maj 2006.

138. sednica Vlade Republike Srbije, 25. maj 2006. godine

Na osnovu člana 1. stav 2. Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća («Službeni glasnik RS», br. 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03, 118/03, 58/04, 128/04, 42/05 i 105/05), a u vezi člana …

138. sednica Vlade Republike Srbije, 25. maj 2006. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 1. stav 2. Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća («Službeni glasnik RS», br. 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03, 118/03, 58/04, 128/04, 42/05 i 105/05), a u vezi člana …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (“Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05-ispravka), Vlada donosi U R E D B U O IZMENI UREDBE O PRESTANKU VAŽENjA UREDBE O OBAVEZNOJ PROIZVODNjI ODREĐENIH PROIZVODA I PRUŽANjU USLUGA I O USLOVIMA DAVANjA NA PRIVREMENO KORIŠĆENjE SREDSTAVA PREDUZEĆA Član 1. U Uredbi o prestanku važenja Uredbe …

Uredba o izmeni Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju programa raspodele i korišćenja sredstava namenjenih za razvoj infrastrukture u turizmu za 2006. godinu

Na osnovu čl. 6. i 18. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 106/05 i 108/05 – ispravka), Vlada donosi UREDBU O UTVRĐIVANjU PROGRAMA RASPOREDA I KORIŠĆENjA SREDSTAVA NAMENjENIH ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE U TURIZMU ZA 2006. GODINU Član 1. Ovom uredbom utvrđuje se raspored i korišćenje sredstava namenjenih za programe …

Uredba o utvrđivanju programa raspodele i korišćenja sredstava namenjenih za razvoj infrastrukture u turizmu za 2006. godinu Pročitaj više »

Predlog zakona o dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU Član 1. U Zakonu o prevozu u drumskom saobraćaju (“Službeni glasnik RS“, br. 46/95, 66/01, 61/05 i 91/05), u članu 31. posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi: “U vanlinijskom prevozu putnika, osim vanlinijskog prevoza iz člana 31a stav 1. ovog zakona, prevoznik …

Predlog zakona o dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA Član 1. U Zakonu o porezu na dohodak građana (“Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02 i 135/04), u članu 9. stav 1. tačka 8) reč: “izostalu“ zamenjuje se rečju: “izgubljenu“. U tački 9) broj: “30.000“ zamenjuje se brojem: “35.000“. U tački 12) broj: …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE Član 1. U Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Službeni glasnik RS“, br. 84/04 i 61/05), u članu 13. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi: “Osnovica doprinosa za zaposlene i za poslodavce iz stava 1. ovog člana …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Pročitaj više »

Predlog zakona o slobodnim zonama

PREDLOG ZAKONA O SLOBODNIM ZONAMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom utvrđuju se uslovi za određivanje područja i rad slobodne zone, delatnosti koje se mogu obavljati u slobodnoj zoni, uslovi za obavljanje tih delatnosti i uslovi za prestanak rada slobodne zone, kao i osnivanje, pravni status i nadležnost Uprave za slobodne zone. Član 2. Pojedini …

Predlog zakona o slobodnim zonama Pročitaj više »

Predlog zakona o deviznom poslovanju

PREDLOG ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANjU I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuju se: 1) plaćanja, naplaćivanja i prenosi između rezidenata i nerezidenata u stranim sredstvima plaćanja i u dinarima; 2) plaćanja, naplaćivanja i prenosi između rezidenata u stranim sredstvima plaćanja; 3) kupovina i prodaja sredstava plaćanja između rezidenata i nerezidenata, kao i kupovina i …

Predlog zakona o deviznom poslovanju Pročitaj više »

Predlog zakona o finansiranju lokalne samouprave

PREDLOG ZAKONA O FINANSIRANjU LOKALNE SAMOUPRAVE I. OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuje se obezbeđivanje sredstava opštinama, gradovima i gradu Beogradu (u daljem tekstu: jedinica lokalne samouprave) za obavljanje izvornih i poverenih poslova. Pojmovi Član 2. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: 1) izvorni prihodi su prihodi čiju stopu, …

Predlog zakona o finansiranju lokalne samouprave Pročitaj više »