Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom (sa prilozima)

PRILOG 23.

DEKLARACIJA ZA REGISTROVANI PRTLjAG

a) Izjavljujem da dole označeni prtljag sadrži predmete za ličnu upotrebu, koje putnici redovno upotrebljavajuju za vreme svojih putovanja kao: odelo, rublje, toaletne predmete, knjige, sportske rekvizite, izuzev fotografske ili kinematografske kamere i radiodifuzne i televizijske prijemnike.

b) Izjavljujem da ovaj prtljag ne sadrži:

– životne namirnice, duvan, alkoholna pića, oružje, municiju, opojne droge ili valutu,

– robu, namenjenu otuđivanju uz nadoknadu ili besplatno,

– predmete kupljene ili dobijene van zemlje mog stalnog boravka i koji nisu bili prijavljeni carinarnici ove zemlje (ovo ograničenje primjenjuje se samo prilikom povratka u zemlju stalnog boravka).

c) Ovlašćujem železničku službu da izvrši sve carinske formalnosti.

d) Poznato mi je da će se u slučaju netačne izjave sprovesti protiv mene kriviči postupak.

Odredišna zemlja ………………………………. Odredišno mesto …………………………………

Broj komada prtljaga Broj lica koja prate putnika

ŠTAMPANIM VELIKIM SLOVIMA

PREZIME IME

…………………………………………… ……………………………………………

Adresa:

Ulica …………………………………………..

Mesto …………………………………………

Zemlja …………………………………………

Pečat otpremne stanice

s naznačenim datumom Potpis putnika

…………………………………………….. ……………………………………….

Prtljag

———————–Br.

Ostavite komentar