Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima («Službeni list SRJ», br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS i 36/02 i «Službeni glasnik RS», broj 125/04 – dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSTAVNIKA

DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNOM ODBORU

PREDUZEĆA ZA VRŠENjE LUČKIH USLUGA, PRETOVAR I SKLADIŠTENjE ŽITARICA I DRUGIH ROBA – LUKA «DUNAV BOGOJEVO» D.O.O.

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Preduzeća za vršenje lučkih usluga, pretovar i skladištenje žitarica i drugih roba – luka «Dunav Bogojevo» d.o.o., kao predstavnici društvenog kapitala:

1. Dragan Injac;

2. Mile Mandić.

II

U Upravni odbor Preduzeća za vršenje lučkih usluga, pretovar i skladištenje žitarica i drugih roba – luka «Dunav Bogojevo» d.o.o., imenuju se predstavnici društvenog kapitala:

1. Predrag Polovina, dipl. ekonomista, zaposlen u JP «Železnice Srbije»;

2. Slavenka Mijušković, dipl. pravnik, načelnik Odeljenja za vodni saobraćaj u Ministarstvu za kapitalne investicije.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7560/2006

U Beogradu, 17. avgusta 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Ivana Dulić Marković, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 62. Zakona o računovodstvu i reviziji («Službeni glasnik RS», broj 46/06) i tačke 3. Odluke o obrazovanju Nacionalne komisije za računovodstvo («Službeni glasnik RS», broj 65/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

NACIONALNE KOMISIJE ZA RAČUNOVODSTVO

I

U Nacionalnu komisiju za računovodstvo imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Nikola Stevanović, Ekonomski fakultet, Beograd, u penziji;

2. za članove:

1) prof. dr Kata Škarić Jovanović, Ekonomski fakultet, Beograd;

2) prof. dr Blagoje Novićević, Ekonomski fakultet, Niš – predstavnik Saveza računovođa i revizora Srbije;

3) mr Milenko Andžić, predstavnik Udruženja računovođa i revizora Srbije;

4) mr Vladislav Cvetković, Ekonomski fakultet, Beograd;

5) Lidija Drvendžija, direktor odeljenja za računovodstvo u Direkciji za računovodstvo i finansije, Narodna banka Srbije;

6) Nenad Urošević, rukovodilac Grupe za računovodstvo i reviziju u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4771/2006-1

U Beogradu, 17. avgusta 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Ivana Dulić Marković, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 4. stav 1. i člana 7. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima («Službeni glasnik RS», broj 106/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

I

Razrešava se Marija Balkovoj dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima – Sektor za upravljanje i razvoj kadrova, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7682/2006

U Beogradu, 17. avgust 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Ivana Dulić Marković, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 45. st. 2 i 4. Zakona o inovacionoj delatnosti («Službeni glasnik RS», broj 110/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST

I

U Upravni odbor Fonda za inovacionu delatnost imenuju se:

1. za predsednika:

– Olivera Božić, direktor Fonda za razvoj Republike Srbije;

2. za članove:

1) Đura Krompić, viši savetnik u Ministarstvu privrede;

2) mr Snežana Omić, savetnik u Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine;

3) Mirjana Jovanović, direktor Republičke Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva;

4) dr Mirjana Vojnović Miloradov, redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu;

5) Božidar Damnjanović, zamenik generalnog direktora Informacione tehnologije u Narodnoj banci Srbije;

6) Milan Božić, samostalni savetnik u Privrednoj komori Srbije – Udruženje za ekologiju;

7) Filip Abramović, šef kabineta predsednika Skupštine grada Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7687/2006

U Beogradu, 17. avgusta 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Ivana Dulić Marković, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 45. st. 2 i 6. Zakona o inovacionoj delatnosti («Službeni glasnik RS», broj 110/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST

I

U Nadzorni odbor Fonda za inovacionu delatnost imenuju se:

1. za predsednika:

– Ljubisav Jolović, dipl. ekonomista, savetnik u Ministarstvu finansija;

2. za članove:

1) Mila Kovačević, dipl. ekonomista, viši savetnik u Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine;

2) Dževida Ninkov, dipl. ekonomista u Fondu za razvoj Republike Srbije;

3) dr Đorđe Bašić, redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7687/2006-1

U Beogradu, 17. avgusta 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SERETARA Ivana Dulić Marković, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 117. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 111. stav 4. Zakona o univerzitetu («Službeni glasnik RS», broj 21/02),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA FAKULTETA DRAMSKIH UMETNOSTI UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU

I

Razrešava se Dragan Đilas dužnosti člana Saveta Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7749/2006

U Beogradu, 17. avgusta 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Ivana Dulić Marković, s. r. Dragan Belešić

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 82. stav 1. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 24/96 i 76/05-dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA VIŠE TEHNIČKE TEHNOLOŠKE ŠKOLE U VRANjU

I

Razrešava se Nebojša Zupančić dužnosti člana Upravnog odbora Više tehničke tehnološke škole u Vranju, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7748/2006

U Beogradu, 17. avgusta 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Ivana Dulić Marković, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 82. stav 1. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 24/96 i 76/05-dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA VIŠE TEHNIČKE TEHNOLOŠKE ŠKOLE U VRANjU

I

Imenuje se diplomirani inženjer Saša Stamenković, komercijalista u PTR «Sanč» u Vranju, za člana Upravnog odbora Više tehničke tehnološke škole u Vranju.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7748/2006-1

