8. sednica Vlade Republike Srbije, 1. april 2004. godine

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

KULTURE

I

Razrešava se TAMARA LUKŠIĆ-ORLANDIĆ dužnosti pomoćnika ministra kulture – Sektor za javno informisanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2138/2004

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.013

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

KULTURE

I

Postavlja se PETAR IGNjA za pomoćnika ministra kulture – Sektor za javno informisanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2138/2004-1

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.013/2/2

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99) i člana 7. stav 3. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS“, br. 18/92 i 45/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA KOMESARA

KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE

I

Postavlja se NIKOLA VUKOJEVIĆ za zamenika komesara Komesarijata za izbeglice.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2199/2004

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.013/5/5

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA REPUBLIČKE

DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se SLOBODANKA DESPOTOVIĆ dužnosti direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2274/2004

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.013/6/6

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA REPUBLIČKE

DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se dr MILAN TOMIĆ za direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2274/2004-1

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.013/7/7

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA REPUBLIČKOG

ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Razrešava se ZORAN JANČIĆ dužnosti direktora Republičkog zavoda za statistiku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2280/2004

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.013/8/8

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA REPUBLIČKOG

ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Postavlja se dr DRAGAN VUKMIROVIĆ za direktora Republičkog zavoda za statistiku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2280/2004-1

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.013/9/9

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

PRAVDE

I

Razrešava se ĐORĐE MIHALjEVIĆ dužnosti pomoćnika ministra pravde – Sektor za normativne poslove i međunarodnu saradnju, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2288/2004

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.01310/10

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se SLAVKA LAKIĆEVIĆ za pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za zaštitu porodice i dece.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2287/2004

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.01311/11

Na osnovu člana 44a stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA MINISTRA

RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se mr VUKOICA ŠĆEKIĆ za zamenika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2286/2004

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.013/12/12

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

PRAVDE

I

Postavlja se GORAN JOVOVIĆ za pomoćnika ministra pravde – Sektor za informacione tehnologije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2334/2004

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.013/15/15

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

UNUTRAŠNjIH POSLOVA – GENERALNOG INSPEKTORA RESORA JAVNE BEZBEDNOSTI

I

Postavlja se VLADIMIR BOŽOVIĆ za pomoćnika ministra unutrašnjih poslova – generalnog inspektora Resora javne bezbednosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2312/2004

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.013/16/16

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

UNUTRAŠNjIH POSLOVA – GENERALNOG INSPEKTORA RESORA JAVNE BEZBEDNOSTI

I

Razrešava se SRBISLAV RANĐELOVIĆ dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova – generalnog inspektora Resora javne bezbednosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2329/2004

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.013/16/16

Na osnovu člana 9. stav 1. Odluke o osnivanju Građevinske direkcije Srbije kao jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću („Službeni glasnik RS“, broj 62/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA GRAĐEVINSKE

DIREKCIJE SRBIJE D.O.O., BEOGRAD

I

Razrešava se mr ZORAN POPOVIĆ dužnosti direktora Građevinske direkcije Srbije d.o.o., Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2337/2004

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.013/17/17

Na osnovu člana 9. stav 1. Odluke o osnivanju Građevinske direkcije Srbije kao jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću („Službeni glasnik RS“, broj 62/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA GRAĐEVINSKE

DIREKCIJE SRBIJE D.O.O., BEOGRAD

I

Imenuje se ALEKSANDAR FRAGNER za direktora Građevinske direkcije Srbije d.o.o., Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2337/2004-1

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.013/18/18

Na osnovu člana 35. Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima („Službeni glasnik RS“, broj 29/93),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

ZAVOD ZA UXBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA

I

Razrešava se RADOSLAV PETKOVIĆ dužnosti direktora Javnog preduzeća Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2375/2004

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.013/19/19

Na osnovu člana 35. Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima („Službeni glasnik RS“, broj 29/93),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

ZAVOD ZA UXBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA

I

Imenuje se dr RADOŠ LjUŠIĆ za direktora Javnog preduzeća Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2375/2004-1

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.013/20/20

Na osnovu člana 18. stav 3. Zakona o elektroprivredi („Službeni glasnik RS“, br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 69/94 i 44/95),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA «ELEKTROPRIVREDA SRBIJE»

I

Razrešava se DRAGOJLO BAŽALAC dužnosti vršioca dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća «Elektroprivreda Srbije».

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2378/2004

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.013/21/21

Na osnovu člana 18. stav 3. Zakona o elektroprivredi („Službeni glasnik RS“, br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 69/94 i 44/95),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU GENERALNOG DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA «ELEKTROPRIVREDA SRBIJE»

I

Imenuje se dr VLADIMIR ĐORĐEVIĆ za generalnog direktora Javnog preduzeća «Elektroprivreda Srbije».

