jun 2010.

Uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

Na osnovu člana 85. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101 /07) i člana 42. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71 /05-ispravka, 101 /07 i 65/08), Vlada donosi UREDBU O ELEKTRONSKOM KANCELARIJSKOM POSLOVANjU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE Predmet uredbe Član 1. Ovom uredbom uređuje se postupanje …

Uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u oblasti turizma

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O SARADNjI U OBLASTI TURIZMA Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u oblasti turizma, potpisan 13. aprila 2010. godine u Mostaru, u originalu na srpskom jeziku i službenim jezicima …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u oblasti turizma Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU Član 1. U Zakonu o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje i 97/08), u članu 4. stav 1. tačka 5) menja se i glasi: „5) uvažavanje humanističkih i demokratskih univerzalnih vrednosti kulturnog nasleđa;”. Član 2. U članu 10. stav 1. u uvodnoj …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Pročitaj više »