Uredba o postupku po kome se biraju infrastrukturni projekti i postupku po kome se sprovodi podrška unapređenju lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno

Obrazac

PRIJAVA PROJEKTA ZA PODRŠKU UNAPREĐENjA LOKALNE I REGIONALNE INFRASTRUKTURE – GRADIMO ZAJEDNO

OPŠTI PODACI O PROJEKTU

1.1

PODNOSILAC PRIJAVE PROJEKTA

FORMCHECKBOX Grad

FORMCHECKBOX Opština

Naziv

Okrug

Odgovorno lice

(Gradonačelnik/Predsednik)

Adresa

Kontakt telefon (fiksni i mobilni)

Internet stranica

Adresa elektronske pošte

Napomena: Ukoliko je u pitanju regionalni infrastrukturni projekat, polje 1.1 Podnosilac prijave projekta iskopirati i popuniti za svaku jedinicu lokalne samouprave koja učestvuje u realizaciji regionalnog projekta.

1.2

ODGOVORNO LICE ZA PRAĆENjE REALIZACIJE PROJEKTA – KOORDINATOR PROJEKTA

Ime i prezime

Kontakt telefon (fiksni i mobilni)

Adresa elektronske pošte

1.3

NAZIV PROJEKTA

1.4

MESTO ULAGANjA

1.5

GODINA POČETKA REALIZACIJE PROJEKTA

2017. FORMCHECKBOX

2018. FORMCHECKBOX

Napomena: U polje 1.5 Godina početka realizacije projekta treba da se označi godina u kojoj će se započeti realizacija prijavljenog projekta.

1.6

NAMENA FINANSIRANjA

Putna infrastruktura FORMCHECKBOX

Obrazovanje i nauka FORMCHECKBOX

Školski sportski objekti FORMCHECKBOX

Zdravstvena i socijalna infrastruktura FORMCHECKBOX

Kulturno-istorijsko nasleđe FORMCHECKBOX

1.7

UKUPNA VREDNOST PROJEKTA

Vrednost projekta bez PDV

PDV (20%)

Vrednost projekta sa PDV

1.8

UČEŠĆE MINISTARSTVA PRIVREDE

U visini do 50% vrednosti

projekta bez PDV

% u odnosu na ukupnu vrednost projekta bez PDV

1.9

UČEŠĆE PODNOSIOCA PRIJAVE PROJEKTA

Preostala vrednost projekta

bez PDV (A)

% u odnosu na ukupnu vrednost projekta bez PDV

PDV na ukupnu vrednost celog projekta (B)

Ukupno učešće

podnosioca prijave projekta

(A+B)

Napomena: Iznosi u polju 1.7, 1.8 i 1.9 upisuju se u dinarima (RSD).

OPIS PROJEKTA

2.1

OPIS TRENUTNOG STANjA-RAZLOZI ZA REALIZACIJU PROJEKTA (maksimalno 1/2 strane)

2.2

TEHNIČKI OPIS PROJEKTA (maksimalno 1/2 strane)

2.3

DETALjNE INFORMACIJE O PROJEKTU (maksimalno 1/2 strane)

2.4

CILjEVI PROJEKTA

Opšti cilj

RB

Specifični ciljevi

1.

2.

2.5

OČEKIVANI REZULTATI

RB

Rezultat

Izvor provere

1.

2.

VRSTA PROJEKTA, EFEKTI I ODRŽIVOST PROJEKTA, STRATEŠKI OKVIR

I KORISNICI

3.1

VRSTA PROJEKTA

FORMCHECKBOX Lokalni FORMCHECKBOX Regionalni

3.2

OČEKIVANI EFEKTI NAKON REALIZACIJE PROJEKTA (maksimalno 1/2 strane)

3.3

ODRŽIVOST PROJEKTA (maksimalno 1/2 strane)

3.4

USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

(za regionalne projekte navesti strateške dokumente na regionalnom nivou, za lokalne projekte navesti strateške dokumente na lokalnom nivou, ukoliko su usvojeni)

RB

Naziv dokumenta

Veza sa dokumentom

(Kratko i jasno navesti veze sa navedenim dokumentima, uključujući i oznaku dela/poglavlja/odeljka)

1.

2.

3.5

INFORMACIJE O KORISNICIMA

Direktni korisnici

Rb

Naziv

Broj

1.

2.

Indirektni korisnici

Rb

Naziv

Broj

1.

2.

Datum: Gradonačelnik/Predsednik opštine

________________ M.P _________________________

Ostavite komentar