REŠENJA

96. sednica Vlade Republike Srbije, 17. septembar 2018. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. …

96. sednica Vlade Republike Srbije, 17. septembar 2018. godine Pročitaj više »

95. sednica Vlade Republike Srbije, 14. septembar 2018. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. …

95. sednica Vlade Republike Srbije, 14. septembar 2018. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

PREGLED ODREDABA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU KOJE SE MENjAJU I DOPUNjUJU Član 12. Osiguranici samostalnih delatnosti jesu: 1) lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost, ako nisu obavezno osigurana po osnovu zaposlenja; 2) lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednih društava u skladu sa zakonom, koji u njima …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Pročitaj više »

94. sednica Vlade Republike Srbije, 6. septembar 2018. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. …

94. sednica Vlade Republike Srbije, 6. septembar 2018. godine Pročitaj više »

91. sednica Vlade Republike Srbije, 28. avgust 2018. godine

Na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 27/18) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada donosi R E Š …

91. sednica Vlade Republike Srbije, 28. avgust 2018. godine Pročitaj više »