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2378/2004-1

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.013/22/22

Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“, br. 25/00 i 25/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA ISTRAŽIVANjE, PROIZVODNjU, PRERADU I PROMET NAFTE I PRIRODNOG GASA

«NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE»

I

Razrešava se PAVLE VUKČEVIĆ dužnosti vršioca dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća za istraživanje, proizvodnju, preradu i promet nafte i prirodnog gasa «Naftna industrija Srbije».

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2376/2004

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.013/23/23

Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“, br. 25/00 i 25/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA ISTRAŽIVANjE, PROIZVODNjU, PRERADU I PROMET NAFTE I PRIRODNOG GASA «NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE»

I

Imenuje se ŽELjKO POPOVIĆ za vršioca dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća za istraživanje, proizvodnju, preradu i promet nafte i prirodnog gasa «Naftna industrija Srbije».

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2376/2004-1

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.013/24/24

Na osnovu člana 93. tačka 6) Zakona o vodama („Službeni glasnik RS“, br. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 54/96),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA «SRBIJAVODE»

I

Razrešava se DRAGOLjUB MILjOJKOVIĆ dužnosti direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća «Srbijavode».

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2381/2004

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.013/25/25

Na osnovu člana 93. tačka 6) Zakona o vodama („Službeni glasnik RS“, br. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 54/96),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA «SRBIJAVODE»

I

Imenuje se VELjKO DIMITRIJEVIĆ za direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća «Srbijavode».

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2381/2004-1

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.013/26/26

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM

I

Razrešava se LjUBIŠA JOVANOVIĆ dužnosti pomoćnika ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom – Sektor za bilateralnu ekonomsku saradnju, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2359/2004

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.013/27/27

Na osnovu člana 44a stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA MINISTRA

ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM

I

Postavlja se mr VLATKO SEKULOVIĆ za zamenika ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2360/2004

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.013/28/28

Na osnovu člana 44a stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA MINISTRA

ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM

I

Postavlja se LjUBIŠA JOVANOVIĆ za zamenika ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2360/2004

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.013/29/29

Na osnovu člana 18. stav 5. Zakona o železnici („Službeni glasnik RS“, br. 38/91, 41/91, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG ŽELEZNIČKO-TRANSPORTNOG PREDUZEĆA «BEOGRAD»

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog železničko-transportnog preduzeća «Beograd»:

1. JABLAN OBRADOVIĆ, predsednik;

2. SREĆKO ŽEŽELj, član;

3. doc. dr DRAGAN BOŽOVIĆ, član;

4. TAHIR HASANOVIĆ, član;

5. MILAN UROŠEVIĆ, član;

6. MARKO PETROVIĆ, član;

7. LjUBIŠA MITIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2367/2004

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.014

Na osnovu člana 18. stav 5. Zakona o železnici („Službeni glasnik RS“, br. 38/91, 41/91, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG ŽELEZNIČKO-TRANSPORTNOG PREDUZEĆA «BEOGRAD»

I

U Upravni odbor Javnog železničko-transportnog preduzeća «Beograd», imenuju se:

za predsednika

dr PAVLE POPOVIĆ;

za članove:

1. MILOŠ RADULOVIĆ;

2. DRAGAN VELIČKOVIĆ;

3. VOJISLAV MIHAILOVIĆ;

4. JABLAN OBRADOVIĆ;

5. dr DUŠKO BAJIN;

6. SLOBODAN RADOSAVLjEVIĆ.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2367/2004-1

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.014/2/2

Na osnovu člana 10. stav 1. Zakona o osnivanju javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj („Službeni glasnik RS“, broj 9/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

«JAT AIRWAYS»

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj «Jat Airways»:

1. MIROSLAV STEFANOVIĆ, predsednik;

2. RODOLjUB ŠABIĆ, član;

3. prof. dr VOJIN DIMITRIJEVIĆ, član;

4. DRAGOLjUB TRGOVČEVIĆ, član;

5. VLASTIMIR KOSTIĆ, član;

6. NENAD JOVANOVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2366/2004

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.014/3/3

Na osnovu člana 10. stav 1. Zakona o osnivanju javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj („Službeni glasnik RS“, broj 9/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

«JAT AIRWAYS»

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj «Jat Airnjays», imenuju se:

za predsednika

MILOŠ ALIGRUDIĆ;

za članove:

1. TOMISLAV BOGETIĆ;

2. MILOŠ JANKOVIĆ;

3. NEBOJŠA SKORIĆ;

4. dr VELIMIR RADOSAVLjEVIĆ;

5. DRAGAN MACANKOVIĆ;

6. ALEKSANDAR ANTIĆ.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2366/2004-1

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.014/4/4

Na osnovu člana 93. tačka 5) Zakona o vodama („Službeni glasnik RS“, br. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 54/96),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA «SRBIJAVODE»

