Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom (sa prilozima)

Prilog 6.

Obrazac sertifikata OPS

……………………………………………………….(broj sertifikata) Imalac sertifikata OPS Carinarnica koja izdaje sertifikat

Imalac sertifikata OPS iz rubrike 1 je

Ovlašćeni privredni subjekt

□ — Carinska pojednostavljenja

□ — Sigurnost i bezbednost

□ — Carinska pojednostavljenja/sigurnost i bezbednost

3. Datum stupanja na snagu sertifikata:

Način popunjavanja rubrika:

Broj sertifikata – uneti sledeće:

OPSC za sertifikat OPS — carinska pojednostavljenja

OPSS za sertifikat OPS — sigurnost i bezbednost

OPSCS za sertifikat OPS — carinska pojednostavljenja/sigurnost i bezbednost

Imalac sertifikata OPS – uneti puno ime imaoca na način kako je predviđeno za popunjavanje rubrike 1 Obrasca zahteva za sertifikat OPS iz Priloga 5 ove uredbe, kao i PIB broj na način kako je predviđeno za popunjavanje rubrike 8 Obrasca zahteva za sertifikat OPS iz Priloga 5. ove uredbe.

Carinarnica koja izdaje sertifikat – Potpis ovlašćenog službenika i pečat.

Vrsta sertifikata – Prekrižiti kućicu ispred izdatog (odobrenog) sertifikata.

3.Datum stupanja na snagu sertifikata – Označiti dan, mesec i godinu, u skladu sa članom 33. stav 1. ove uredbe

Ostavite komentar