O projektu

Koja nam je namera, kako smo prikupljali, koji je postupak transformisanja, uz čiju pomoć i sl.