Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom (sa prilozima)

PRILOG 32.

KRITERIJUMI ZA UMANjENjE ZAJEDNIČKOG OBEZBEĐENjA

Kriterijumi Napomene 1) Dovoljno iskustvo Dokaz o dovoljnom iskustvu se pruža pravilnom upotrebom zajedničkog postupka tranzita u svojstvu glavnog obveznika u toku sledećeg vremenskog roka pre podnošenja zahteva za umanjenje:- jedna godina za primenu člana 431. stav 2. tačka 1) i člana 432. stav 1.;- dve godine za primenu člana 431 stav 2. tačka 2) i člana 432. stav 2. tačka 1);- tri godine za primenu člana 431. stav 3. i člana 432. stav 2. tačka 2).Ta se razdoblja smanjuju za jednu godinu za podnosioca zahteva koji za podnošenje deklaracija za postupak tranzita koristi elektronski sistem razmene podataka. 2) Vrlo bliska saradnja s Upravom carina Glavni obveznik postiže veoma blisku saradnju s Upravom carina tako što u upravljanje svojim prevozom uključuje posebne mere koje na taj način Upravi carina olakšavaju obavljanje provera i zaštitu interesa u pitanju. Pod uslovom da zadovoljavaju Upravu carina, takve se mere između ostalog mogu odnositi na:- posebne metode popunjavanja deklaracija za postupak tranzita (posebno upotreba elektronskog sistema razmene podataka);ili- sadržaj takvih deklaracije, kada glavni obveznik pruža dodatne informacije kada to nije obavezno;ili- metode ispunjavanja formalnosti za stavljanje robe u postupak (npr. glavni obveznik uvek podnosi svoje deklaracije istoj carinarnici). 3) Upravljanje prevozom Glavni obveznik pruža dokaze da upravlja prevozom među ostalim:a) tako da sam obavlja prevoz i primenjuje visoke standarde sigurnosti; ili(b) korišćenjem prevoznika s kojim ima dugogodišnje ugovorne odnose i koji pruža uslugu koja zadovoljava visoke standarde sigurnosti;ilic) korišćenjem posrednika koji je ugovorom vezan s prevoznikom i pruža uslugu koja zadovoljava visoke standarde sigurnosti. 4) Dovoljna finansijska sredstva za ispunjenje obveza Glavni obveznik dokazuje da ima finansijska sredstva za ispunjenje svojih obaveza pružanjem dokaza Upravi carina kojima dokazuje da ima sredstva za plaćanje duga koji bi mogao nastati u vezi s dotičnom robom.

Ostavite komentar