april 2006.

Predlog zakona o poljoprivrednom zemljištu

PREDLOG ZAKONA O POLjOPRIVREDNOM ZEMLjIŠTU Predmet Član Ovim zakonom uređuje se planiranje, zaštita, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i druga pitanja od značaja za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta kao dobra od opšteg interesa. Ovim zakonom obrazuje se Uprava za poljoprivredno zemljište (u daljem tekstu : Uprava) kao organ …

Predlog zakona o poljoprivrednom zemljištu Pročitaj više »

Predlog zakona o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama

PREDLOG ZAKONA O VRAĆANjU (RESTITUCIJI) IMOVINE CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA        Glava prva   OSNOVNE ODREDBE   Predmet uređivanja  Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi, način i postupak vraćanja imovine koja je na teritoriji Republike Srbije oduzeta od crkava i verskih zajednica, kao i od njihovih zadužbina i društava (u daljem tekstu: …

Predlog zakona o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama Pročitaj više »

Predlog zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata

PREDLOG ZAKONA O TRŽIŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA I. OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se: 1) uslovi i postupak izdavanja hartija od vrednosti; 2) trgovina hartijama od vrednosti na organizovanom tržištu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: organizovano tržište); 3) organizacija, struktura i način funkcionisanja organizovanog tržišta u …

Predlog zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata Pročitaj više »

133. sednica Vlade Republike Srbije, 20. april 2006. godine

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon i 101/05 – dr zakon), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA U KRAGUJEVCU …

133. sednica Vlade Republike Srbije, 20. april 2006. godine Pročitaj više »

Uredba o prestanku važenja određenih uredbi u oblasti boračko-invalidske zaštite

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi U R E D B U O PRESTANKU VAŽENjA ODREĐENIH UREDBI U OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE Član 1. Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da važe: Uredba o materijalnom obezbeđenju i drugim pravima boraca, ratnih vojnih invalida …

Uredba o prestanku važenja određenih uredbi u oblasti boračko-invalidske zaštite Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd – Južni Jadran, deonica Beograd- Požega

Na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o planiranju i izgradnji ((Službeni glasnik RS(, broj 47/03), Vlada, na predlog Republičke agencije za prostorno planiranje, donosi O UTVRĐIVANjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD-JUŽNI JADRAN, DEONICA BEOGRAD-POŽEGA Član 1. Utvrđuje se Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd-Južni Jadran, deonica Beograd-Požega (u daljem …

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd – Južni Jadran, deonica Beograd- Požega Pročitaj više »

Uredba o bližim uslovima za primenu mera zaštite od prekomernog uvoza

Na osnovu članu 34. stav 3. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju («Službeni glasnik RS», broj 101/05), Vlada donosi UREDBU O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRIMENU MERA ZAšTITE OD PREKOMERNOG UVOZA I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovom uredbom uređuju se bliži uslovi za primenu mera zaštite od prekomernog uvoza (u daljem tekstu: mere zaštite), u skladu sa pravilima …

Uredba o bližim uslovima za primenu mera zaštite od prekomernog uvoza Pročitaj više »

Uredba o bližim uslovima za primenu kompenzatornih mera

Na osnovu člana 34.stav 3. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju («Službeni glasnik RS», broj 101/05), Vlada donosi UREDBU O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRIMENU KOMPENZATORNIH MERA I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovom uredbom uređuju se bliži uslovi za primenu kompenzatornih mera u skladu sa pravilima Svetske trgovinske organizacije i propisima Evropske unije. II. SUBVENCIJE KOJE PODLEŽU KOMPENZATORNIM …

Uredba o bližim uslovima za primenu kompenzatornih mera Pročitaj više »

Uredba o bližim uslovima za primenu antidampinških mera

Na osnovu člana 34.stav 3. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju («Službeni glasnik RS», broj 101/05), Vlada donosi UREDBU O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRIMENU ANTIDAMPINšKIH MERA I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovom uredbom uređuju se bliži uslovi za primenu antidampinških mera, u skladu sa pravilima Svetske trgovinske organizacije i propisima Evropske unije. II. DAMPING Pojam dampinga Član …

Uredba o bližim uslovima za primenu antidampinških mera Pročitaj više »