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog vodoprivrednog preduzeća «Srbijavode»:

1. ALEKSANDAR KRSTIĆ, predsednik;

2. prof. dr ZORAN RADMILOVIĆ, član;

3. dr MIRKO MELENTIJEVIĆ, član;

4. DUŠAN PETROVIĆ, član;

5. ALEKSANDAR STEFANOVIĆ, član;

6. prof. dr BRANISLAV ĐORĐEVIĆ, član;

7. ZORAN GAJIĆ, član;

8. dr DRAGAN IGRUTINOVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2380/2004

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.014/5/5

Na osnovu člana 93. tačka 5) Zakona o vodama („Službeni glasnik RS“, br. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 54/96),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA «SRBIJAVODE»

I

U Upravni odbor Javnog vodoprivrednog preduzeća «Srbijavode», imenuju se:

za predsednika

NINOSLAV PETROVIĆ;

za članove:

1. SLAVKO STANKOVIĆ;

2. LUKA KNEŽEVIĆ;

3. MILOŠ VULIĆ;

4. ZORAN JOVČIĆ;

5. mr ZLATA ĐERIĆ;

6. MIOMIR ILIĆ;

7. TOMISLAV JEREMIĆ.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2380/2004-1

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.014/6/6

Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i opštih akata i o izdavanju «Službenog glasnika Republike Srbije» („Službeni glasnik RS“, br. 72/91 i 22/93),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA «SLUŽBENI GLASNIK»

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća «Službeni glasnik»:

1. BISERKA ŽIVKOVIĆ, predsednik;

2. MAJA VASIĆ, član;

3. GORAN JOVIČIĆ, član;

4. TAMARA JOVANOVIĆ-STOJČEVIĆ,član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2368/2004

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.014/7/7

Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i opštih akata i o izdavanju «Službenog glasnika Republike Srbije» („Službeni glasnik RS“, br. 72/91 i 22/93),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA «SLUŽBENI GLASNIK»

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća «Službeni glasnik», imenuju se:

za predsednika

MIRJANA GROS;

za članove:

1. DEJAN MIHAJLOV;

2. MILUTIN STAMENKOVIĆ;

3. ILIJA DAVIDOVIĆ;

4. VELjKO NEGOVANOVIĆ.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2368/2004-1

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.014/8/8

Na osnovu člana 7. stav 2. Odluke o osnivanju Građevinske direkcije Srbije kao jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću („Službeni glasnik RS“, broj 62/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

GRAĐEVINSKE DIREKCIJE SRBIJE D.O.O., BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Građevinske direkcije Srbije d.o.o., Beograd:

1. dr NEBOJŠA ČOVIĆ, predsednik;

2. DUŠAN MIHAJLOVIĆ, član;

3. SINIŠA NIKOLIĆ, član;

4. prof. dr DRAGOSLAV ŠUMARAC, član;

5. prof. dr DRAGAN DOMAZET,član;

6. mr BOŽIDAR ĐELIĆ, član;

7. dr RATKO SALATIĆ, član;

8. BOGDAN ROSIĆ, član;

9. DRAGAN MILENTIJEVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2369/2004

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.014/9/9

Na osnovu člana 7. stav 2. Odluke o osnivanju Građevinske direkcije Srbije kao jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću („Službeni glasnik RS“, broj 62/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

GRAĐEVINSKE DIREKCIJE SRBIJE D.O.O., BEOGRAD

I

U Upravni odbor Građevinske direkcije Srbije d.o.o., Beograd, imenuju se:

za predsednika

SLOBODAN ŠKILjEVIĆ;

za članove:

1. dr ALEKSANDAR POPOVIĆ;

2. dr ZORAN LONČAR;

3. DRAGAN JOČIĆ;

4. RADOMIR NAUMOV;

5. BRANKA TMUŠIĆ-STOJANOVIĆ;

6. MILORAD ILIĆ;

7. mr RAJKO KORICA;

8. SLAVIŠA ZLATANOVIĆ.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2369/2004-1

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.014/10/10

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o osnivanju Javnog preduzeća za istraživanje, proizvodnju, preradu i promet nafte i prirodnog gasa („Službeni glasnik RS“, broj 37/91),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA ISTRAŽIVANjE, PROIZVODNjU, PRERADU I PROMET NAFTE I PRIRODNOG GASA «NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE»

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća za istraživanje, proizvodnju, preradu i promet nafte i prirodnog gasa «Naftna industrija Srbije»:

1. mr BRANISLAV POMORIŠKI, predsednik;

2. MARKO ROVČANIN, član;

3. SLOBODAN VUČKOVIĆ, član;

4. STANKO KOVAČEVIĆ, član;

5. ĐORĐE ĐUKIĆ, član;

6. SRĐAN SIKIMIĆ, član;

7. mr PREDRAG MAKSIMOVIĆ, član;

8. GORAN TAKIĆ, član;

9. SAŠA ČERNIČIN, član;

10. ĐORĐE MIHAJLOVIĆ, član;

11. RANKO ZELjKOVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2377/2004

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.014/11/11

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o osnivanju Javnog preduzeća za istraživanje, proizvodnju, preradu i promet nafte i prirodnog gasa („Službeni glasnik RS“, broj 37/91),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA ISTRAŽIVANjE, PROIZVODNjU, PRERADU I PROMET NAFTE I PRIRODNOG GASA «NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE»

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća za istraživanje, proizvodnju, preradu i promet nafte i prirodnog gasa «Naftna industrija Srbije», imenuju se:

za predsednika

MILOŠ TOMIĆ;

za članove iz reda osnivača:

1. dr DEJAN MIKAVICA;

2. mr ZORA SIMOVIĆ;

3. ZORAN PETROVIĆ;

4. MILAN BOŽIĆ;

5. RAJKO SIMIN;

6. NIKOLA MARTINOVIĆ;

za članove iz reda zaposlenih:

1. SLAVKO PEĆANAC, dipl. inž. «Naftagas», Novi Sad;

2. DRAGO PERENDIJA, Jugopetrol;

3. VELjKO MILOŠEVIĆ, predsednik Sindikata radnika NIS-a;

4. KOSTA ILIĆ, inž. tehnologije, Rafinerija Pančevo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2377/2004-1

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.014/12/12

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o elektroprivredi („Službeni glasnik RS“, br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 69/94 i 44/95),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA «ELEKTROPRIVREDA SRBIJE»

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća «Elektroprivreda Srbije»:

1. prof. dr NIKOLA RAJAKOVIĆ, predsednik;

2. LjUBO MAĆIĆ, zamenik predsednika;

3. SLOBODAN LALOVIĆ, član;

4. MILOJE ILIĆ, član;

5. DRAGAN SUBAŠIĆ, član;

6. VOJIN TRIFUNOVIĆ, član;

7. NEBOJŠA BUĆAN, član;

8. RADOJE SAVIĆEVIĆ, član;

9. DRAGOMIR MARKOVIĆ, član;

10. SLOBODAN ĐERIĆ, član;

11. MILAN KOVAČEVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2379/2004

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.014/13/13

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o elektroprivredi („Službeni glasnik RS“, br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 69/94 i 44/95),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA «ELEKTROPRIVREDA SRBIJE»

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća «Elektroprivreda Srbije», imenuju se:

za predsednika

dr JAROSLAV ŽIVANIĆ;

za članove iz reda osnivača:

1. dr VLADAN KARAMARKOVIĆ;

2. dr GRADIMIR MILOVANOVIĆ;

3. RADOJKO OBRADOVIĆ;

4. dr MILOŠ MILANKOVIĆ;

5. ZORANA MIHAJLOVIĆ-MILANOVIĆ;

6. OBREN ĆETKOVIĆ;

za članove iz reda zaposlenih:

1. PREDRAG LUČIĆ, dipl. inž., JP RB Kolubara, Lazarevac;

2. BRANISLAV TOMAŠEVIĆ, dipl. inž., JP «Elektroistok», Beograd;

3. MILORAD MORAČIĆ, dipl. inž., Direkcija za Kosovo i Metohiju;

4. MILAN KOVAČEVIĆ, predsednik Sindikata radnika EPS-a.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2379/2004-1

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.014/14/14

Na osnovu člana 26. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93),

Vlada Republike Srbije donela je

O D L U K U

O OBRAZOVANjU MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA ISPITIVANjE

ODNOSA VLASNIŠTVA U KOMPANIJI «MOBTEL»

1. Obrazuje se Međuresorska radna grupa za ispitivanje odnosa vlasništva u Kompaniji «Mobtel», u sastavu:

1. BOGOLjUB LAZIĆ, zamenik ministra za kapitalne investicije;

2. MIROSLAV ĐORĐEVIĆ, Ministarstvo finansija;

3. TIHOMIR ŽIVANOVIĆ, Ministarstvo privrede;

4. ZORAN ĐOKIĆ, Ministarstvo unutrašnjih poslova;

5. BRANKO KOVAČEVIĆ, dekan Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

2. Zadatak Međuresorske radne grupe je da u roku od 30 dana od dana konstituisanja, dostavi Vladi Republike Srbije Izveštaj o stanju odnosa vlasništva u Kompaniji «Mobtel».

3. Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Međuresorske radne grupe obavljaće Ministarstvo za kapitalne investicije, koje će koordinirati rad Međuresorske radne grupe.

4. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2417/2004

U Beogradu, 1. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.014/15/15

Ostavite komentar