Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom (sa prilozima)

PRILOG 26.

ROBA ZA KOJU SE NE POLAŽE OBEZBEĐENjE PRI STAVLjANjU U POSTUPAK PRIVREMENOG UVOZA

Slučajevi u kojima prijavljivanje robe za privremeni uvoz uz podnošenje pisane carinske deklaracije ne treba podneti obezbeđenje.

1. Roba u vlasništvu vazduhoplovnih, brodskih ili železničkih kompanija ili poštanskih službi, a kada je koriste u međunarodnom saobraćaju pod uslovom da je sasvim jasno označena.

2. Ambalaža uvezena prazna, koja na sebi ima neizbrisive i neuklonjive oznake.

3. Roba za pomoć u slučaju nesreća namenjen državnim ili ovlašćenim organima.

4. Medicinska, hirurška ili laboratorijska oprema namenjena bolnicama ili medicinskim ustanovama, kojima je ta oprema hitno potrebna (neophodna).

5. Stavljanje robe u postupak privremenog uvoza robe, koja se premešta u smislu člana 278. ove uredbe, ako je prethodni korisnik postupka stavio robu u postupak privremenog uvoza u skladu sa čl. 182. ili 185. ove uredbe.

Ostavite komentar