Vlada

Predlog zakona o Vladi

PREDLOG ZAKONA O VLADI I. UVODNE ODREDBE Član 1. Izvršna vlast u Republici Srbiji pripada Vladi. Član 2. Vlada vodi politiku Republike Srbije u okviru Ustava i zakona Narodne skupštine. Vlada izvršava zakone i druge opšte akte Narodne skupštine tako što donosi opšte i pojedinačne pravne akte i preduzima druge mere. Predlaganje akata Narodnoj skupštini …

Predlog zakona o VladiDalje »