Predlozi odluka

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:

PROJEKCIJA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE ZA 2019. I 2020. GODINU Pretpostavke za izradu projekcije plana Fonda za 2019. godinu: – primenjeni su parametri iz smernica Ministarstva finansija i to: projektovana inflacija 2,8%; realni rast BDP 3,5%; BDP 5.057,0 milijardi dinara; ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci 646,7 milijardi …

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:Dalje »

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:

O B R A Z L O Ž E Nj E FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE ZA 2018. GODINU 1. Uvodne napomene Pravni osnov za donošenje Finansijskog plana sadržan je u članu 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/03, 64/04 – US, …

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:Dalje »

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:

O B R A Z L O Ž E Nj E projekcije prihoda i primanja i rashoda i izdataka planiranih Finansijskim planom Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. i 2020. godinu Na osnovu dostavljenih makroekonomskih parametara i polazeći od projekcije prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2018. godinu, utvrđena je projekcija …

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:Dalje »

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:

O B R A Z L O Ž E Nj E Nacrta Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu Pravni osnov za planiranje prihoda i primanja i rashoda i izdataka Pravni osnov za planiranje prihoda i primanja Članom 20. Uredbe utvrđeno je da prihod Fonda čine sredstva ostvarena: od doprinosa za …

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:Dalje »