Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom (sa prilozima)

PRILOG 19.

IZJAVA NA FAKTURI

Izjava na fakturi, čiji tekst je naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu sa napomenama. Međutim, nije potrebno utisnuti broj napomene.

Verzija na srpskom jeziku:

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. … (1) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porekla.

ili

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. … (1) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porekla.

Verzija na engleskom jeziku:

That exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

  ………………………………………………..(3)(Mesto i datum)………………………………………………..(4)(Potpis izvoznika, dodatno morabiti čitko navedeno ime licakoje je izjavu potpisalo)

__________________________(1) Kada je izjava na fakturi data od strane ovlašćenog izvoznika u skladu sa članom 91. ove uredbe, ovde se mora upisati broj ovlašćenja. Kada izjava na fakturi nije data od strane ovlašćenog izvoznika, reči u zagradi se ispuštaju ili se taj prostor ostavlja prazan.(2) Navodi se poreklo proizvoda.(3) Ovi navodi se mogu ispustiti ako je podatak sadržan u samom dokumentu.(4) U slučajevima kada se ne zahteva potpis izvoznika, izuzeće potpisa se takođe odnosi na navođenje imena potpisnika.

Ostavite komentar