novembar 2004.

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 109. stav 2. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04), Vlada Republike Srbije donela je O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE I STAREŠINE OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U GUČI …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

46. sednica Vlade Republike Srbije, 25. novembar 2004. godine

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 109. stav 2. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04), Vlada Republike Srbije donela je O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE I STAREŠINE OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U GUČI …

46. sednica Vlade Republike Srbije, 25. novembar 2004. godine Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća

Na osnovu člana 2. tačka 2. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O IZMENI UREDBE O PRESTANKU VAŽENjA UREDBE O OBAVEZNOJ PROIZVODNjI ODREĐENIH PROIZVODA I PRUŽANjU USLUGA I O USLOVIMA DAVANjA NA PRIVREMENO KORIŠĆENjE SREDSTAVA PREDUZEĆA Član 1. U …

Uredba o izmeni Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća Pročitaj više »

Uredba o dopuni Uredbe o načinu raspodele i kriterijumima za dodelu stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju («Službeni list SRJ», br. 60/98, 44/99 i 74/99), Vlada Republike Srbije donosi UREDBU O DOPUNI UREDBE O NAČINU RASPODELE I KRITERIJUMIMA ZA DODELU STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA Član 1. U …

Uredba o dopuni Uredbe o načinu raspodele i kriterijumima za dodelu stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja izvorišta vodosnabdevanja regionalnog podsistema „Rzav“

Na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 47/03), Vlada Republike Srbije, na predlog Republičke agencije za prostorno planiranje, donosi O UTVRĐIVANjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA IZVORIŠTA VODOSNABDEVANjA REGIONALNOG PODSISTEMA „RZAV“ Član 1. Utvrđuje se Prostorni plan područja izvorišta vodosnabdevanja regionalnog podsistema „Rzav“ (u daljem tekstu: Prostorni plan), koji …

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja izvorišta vodosnabdevanja regionalnog podsistema „Rzav“ Pročitaj više »

Uredba o određivanju krivičnih dela za koja su uz prijavu, odnosno zahtev za dobijanje dozvole, odnosno odobrenja za priređivanje određenih igara na sreću podnosi potvrda o neosuđivanosti određenih lica

Na osnovu člana 40. stav 2. tačka 5), člana 62 stav 1. tačka 6) i člana 75. stav 1. tačka 7) Zakona o igrama na sreću («Službeni glasnik RS», broj 84/04), Vlada Republike Srbije donosi O ODREĐIVANjU KRIVIČNIH DELA ZA KOJA SE UZ PRIJAVU, ODNOSNO ZAHTEV ZA DOBIJANjE DOZVOLE, ODNOSNO ODOBRENjA ZA PRIREĐIVANjE ODREĐENIH IGARA …

Uredba o određivanju krivičnih dela za koja su uz prijavu, odnosno zahtev za dobijanje dozvole, odnosno odobrenja za priređivanje određenih igara na sreću podnosi potvrda o neosuđivanosti određenih lica Pročitaj više »

Uredba o uslovima i načinu angažovanja operatera za priređivanje klasičnih igara na sreću i agenata za prodaju srećaka

Na osnovu člana 19. stav 6. Zakona o igrama na sreću («Službeni glasnik RS», broj 84/04), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O USLOVIMA I NAČINU ANGAŽOVANjA OPERATERA ZA PRIREĐIVANjE KLASIČNIH IGARA NA SREĆU I AGENATA ZA PRODAJU SREĆAKA Član 1. Ovom uredbom uređuju se uslovi i način angažovanja operatera za …

Uredba o uslovima i načinu angažovanja operatera za priređivanje klasičnih igara na sreću i agenata za prodaju srećaka Pročitaj više »

Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj

PREDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAžENJA ZAKONA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEćA ZA VAZDUšNI SAOBRAćAJ Član 1. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o osnivanju Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj („Službeni glasnik RS“, broj 9/92). Član 2. Danom početka rada Javno preduzeće za vazdušni saobraćaj „JAT AIRWAYS“ preuzima prava, obaveze, sredstva, zaposlene, dokumentaciju …

Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj Pročitaj više »

Predlog zakona o dopuni Zakona o Agenciji za privatizaciju

PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU Član 1. U Zakonu o Agenciji za privatizaciju («Službeni glasnik RS», broj 38/01) u članu 6. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi: «Pored poslova iz stava 1. ovog člana, Agencija za privatizaciju obavlja i poslove stečajnog upravnika ako je stečajno veće imenuje da …

Predlog zakona o dopuni Zakona o Agenciji za privatizaciju Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE Član 1. U Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Službeni glasnik RS“, broj 84/04), u članu 12. stav 1. reči: „doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća“ zamenjuju se rečima: „doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Pročitaj više »