REŠENJA

104. sednica Vlade Republike Srbije, 25. oktobar 2018. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. …

104. sednica Vlade Republike Srbije, 25. oktobar 2018. godine Pročitaj više »

102. sednica Vlade Republike Srbije, 11. oktobar 2018. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. …

102. sednica Vlade Republike Srbije, 11. oktobar 2018. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe

VII. PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU ČLAN 2A NA POSTUPAK IZDAVANJA I UKIDANJA REŠENJA O ODOBRENJU ODSTUPANJA OD ODREDABA ADR/ RID/ ADN, POSTUPAK IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOZVOLE ZA TRANSPORT OPASNE ROBE, IZDAVANJE REŠENJA O PRIZNAVANJU INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI, IZDAVANJE SERTIFIKATA O ODOBRENJU ZA TIP AMBALAŽE, POKRETNE OPREME POD PRITISKOM ILI CISTERNE …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe Pročitaj više »

100. sednica Vlade Republike Srbije, 4. oktobar 2018. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. …

100. sednica Vlade Republike Srbije, 4. oktobar 2018. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila

V. PREGLED ODREDABA VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Član 2. Odredbe ovog zakona koje se odnose na brodove trgovačke mornarice odnose se i na druga plovila, ako je to ovim zakonom predviđeno. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na ratne brodove I PLOVILA KOJA KORISTE SPECIJALNA I POSEBNE JEDINICE POLICIJE KOJA IMAJU UGRAĐENO …

Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

97. sednica Vlade Republike Srbije, 20. septembar 2018. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. …

97. sednica Vlade Republike Srbije, 20. septembar 2018. godine Pročitaj više »