Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Ustavni osnov za potvrđivanje međunarodnog ugovora sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, po kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Maroko o vazdušnom saobraćaju, potpisan je u Rabatu, 3. februara 1964. godine.

Inicijativa za uređenje odnosa sa Kraljevinom Maroko je potekla od Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, kako bi se uredili bilateralni odnosi u oblasti vazdušnog saobraćaja. Predlog je prihvaćen i u neposrednoj komunikaciji Direktorata civilnog vazduhoplovstva i civilnog vazduhoplovstva Kraljevine Maroko je dogovoreno mesto i vreme održavanja pregovora.

Vlada je, na sednici održanoj 30. oktobra 2014. godine, donela Zaključak 05 Broj: 018-13673/2014, kojim je potvrđena Osnova za vođenje pregovora u cilju zaključenja Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko i usvojen tekst Nacrta sporazuma.

Pregovori u cilju zaključenja Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko, održani su na Baliju, 19. novembra 2014. godine.

Na pregovorima je usaglašen i parafiran tekst Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko i istovremeno je potpisan i Memorandum o razumevanju kojim se na uopšten način definiše postupanje vazduhoplovnih vlasti dve strane u periodu do stupanja na snagu Sporazuma, što uključuje i dogovor o određenju avio-prevozilaca, saobraćajnim pravima, obimu obavljanja redovnog avio-prevoza i komercijalnim aranžmanima.

Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko potpisali su, 15. septembra 2017. godine, prof. dr Zorana Z. Mihajlović, potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije i Mohamed Sajid ministar turizma, vazdušnog saobraćaja, rukotvorina i socijalne ekonomije Kraljevine Maroko.

Potvrđivanje Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko predstavljaće dugoročni pravni osnov za dalje unapređenje odnosa između dve države, s obzirom na činjenicu da je u pitanju moderan sporazum, usklađen sa savremenim tendencijama u međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, kojim se u celini uređuju odnosi u oblasti vazdušnog saobraćaja između Republike Srbije i Kraljevine Maroko i promovišu i ispunjavaju visoki međunarodni vazduhoplovni standardi.

Takođe, ovaj sporazum otvara šire mogućnosti i predstavlja čvrst temelj dugoročne uspešne saradnje, kako za avio-prevozioce i druge vazduhopovne subjekte država strana ugovornica, tako i za druge subjekte u ukupnim privrednim kretanjima između Republike Srbije i Kraljevine Maroko.

III. STVARANJE FINANSIJSKIH OBAVEZA IZVRŠAVANJEM MEĐUNARODNOG UGOVORA

Izvršavanjem Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko ne stvaraju se finansijske obaveze za Republiku Srbiju.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Za sprovođenje ovog međunarodnog ugovora nije potrebno izdvajanje sredstava iz budžeta Republike Srbije.