februara 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1352/2010

U Beogradu, 25. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA

MINISTRA ZDRAVLjA

I

Prim. dr Elizabet Paunović prestaje rad na položaju pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju, zbog ukidanja položaja – od 22. februara 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1353/2010

U Beogradu, 25. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr.zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA

U SKUPŠTINI I UPRAVNOM ODBORU RTB BOR – GRUPA RUDARSKO-TOPIONIČARSKI BASEN BOR DOO U RESTRUKTURIRANjU, BOR

I

U Skupštinu RTB Bor – Grupa Rudarsko-topioničarski basen Bor d.o.o. u restrukturiranju, Bor imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Saša Perišić, dipl. inženjer rudarstva iz Bora;

2. Vladan Novović, dipl. politikolog iz Bora;

3. Budimir Milutinović, dipl. politikolog iz Bora.

Ovlašćenja predsednika Skupštine vršiće Saša Perišić.

II

U Upravni odbor RTB Bor – Grupa Rudarsko-topioničarski basen Bor d.o.o. u restrukturiranju, Bor imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Ivan Grbin, magistar ekonomskih nauka, direktor „Eko-Dunav” d.o.o. Beograd;

2. Dalibor Orsovanović, dipl. inženjer metalurgije, „Zaštita” d.o.o. Bor;

3. Dragan Žikić, dipl. inženjer metalurgije iz Bora;

4. Nenad Vušović, doktor tehničkih nauka, redovni profesor Tehničkog fakulteta u Boru;

5. Miodrag Dimitrijević, dipl. pravnik iz Bora.

Ovlašćenja predsednika Upravnog odbora vršiće Ivan Grbin.

III

Konstatuje se da je prof. dr Boži Kolonji prestala dužnost predsednika, a Stanki Radan, Zoranu Teodoroviću, Ivanu Nikoliću, Slobodanu Nikoliću, dr Dejanu Koželju i Draganu Golušini prestala dužnost člana Odbora RTB Bor – Grupa Rudarsko-topioničarski basen Bor d.o.o. u restrukturiranju, Bor.

IV

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1360/2010

U Beogradu, 25. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr.zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI I UPRAVNOM ODBORU RUDARSKO-TOPIONIČARSKOG BASENA BOR – GRUPA „TOPIONICA I RAFINACIJA BAKRA BOR”DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

U RESTRUKTURIRANjU, BOR

I

U Skupštinu Rudarsko-topioničarskog basena Bor – Grupa „Topionica i rafinacija bakra Bor” društvo sa ograničenom odgovornošću u restrukturiranju, Bor imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Mirko Đurić, rukovodilac tehničke pripreme, JKP „3. oktobar”, Bor;

2. Dragan Đorđević, elektrotehničar motornih pogona iz Zaječara;

3. dr Tomislav Gredić, diplomirani inženjer elektrotehnike, direktor „Livnice AT”.

Ovlašćenja predsednika Skupštine vršiće dr Tomislav Gredić.

II

U Upravni odbor Rudarsko-topioničarskog basena Bor – Grupa „Topionica i rafinacija bakra Bor” društvo sa ograničenom odgovornošću u restrukturiranju, Bor imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Budimir Milutinović, diplomirani politikolog iz Bora;

2. Nenad Jakovljević, diplomirani inženjer elektrotehnike iz Zaječara;

3. Aleksandar Senić, diplomirani građevinski inženjer iz Beograda;

4. Vojislav Stojićević, diplomirani pedagog iz Požarevca;

5. Dragana Tančić, magistar metalurgije iz Bora.

Ovlašćenja predsednika Upravnog odbora vršiće Aleksandar Senić.

III

Konstatuje se da je Suzani Petrović prestala dužnost predsednika, a Mari Đorđević, Bobanu Todoroviću, Simi Zagorcu, Slobodanu Nikoliću, Branislavu Živanoviću, Zoranu Đorđevskom, Vojislavu Glavaškom i Biserki Kočovskoj prestala dužnost člana Odbora Rudarsko-topioničarskog basena Bor –Grupa „Topionica i rafinacija bakra Bor” društvo sa ograničenom odgovornošću u restrukturiranju, Bor.

IV

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1429/2010

U Beogradu, 25. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr.zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI I UPRAVNOM ODBORU RUDARSKO-TOPIONIČARSKOG BASENA BOR – GRUPA „RUDNIK BAKRA MAJDANPEK” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, MAJDANPEK

I

U Skupštinu Rudarsko-topioničarskog basena Bor – Grupa „Rudnik bakra Majdanpek” društvo sa ograničenom odgovornošću, Majdanpek imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Vladan Novović, diplomirani politikolog iz Bora;

2. Budimir Milutinović, diplomirani politikolog iz Bora;

3. Ivan Anđelović, diplomirani inženjer rudarstva iz Bora.

Ovlašćenja predsednika Skupštine vršiće Vladan Novović.

