NACIONALNA STRATEGIJA

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

I. OSNOVNE ODREDBE  Član 1. Ovim zakonom se uređuju pravila saobraćaja, ponašanje učesnika u saobraćaju na putu, ograničenja saobraćaja, saobraćajna signalizacija, znaci i naredbe kojih se moraju pridržavati učesnici u saobraćaju, uslovi koje moraju da ispunjavaju vozači za upravljanje vozilima, osposobljavanje kandidata za vozače, polaganje vozačkih ispita, pravo na upravljanje vozilima, izdavanje vozačkih dozvola, izdavanje …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima Pročitaj više »

Nacionalna strategija za sprečavanje i borbu protiv terorizma za period 2017–2021. godina

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi NACIONALNU STRATEGIJU ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV TERORIZMA za period 2017–2021. godina REZIME Republika Srbija prepoznaje terorizam kao pretnju po osnovne vrednosti na kojima …

Nacionalna strategija za sprečavanje i borbu protiv terorizma za period 2017–2021. godina Pročitaj više »

Nacionalna strategija za sprečavanje i borbu protiv terorizma za period 2017–2021. godina

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi NACIONALNU STRATEGIJU ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV TERORIZMA za period 2017–2021. godina REZIME Republika Srbija prepoznaje terorizam kao pretnju po osnovne vrednosti na kojima …

Nacionalna strategija za sprečavanje i borbu protiv terorizma za period 2017–2021. godina Pročitaj više »

Nacionalna Strategija za unapređenje objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla za period od 2016. do 2021. godine

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi NACIONALNU STRATEGIJU ZA UNAPREĐENJE OBJEKATA U KOJIMA SE POSLUJE HRANOM ŽIVOTINJSKOG POREKLA ZA PERIOD OD 2016. DO 2021. GODINE Nacionalna strategija za unapređenje objekata u kojima se posluje hranom životinjskog …

Nacionalna Strategija za unapređenje objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla za period od 2016. do 2021. godine Pročitaj više »

Nacionalna Strategija za unapređenje objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla za period od 2016. do 2021. godine

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi NACIONALNU STRATEGIJU ZA UNAPREĐENJE OBJEKATA U KOJIMA SE POSLUJE HRANOM ŽIVOTINJSKOG POREKLA ZA PERIOD OD 2016. DO 2021. GODINE Nacionalna strategija za unapređenje objekata u kojima se posluje hranom životinjskog …

Nacionalna Strategija za unapređenje objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla za period od 2016. do 2021. godine Pročitaj više »

Nacionalna strategija za procesuiranje ratnih zločina

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14 ), Vlada donosi NACIONALNU STRATEGIJU ZA PROCESUIRANJE RATNIH ZLOČINA I. OPŠTI DEO 1. UVOD 1.1. ISTORIJSKI OSVRT Oružani sukobi u bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji odlikovali …

Nacionalna strategija za procesuiranje ratnih zločina Pročitaj više »

Nacionalna strategija za procesuiranje ratnih zločina

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14 ), Vlada donosi NACIONALNU STRATEGIJU ZA PROCESUIRANJE RATNIH ZLOČINA I. OPŠTI DEO 1. UVOD 1.1. ISTORIJSKI OSVRT Oružani sukobi u bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji odlikovali …

Nacionalna strategija za procesuiranje ratnih zločina Pročitaj više »

Nacionalna strategija za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica za period od 2015. do 2020. godine

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – odluka US, 72/12, 7/14 – odluka US i 44/14), Vlada donosi NACIONALNU STRATEGIJU ZA REŠAVANJE PITANJA IZBEGLICA I INTERNO RASELJENIH LICA ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE I. UVODNI DEO U proteklih …

Nacionalna strategija za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica za period od 2015. do 2020. godine Pročitaj više »

Nacionalna strategija za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica za period od 2015. do 2020. godine

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – odluka US, 72/12, 7/14 – odluka US i 44/14), Vlada donosi NACIONALNU STRATEGIJU ZA REŠAVANJE PITANJA IZBEGLICA I INTERNO RASELJENIH LICA ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE I. UVODNI DEO U proteklih …

Nacionalna strategija za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica za period od 2015. do 2020. godine Pročitaj više »

Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine

Na osnovu člana 10. Zakona o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11) i člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi NACIONALNU STRATEGIJU ZA MLADE ZA PERIOD OD 2015. DO 2025. GODINE UVOD Republika …

Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine Pročitaj više »