Uredba o postupku po kome se biraju infrastrukturni projekti i postupku po kome se sprovodi podrška unapređenju lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno

Prilog

Odeljak

Maksimalno bodova

1. Vrsta projekta

10

Regionalni projekat – 10 poena

Lokalni projekat – 5 poena

2. Efekti projekta

20

Odnos između procenjenih troškova ulaganja i očekivanih rezultata je zadovoljavajući – 20 poena

Odnos između procenjenih troškova ulaganja i očekivanih rezultata je delimično zadovoljavajući – 10 poena

Odnos između procenjenih troškova ulaganja i očekivanih rezultata nije zadovoljavajući – 0 poena

3. Održivost projekta

30

Dostavljeni podaci ukazuju da će rezultati realizacije projekta biti vidljivi duže vreme nakon završetka projekta – 30 poena;

Dostavljeni podaci pretežno ukazuju da će rezultati realizacije projekta biti vidljivi duže vreme nakon završetka projekta – 15 poena;

Dostavljeni podaci ne ukazuju da će rezultati realizacije projekta biti vidljivi duže vreme nakon završetka projekta – 0 poena

4. Usklađenost projekta sa strateškim dokumentima

10

Projekat je usklađen sa strateškim dokumentima – 10 poena

Projekat nije usklađen sa strateškim dokumentima – 0 poena

5. Broj direktnih korisnika projekta

20

preko 200 – 20 poena

101-200 – 15 poena

51-100 – 10 poena

do 50 – 5 poena

6. Broj indirektnih korisnika projekta

10

preko 10.000 – 10 poena

od 1001 do 10.000 – 5 poena

do 1000 – 2 poena

Maksimalan broj bodova

100

KRITERIJUMI ZA OCENjIVANjE I ODABIR PROJEKTA

Ostavite komentar