II

U Upravni odbor Rudarsko-topioničarskog basena Bor – Grupa „Rudnik bakra Majdanpek” društvo sa ograničenom odgovornošću, Majdanpek imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Saša Stojanović, diplomirani ekonomista, „Zlatara Majdanpek”;

2. Boban Marković, diplomirani inženjer pejzažne arhitekture iz Knjaževca;

3. Ljubomir Milovanović, diplomirani rudarski inženjer iz Bora;

4. Edib Dedeić, magistar mašinskih nauka iz Novog Pazara;

5. Gracijan Strainović, diplomirani inženjer rudarstva iz Bora.

Ovlašćenja predsednika Upravnog odbora vršiće Saša Stojanović.

III

Konstatuje se da je Živku Sekuliću prestala dužnost predsednika, a Mikiju Raduloviću, Dragoljubu Jovanoviću, Vojislavu Novakoviću, Svetlani Vicelarović, Dejanu Vagneru, Miki Stojadinović i Branislavu Milidragoviću prestala dužnost člana Odbora Rudarsko-topioničarskog basena Bor – Grupa „Rudnik bakra Majdanpek” društvo sa ograničenom odgovornošću, Majdanpek.

IV

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1431/2010

U Beogradu, 25. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr.zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI I UPRAVNOM ODBORU RUDARSKO-TOPIONIČARSKOG BASENA BOR–GRUPA „RUDNICI BAKRA BOR” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U RESTRUKTURIRANjU, BOR

I

U Skupštinu Rudarsko-topioničarskog basena Bor – Grupa „Rudnici bakra Bor” društvo sa ograničenom odgovornošću u restrukturiranju, Bor imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Zvonko Damjanović, diplomirani inženjer mašinstva, asistent na Tehničkom fakultetu u Boru;

2. Đorđe Ilić, magistar za bušenje i istraživanje nafte iz Zaječara;

3. Saša Skrobonja, diplomirani inženjer elektrotehnike iz Bora.

Ovlašćenja predsednika Skupštine vršiće Zvonko Damjanović.

II

U Upravni odbor Rudarsko-topioničarskog basena Bor – Grupa „Rudnici bakra Bor” društvo sa ograničenom odgovornošću u restrukturiranju, Bor imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Branko Konić, diplomirani inženjer arhitekture iz Zaječara;

2. Dušica Đurišić iz Bora;

3. Nebojša Bućan iz Bora;

4. Dragiša Trujkić, diplomirani inženjer mašinstva iz Bora;

5. Saša Milanović, diplomirani inženjer metalurgije iz Bora.

Ovlašćenja predsednika Upravnog odbora vršiće Branko Konić.

III

Konstatuje se da je Aleksandru Stojmenoviću prestala dužnost predsednika, a Bojani Stanić, Slavoljubu Markoviću, Slobodanu Dimitrijeviću, Gordani Simonović, Slavici Žunić, Miroslavu Markoviću, Tomislavu Bogdanoviću i Dragoslavu Simoviću prestala dužnost člana Odbora Rudarsko-topioničarskog basena Bor – Grupa „Rudnici bakra Bor” društvo sa ograničenom odgovornošću u restrukturiranju, Bor.

IV

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”

24 broj: 119-1430/2010

U Beogradu, 25. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS,” br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O NASTAVLjANjU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Dr Ivana Mišić, pomoćnik ministra zdravlja – Sektor za organizaciju zdravstvene službe i zdravstvenu inspekciju, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za zdravstvenu zaštitu do isteka mandata na koji je postavljena na položaj 24. jula 2008. godine, zbog promene u organizaciji Ministarstva zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1433/2010

U Beogradu, 25. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS,” br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O NASTAVLjANjU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Dr Svetlana Mijatović, pomoćnik ministra zdravlja – Sektor za sanitarni nadzor, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za inspekcijske poslove do isteka mandata na koji je postavljena na položaj 24. jula 2008. godine, zbog promene u organizaciji Ministarstva zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1432/2010

U Beogradu, 25. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNOM ODBORU PREDUZEĆA ZA PROJEKTOVANjE I GRAĐENjE KMG „TRUDBENIK” AD – U RESTRUKTURIRANjU, BEOGRAD

I

U Upravni odbor Preduzeća za projektovanje i građenje KMG „Trudbenik” a.d. – u restrukturiranju, Beograd, za predstavnike društvenog kapitala iz preduzeća imenuju se:

1. Dobrivoje Gavrilović;

2. Ljiljana Vučinić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1470/2010

U Beogradu, 25. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar