REŠENJA

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju

PREGLED ODREDABA ZAKONA O SREDNjEM OBRAZOVANjU I VASPITANjU KOJE SE MENjAJU I. UVODNE ODREDBE Predmet Zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se srednje obrazovanje i vaspitanje, kao deo jedinstvenog sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: obavljanje delatnosti srednjeg obrazovanja i vaspitanja, upotreba jezika, programi i ispiti, prava, obaveze i odgovornosti učenika, evidencija i javne isprave, …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

VII. ODREDBE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Član 2a Ovaj zakon primenjuje se i na izvorne javne prihode jedinica lokalne samouprave koje te jedinice utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu u javnopravnom odnosu, kao i na sporedna poreska davanja po tim osnovama, U POSTUPCIMA U KOJIMA DONOSE PORESKE UPRAVNE AKTE, …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila

V. PREGLED ODREDABA VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Član 2. Odredbe ovog zakona koje se odnose na brodove trgovačke mornarice odnose se i na druga plovila, ako je to ovim zakonom predviđeno. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na ratne brodove I PLOVILA KOJA KORISTE SPECIJALNA I POSEBNE JEDINICE POLICIJE KOJA IMAJU UGRAĐENO …

Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

PREGLED ODREDABA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU KOJE SE MENjAJU I DOPUNjUJU Član 12. Osiguranici samostalnih delatnosti jesu: 1) lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost, ako nisu obavezno osigurana po osnovu zaposlenja; 2) lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednih društava u skladu sa zakonom, koji u njima …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe

VII. PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU ČLAN 2A NA POSTUPAK IZDAVANJA I UKIDANJA REŠENJA O ODOBRENJU ODSTUPANJA OD ODREDABA ADR/ RID/ ADN, POSTUPAK IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOZVOLE ZA TRANSPORT OPASNE ROBE, IZDAVANJE REŠENJA O PRIZNAVANJU INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI, IZDAVANJE SERTIFIKATA O ODOBRENJU ZA TIP AMBALAŽE, POKRETNE OPREME POD PRITISKOM ILI CISTERNE …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe Pročitaj više »