309. sednica Vlade Republike Srbije, 19. avgust 2010. godine

Na osnovu tačke 8. stav 2. Odluke o osnivanju Zavoda za zaštitu prirode Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU DIREKTORA ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE

I

Imenuje se Nenad Stavretović za direktora Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5685/2010

U Beogradu, 19. avgusta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA UPRAVE ZA SLOBODNE ZONE

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Vlada Gajić dužnosti direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5643/2010

U Beogradu, 19. avgusta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA UPRAVE ZA SLOBODNE ZONE

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Milan Ristić za direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5644/2010

U Beogradu, 19. avgusta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA UPRAVLjANjE ODUZETOM IMOVINOM U MINISTARSTVU PRAVDE

I

Postavlja se Zoran Đurić za pomoćnika direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom – Sektor za opšte i materijalno-finansijske poslove u Ministarstvu pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5656/2010

U Beogradu, 19. avgusta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 166. stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA SAVETA

NACIONALNE INFRASTRUKTURE GEOPROSTORNIH PODATAKA

I

Razrešava se Miloš Meljanac dužnosti člana Saveta Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka.

II

Imenuje se Jana Ilić, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, za člana Saveta Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5654/2010

U Beogradu, 19. avgusta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA

I

U Upravni odbor Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja imenuju se za članove:

1. Zoran Josipović, savetnik direktora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje,

2. Zoran Kaljević, direktor Sektora za informacione tehnologije u Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje,

3. Mirjana Ninković, direktor Sektora za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje,

4. Dejan Vidojević, pomoćnik direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija,

5. Ljiljana Ožegović, projekt menadžer u Sektoru informatike i razvoja u Agenciji za privredne registre.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5595/2010

U Beogradu, 19. avgusta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 3. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o ekonomskoj saradnji („Službeni glasnik RS- Međunarodni ugovori”, broj 1/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA JUGOSLOVENSKO-TURSKE MEŠOVITE KOMISIJE

I

Konstatuje se da je Sulejmanu Ugljaninu prestala dužnost predsednika srpskog dela Jugoslovensko-turske mešovite komisije 9. jula 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5818/2010

U Beogradu, 19. avgusta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 3. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o ekonomskoj saradnji („Službeni glasnik RS- Međunarodni ugovori”, broj 1/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKOG KOMITETA ZA EKONOMSKU SARADNjU SA REPUBLIKOM TURSKOM

I

Imenuje se Sulejman Ugljanin, ministar bez portfelja, za predsednika srpskog dela Zajedničkog komiteta za ekonomsku saradnju sa Republikom Turskom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5023/2010

U Beogradu, 19. avgusta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar