Vlada

Odluka o vršenju osnivačkih prava u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva države Srbije i države Crne Gore

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa tačkom 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora („Službeni glasnik RS”, broj 48/06), Vlada donosi ODLUKU O VRŠENjU OSNIVAČKIH PRAVA U DIREKTORATU CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA DRŽAVE SRBIJE I DRŽAVE …

Odluka o vršenju osnivačkih prava u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva države Srbije i države Crne GoreDalje »