avgust 2018.

91. sednica Vlade Republike Srbije, 28. avgust 2018. godine

Na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 27/18) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada donosi R E Š …

91. sednica Vlade Republike Srbije, 28. avgust 2018. godine Pročitaj više »

Akcioni plan za period od 2018. do 2019. godine za sprovođenje Strategije razvoja informacione bezbednosti u Republici Srbiji za period od 2017. do 2020. godine

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 ( ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 ( US, 72/12, 7/14 ( US, 44/14 i 30/18 ( dr. zakon), na predlog Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Vlada donosi Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Akcioni plan …

Akcioni plan za period od 2018. do 2019. godine za sprovođenje Strategije razvoja informacione bezbednosti u Republici Srbiji za period od 2017. do 2020. godine Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini

Na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 113/17) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, …

Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu i uslovima za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti

Na osnovu člana 4. stav 5. tačka 2) Zakona o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS”, br. 88/11 i 104/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada donosi UREDBU O …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu i uslovima za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu

Na osnovu člana 26. stav 1. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11 i 68/15), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OPŠTIM USLOVIMA ZA EMISIJU I PRODAJU DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA PRIMARNOM TRŽIŠTU Član 1. U Uredbi o opštim uslovima za emisiju …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove, odnosno hitnih radova na sanaciji objekata za zaštitu od voda oštećenih u poplavama izazvanim elementarnim nepogodama u maju i junu 2018. godine

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 ( ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 ( US, 72/12, 7/14 ( US, 44/14 i 30/18 ( dr. zakon), Vlada donosi U R …

Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove, odnosno hitnih radova na sanaciji objekata za zaštitu od voda oštećenih u poplavama izazvanim elementarnim nepogodama u maju i junu 2018. godine Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove u postupku hitne sanacije klizišta u Gradu Beogradu, delu teritorije gradske opštine Grocka, nastalog usled dejstva poplava u maju i junu 2018. godine

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 ( ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 ( US, 72/12, 7/14 ( US, 44/14 i 30/18 ( dr. zakon), Vlada donosi U R …

Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove u postupku hitne sanacije klizišta u Gradu Beogradu, delu teritorije gradske opštine Grocka, nastalog usled dejstva poplava u maju i junu 2018. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Hongkonške međunarodne konvencije o bezbednom i ekološki prihvatljivom recikliranju brodova, 2009

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU HONGKONŠKE MEĐUNARODNE KONVENCIJE O BEZBEDNOM I EKOLOŠKI PRIHVATLJIVOM RECIKLIRANJU BRODOVA, 2009 Član 1. Potvrđuje se Hongkonška međunarodna konvencija o bezbednom i ekološki prihvatljivom recikliranju brodova, 2009, sačinjena u Hong Kongu 15. maja 2009. godine, u originalu na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku. Član 2. Tekst Hongkonške međunarodne konvencije …

Predlog zakona o potvrđivanju Hongkonške međunarodne konvencije o bezbednom i ekološki prihvatljivom recikliranju brodova, 2009 Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE O RAZMENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, potpisan u Beogradu, 12. aprila 2018. godine, u originalu na srpskom i francuskom jeziku. Član …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka Pročitaj više »