Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom (sa prilozima)

PRILOG 22.

NALEPNICA ZA PREDATI PRTLjAG

1. Nalepnica iz člana 157. ove uredbe mora biti napravljena tako da se ne može ponovno upotrebiti.

2. Bez obzira na izgled uzorka prikazanog u ovom Prilogu, na nalepnici mora, na mestu na kojem je u ovom konkretnom primeru naslikan znak aerodroma i natpis aerodroma biti navedeno pravno lice koje je u određenom aerodromu preuzelo predati prtljag na prevoz u svoje ime ili u ime prevoznika.

Modeli[pic]

[pic]

Ostavite komentar