U Beogradu, 17. avgusta 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Ivana Dulić Marković, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U PROKUPLjU

I

Razrešava se Lidija Đorđević dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Prokuplju.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7750/2006

U Beogradu, 17. avgusta 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Ivana Dulić Marković, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U PROKUPLjU

I

Imenuje se Lidija Đorđević za direktora Doma učenika srednjih škola u Prokuplju.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7750/2006-1

U Beogradu, 17. avgusta 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Ivana Dulić Marković, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama («Službeni glasnik RS», br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE «BELA PALANKA» SA SEDIŠTEM U BELOJ PALANCI

I

Razrešava se Srđan Janačković dužnosti direktora Veterinarske stanice «Bela Palanka» sa sedištem u Beloj Palanci.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7787/2006

U Beogradu, 17. avgusta 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Ivana Dulić Marković, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama («Službeni glasnik RS», br. 42/91 i 71/94 i 79/05-dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE «BELA PALANKA» SA SEDIŠTEM U BELOJ PALANCI

I

Imenuje se Slavoljub Nikolić za direktora Veterinarske stanice «Bela Palanka» sa sedištem u Beloj Palanci.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7787/2006-1

U Beogradu, 17. avgusta 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETRA Ivana Dulić Marković, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama («Službeni glasnik RS», br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE «LESKOVAC» SA SEDIŠTEM U LESKOVCU

I

Razrešava se Stevan Mitković dužnosti direktora Veterinarske stanice «Leskovac» sa sedištem u Leskovcu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7785/2006

U Beogradu, 17. avgusta 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Ivana Dulić Marković, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama («Službeni glasnik RS», br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE «LESKOVAC» SA SEDIŠTEM U LESKOVCU

I

Imenuje se Goran Nikolić za direktora Veterinarske stanice «Leskovac» sa sedištem u Leskovcu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7785/2006-1

U Beogradu, 17. avgusta 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Ivana Dulić Marković, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama («Službeni glasnik RS», br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA «ZRENjANIN» SA SEDIŠTEM U ZRENjANINU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Veterinarskog specijalističkog instituta «Zrenjanin» sa sedištem u Zrenjaninu:

1. dr. Miroslav Radović, predsednik;

2. Vladimir Bursać, član;

3. Goran Kaurić, član;

4. Goran Markov, član.

II

U Upravni odbor Veterinarskog specijalističkog instituta «Zrenjanin» sa sedištem u Zrenjaninu imenuju se:

1. za predsednika:

– Bojan Ljutić, tehnolog u fabrici šećera Kovačica;

2. za članove:

-mr. Božidar Savić, Naučni institut za veterinarstvo Srbije;

-Vladica Adamov, Veterinarski specijalistički institut «Zrenjanin»;

-Nenad Mučalov, mašinski inženjer, nezaposlen.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7689/2006

U Beogradu, 17. avgusta 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Dragan Blešić Ivana Dulić Marković, s. r.

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama («Službeni glasnik RS», br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE STANICE «PARAĆIN» SA SEDIŠTEM U PARAĆINU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Veterinarske stanice «Paraćin» sa sedištem u Paraćinu :

-Milutin Antić, predsednik;

-Dušan Nestorović, član;

-Zoran Rašić, član;

-Goran Ivanović, član.

II

U Upravni odbor Veterinarske stanice «Paraćin» sa sedištem u Paraćinu imenuju se:

1. za predsednika:

-Danijel Nagulić, inženjer zaštite na radu, Javno preduzeće «Železnice Srbije»;

2. za članove:

-Nataša Simić, diplomirani veterinar, Veterinarska stanica «Paraćin»;

-Dejan Ljubisavljević, diplomirani veterinar, Veterinarska stanica »Paraćin»;

-Zoran Đorđević, poljoprivredni proizvođač, selo Krežbinac, Paraćin.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7686/2006

U Beogradu, 17. avgusta 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Ivana Dulić Marković, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05-ispravka) i tačke 2. stav 2. Odluke o uređenju Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa («Službeni glasnik RS», broj 53/06)

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POTPREDSEDNIKA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

I

Razrešava se Ninoslav Krstić dužnosti potpredsednika Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7896/2006

U Beogradu, 17. avgusta 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Ivana Dulić Marković, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05-ispravka) i tačke 2. stav 2. Odluke o uređenju Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa («Službeni glasnik RS», broj 53/06)

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU POTPREDSEDNIKA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

I

Imenuje se dr Nenad Popović za potpredsednika Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7896/2006-1

U Beogradu, 17. avgusta 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepis overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Ivana Dulić Marković, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05-ispravka) i člana 3. stav 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o formiranju Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju («Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori», broj 1/95),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKO-CRNOGORSKOG DELA MEĐUVLADINOG JUGOSLOVENSKO-RUSKOG KOMITETA ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNjU

I

Konstatuje se da je Predragu Ivanoviću prestala dužnost predsednika srpsko-crnogorskog dela Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju 3. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7949/2006

U Beogradu, 17.avgusta 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Dragan Blešić Ivana Dulić Marković, s. r.

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05-ispravka) i člana 3. stav 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o formiranju Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju («Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori», broj 1/95),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINOG JUGOSLOVENSKO-RUSKOG KOMITETA ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNjU

I

Imenuje se dr Predrag Bubalo ministar privrede, za predsednika srpskog dela Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7949/2006-1

U Beogradu, 17. avgusta 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Ivana Dulić Marković, s. r. Dragan Blešić

Ostavite komentar