Predlog zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima (sa tabelama usklađenosti)

1. Naziv propisa Evropske unije :

Commission Decision of 14 December 2009 amending Decision 2007/230/EC on a form concerning social legislation relating to road transport activities

Odluka Komisije od 14. decembra 2009. godine o izmenama i dopunama Odluke 2007/230 /EZ u obliku domena socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na aktivnosti u drumskom saobraćaju.

2. „CELEX” oznaka EU propisa:

32009D0959

3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

4. Datum izrade tabele:

29.10.2015. godine

5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:

01. Predlog zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

Draft law on working time of mobile worker vehicles in road transport and tachographs

02. Regulation on periods of rest time and driving time of drivers of motorized vehicles engaged in international transportation, as well as

on the application of the system of digital tachographs (Official Gazette of RS, No. 54/10)

6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:

2012-519

7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a)

a1)

b)

b1)

v)

g)

d)

Odredba propisa EU

Sadržina odredbe

Odredbe propisa R. Srbije

Sadržina odredbe

Usklađenost

Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost

Napomena o usklađenosti

1.

The Annex to Decision 2007/230/EC is replaced by the text in the Annex to this Decision.

/

NP

2.

This Decision is addressed to the Member States. Done at Brussels, 14 December 2009.

/

NP

ANNEX

Atestation of activities regulation 561/2006 or AETR

To be filled in by typing and signed before a journey To be kept with the original tachograph records wherever they are required to be kept.

False attestations constitute an infringement.

02.11.7.

01.11.5.

U slučaju da vozač u određenom periodu vremena ne upravlja vozilom iz zdravstvenih razloga ili godišnjeg odmora, ili ukoliko je upravljao vozilom iz člana 4. stav 1. ove uredbe, odnosno ukoliko je obavljao ostale aktivnosti osim

upravljanja vozilom ili bio raspoloživ, prevoznik je dužan da za svaki takav period

vozaču izda Potvrdu o odsustvovanju vozača ( Obrazac 1 ), koja je odštampana uz ovu

uredbu i čini njen sastavni deo.

Bliži izgled, sadržaj i način popunjavanja Potvrde iz stava 1. ovog člana propisuje Ministar.

DU

Odredbe će se uskladiti donošenjem podzakonskog akta ovog Zakona

Ostavite komentar