ZAKLJUČCI

Akcioni plan za period od 2018. do 2019. godine za sprovođenje Strategije razvoja informacione bezbednosti u Republici Srbiji za period od 2017. do 2020. godine

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 ( ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 ( US, 72/12, 7/14 ( US, 44/14 i 30/18 ( dr. zakon), na predlog Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Vlada donosi Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Akcioni plan …

Akcioni plan za period od 2018. do 2019. godine za sprovođenje Strategije razvoja informacione bezbednosti u Republici Srbiji za period od 2017. do 2020. godine Pročitaj više »

Akcioni plan za period od 2018. do 2019. godine za sprovođenje Strategije razvoja informacione bezbednosti u Republici Srbiji za period od 2017. do 2020. godine

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 ( ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 ( US, 72/12, 7/14 ( US, 44/14 i 30/18 ( dr. zakon), na predlog Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Vlada donosi Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Akcioni plan …

Akcioni plan za period od 2018. do 2019. godine za sprovođenje Strategije razvoja informacione bezbednosti u Republici Srbiji za period od 2017. do 2020. godine Pročitaj više »

Akcioni plan za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08,16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14-US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Vlada donosi Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje …

Akcioni plan za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine Pročitaj više »

Akcioni plan za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08,16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14-US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Vlada donosi Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje …

Akcioni plan za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine Pročitaj više »

Akcioni plan za period od 2018–2019. godine za sprovođenje Strategije razvoja informacionog društva u Republici Srbiji za period do 2020. godine

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Vlada donosi Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Akcioni plan za period od 2018–2019. …

Akcioni plan za period od 2018–2019. godine za sprovođenje Strategije razvoja informacionog društva u Republici Srbiji za period do 2020. godine Pročitaj više »

Akcioni plan za period od 2018–2019. godine za sprovođenje Strategije razvoja informacionog društva u Republici Srbiji za period do 2020. godine

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Vlada donosi Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Akcioni plan za period od 2018–2019. …

Akcioni plan za period od 2018–2019. godine za sprovođenje Strategije razvoja informacionog društva u Republici Srbiji za period do 2020. godine Pročitaj više »

Akcioni plan za 2018. godinu za sprovođenje Strategije razvoja industrije informacionih tehnologija za period od 2017. do 2020. godine

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Vlada donosi Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Akcioni plan za 2018. godinu za …

Akcioni plan za 2018. godinu za sprovođenje Strategije razvoja industrije informacionih tehnologija za period od 2017. do 2020. godine Pročitaj više »

Akcioni plan za 2018. godinu za sprovođenje Strategije razvoja industrije informacionih tehnologija za period od 2017. do 2020. godine

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Vlada donosi Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Akcioni plan za 2018. godinu za …

Akcioni plan za 2018. godinu za sprovođenje Strategije razvoja industrije informacionih tehnologija za period od 2017. do 2020. godine Pročitaj više »

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu

Na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 38/15 i 113/17) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 ( ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11, 68/12 ( US i 72/12, 7/14 ( US i 44/14 ), na …

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu Pročitaj više »

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu

Na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 38/15 i 113/17) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 ( ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11, 68/12 ( US i 72/12, 7/14 ( US i 44/14 ), na …

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu Pročitaj više »