Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom (sa prilozima)

PRILOG 31.

KARAKTERISTIKE CARINSKIH OBELEŽJA-PLOMBI

Carinska obeležja imaju najmanje sledeće karakteristike i ispunjavaju sledeće tehničke uslove :

(a) Osnovne karakteristike:

Obeležja moraju:

1. da ostanu otporne u redovnoj upotrebi;

2. da budu takva da se lako proveravaju i prepoznaju;

3. da budu tako izrađena da bilo koje lomljenje ili uklanjanje ostavlja tragove vidljive golim okom;

4. da budu napravljene za jednokratnu upotrebu ili, ako su namenjene za višestruku upotrebu, da su napravljene na način koji će dozvoliti da im se kod svakog ponovnog korišćenja može staviti i jasna pojedinačna identifikaciona oznaka;

5. imati na sebi identifikacione oznake.

(b) Tehnički uslovi:

1. oblik i dimenzije obeležja mogu varirati zavisno od upotrebljenog načina njihovog stavljanja, ali dimenzije moraju da budu takve da osiguraju lako očitavanje identifikacionih oznaka;

2. da se identifikacione oznake na plombi ne mogu falsifikovati i da nisu jednostavne za ponovnu izradu (reprodukciju);

3. upotrebljen materijal mora da bude otporan na slučajno lomljenje i takav da sprečava neopaženo falsifikovanje ili ponovnu upotrebu.

Ostavite komentar