104. sednica Vlade Republike Srbije, 25. oktobar 2018. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. …

104. sednica Vlade Republike Srbije, 25. oktobar 2018. godine Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 113/17) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 ‒ ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 –US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA UREDBE O …

Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini Pročitaj više »

Uredba o izmenama uredbe o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2018. godini

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 113/17) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 ‒ ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 –US, 44/14 i 30/18 ‒ dr. zakon), Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA UREDBE O …

Uredba o izmenama uredbe o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2018. godini Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava i grada u julu i avgustu 2018. godine

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada donosi U R …

Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava i grada u julu i avgustu 2018. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene

1. Naziv propisa Evropske unije : Uredba Saveta (EK) Br. 428/2009 od 5. maja 2009. godine o uspostavljanju režima Zajednice o kontroli izvoza, transfera, brokeringa i tranzita robe dvostruke namene, Službeni glasnik EU L 134, 29. maj 2009. godineCOUNCIL REGULATION EC No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene

VII. PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU Član 3. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: roba dvostruke namene je roba, uključujući softver i tehnologiju, koja se može koristiti kako u civilne, tako i u vojne svrhe, roba koja može biti upotrebljena u neeksplozivne svrhe i roba koja se na bilo …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVOZU I UVOZU ROBE DVOSTRUKE NAMENE Član 1. U Zakonu o izvozu i uvozu robe dvostruke namene („Službeni glasnik RS”, broj 95/13), u članu 3. stav 1. tačka 11) posle reči: „izvoz,” reči: „ili uvoz” brišu se. Član 2. U članu 4. posle stava 2. dodaje se …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene

O B R A Z L O Ž E Nj E I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. stav 1. tač. 4. i 6. Ustava Republike Srbije, kojima je, između ostalog, predviđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje bezbednost Republike Srbije i njenih građana …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVOZU I UVOZU ROBE DVOSTRUKE NAMENE SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE 1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Obrađivač – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 2. Naziv propisa Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene Draft Law on amendments …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene Pročitaj više »