Strategija

Strategija razvoja intelektualne svojine za period od 2018. do 2022. godine

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada donosi STRATEGIJU RAZVOJA INTELEKTUALNE SVOJINE ZA PERIOD OD 2018. do 2022. GODINE I. STRATEGIJA INTELEKTUALNE SVOJINE 1. Pojam intelektualne svojine Pojam …

Strategija razvoja intelektualne svojine za period od 2018. do 2022. godine Pročitaj više »

Strategija razvoja intelektualne svojine za period od 2018. do 2022. godine

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada donosi STRATEGIJU RAZVOJA INTELEKTUALNE SVOJINE ZA PERIOD OD 2018. do 2022. GODINE I. STRATEGIJA INTELEKTUALNE SVOJINE 1. Pojam intelektualne svojine Pojam …

Strategija razvoja intelektualne svojine za period od 2018. do 2022. godine Pročitaj više »

Strategija razvoja Ministarstva unutrašnjih poslova za period 2018-2023. godine

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada donosi Strategiju razvoja Ministarstva unutrašnjih poslova za period 2018-2023. godine Strateška analiza Strateška analiza je zasnovana na primarnim i sekundarnim izvorima …

Strategija razvoja Ministarstva unutrašnjih poslova za period 2018-2023. godine Pročitaj više »

Strategija razvoja Ministarstva unutrašnjih poslova za period 2018-2023. godine

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada donosi Strategiju razvoja Ministarstva unutrašnjih poslova za period 2018-2023. godine Strateška analiza Strateška analiza je zasnovana na primarnim i sekundarnim izvorima …

Strategija razvoja Ministarstva unutrašnjih poslova za period 2018-2023. godine Pročitaj više »

Strategija za borbu protiv visokotehnološkog kriminala za period 2019-2023. godine

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada donosi Strategiju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala za period 2019-2023. godine 1. UVODNI DEO Republika Srbija je u obavezi da donese …

Strategija za borbu protiv visokotehnološkog kriminala za period
2019-2023. godine
Pročitaj više »

Strategija za borbu protiv visokotehnološkog kriminala za period 2019-2023. godine

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada donosi Strategiju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala za period 2019-2023. godine 1. UVODNI DEO Republika Srbija je u obavezi da donese …

Strategija za borbu protiv visokotehnološkog kriminala za period
2019-2023. godine
Pročitaj više »

Strategija razvoja slobodnih zona u Republici Srbiji za period od 2018. do 2022. godine (sa Akcionim planom)

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/2012 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr.zakon), Vlada donosi STRATEGIJU RAZVOJA SLOBODNIH ZONA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2018. DO 2022. GODINE UVOD Strategija razvoja slobodnih zona u Republici …

Strategija razvoja slobodnih zona u Republici Srbiji za period od 2018. do 2022. godine (sa Akcionim planom) Pročitaj više »

Strategija podsticanja rađanja

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi Rađanje dece, kao pozitivna prirodna komponenta populacione dinamike, neposredno utiče na revitalizaciju obima stanovništva i njegove starosne strukture. Ono vrši ove dve važne demografske …

Strategija podsticanja rađanja Pročitaj više »

Strategija podsticanja rađanja

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi Rađanje dece, kao pozitivna prirodna komponenta populacione dinamike, neposredno utiče na revitalizaciju obima stanovništva i njegove starosne strukture. Ono vrši ove dve važne demografske …

Strategija podsticanja rađanja Pročitaj više »