Strategija za prevenciju i kontrolu hroničnih nezaraznih bolesti – Akcioni plan

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE

ZA PERIOD 2009-2015. GODINA

I. ISHRANA I FIZIČKA AKTIVNOST

1.OPŠTI CILj: Obezbediti dovoljne količine zdravstveno bezbedne hrane odgovarajuće nutritivne vrednosti Specifični ciljevi Aktivnosti Indikatori Očekivani rezultati Nadležni organi Rokovi 1.1. Unapređenje propisa u pogledu zdravstvene bezbednosti namirnica Usklađivanje postojećih propisa sa propisima Evropske Unije Usvajanje novog zakona o bezbednosti hrane Primena novog zakona o bezbednosti hrane Ministarstvo zdravlja,Ministarstvo poljoprovrede, šumarstva i vodoprivrede 2009.godina 1.2.Unapređenje propisa u pogledu kvaliteta namirnica Izrada propisa u pogledu kvaliteta pojedinih grupa namirnica ili pojedinih namirnica Pravilnicio kvalitetu pojedinih grupa namirnica ili pojedinih namirnica Primena pravilnika Ministarstvo zdravlja,Ministarstvo poljoprovrede, šumarstva i vodoprivrede 2009−2014.godina 1.3.Unapređenje propisa u pogledu reklamiranja industrijski proizvedene hrane koja predstavlja rizik po zdravlje Predlog izmene propisa u pogledu reklamiranja industrijski proizvedene hrane koja predstavlja rizik po zdravljeSprovođenje propisa, posebno kaznenih odredaba Jačanje kapaciteta odgovarajućih inspekcijskih službi Propisi Primena propisa Ministarstvo zdravlja,Ministarstvo finansija,Ministarstvo pravde,pravosudni organi 2009−2014.godina 1.4.Izrada preporuka za pravilnu ishranu za različite populacione grupe Izrada vodiča za pravilnu ishranu stanovništva Primena i ocena preporuka za pravilnu ishranu Vodiči za pravilnu ishranu Vodiči za pravilnu ishranu za različite populacione grupe Ministarstvo zdravlja,Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje u saradnji saMedicinskim fakultetom i udruženjima 2009−2015.godina 1.5.Unapređenje ishrane u zdravstvenim ustanovama Izrada preporuka za ishranu u stacionarnim zdravstvenim ustanovama Obezbeđenje uslova za odgovarajuću pripremu hrane i osnivanje metaboličkih kuhinja Preporuke za ishranu u stacionarnim zdravstvenim ustanovamaOpremljene kuhinje u stacionarnim zdravstvenim ustanovama Preporuke za ishranu u stacionarnim zdravstvenim ustanovamaOpremljene kuhinje u stacionarnim zdravstvenim ustanovama Ministarstvo zdravlja,Ministarstvo finansija,Institut za javno zdravlje, instituti i zavodi za javno zdravlje u saradnji sa Medicinskim fakultetom i udruženjima 2010−2015.godina 1.6.Unapređenje ishrane zaposlenih na radnim mestima Obezbeđenje uslova za ishranu na radnom mestuEdukacija o principima pravilne ishrane zaposlenih Izveštaji Unapređenje nivoa svesti i informisanosti zaposlenih o principima pravilne ishrane Primena principa pravilne ishrane Ministarstvo zdravlja,Ministarstvo rada i socijalne politike,Ministarstvo finansija,Institut za javno zdravlje Srbije 2010−2014.godina 1.7.Unapređenje ishrane dece u predškolskim ustanovama i školama Obezbeđenje uslova za pravilnu ishranu u predškolskim i školskim ustanovama Izrada preporuka za ishranu deceEdukacija o principima pravilne ishraneKampanje, predavanja, savetovališni radPromocija u javnim glasilima Ishrana kao sastavni deo nastavnih programa, kampanja, predavanja, tribinaPreporuke za pravilnu ishranu dece Unapređenje nivoa svesti i znanja dece o pravilnoj ishrani Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete, Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje u saradnji sa Medicinskim fakultetom i udruženjima 2009−2015.godina 2. OPŠTI CILj: Prevencija gojaznosti i smanjenje njene učestalosti u opštoj populaciji Specifični ciljevi Aktivnosti Indikatori Očekivani rezultati Nadležni organi Rokovi 2.1. Prikupljanje podataka o navikama u ishrani, stanju uhranjenosti i fizičkoj aktivnosti stanovništva Određivanje vrste podataka Određivanje reprezentativnog uzorka stanovništvaSprovođenje istraživanja u populacijiObrazovanje baze podataka dobijenih istraživanjemOdređivanje metoda za obradu podataka Baze podataka dobijenih istraživanjem Izveštaji Baze podataka istraživanja Ministarstvo zdravlja, Republički zavod za statistiku,Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje 2013. godine i dalje na pet godina 2.2.Izrada preporuka za ishranu stanovništva Izrada Vodiča za pravilnu ishranu stanovništva Primena i ocena preporuka za pravilnu ishranu Vodiči za pravilnu ishranu za različite populacione grupe Vodiči za pravilnu ishranu za različite populacione grupe Ministarstvo zdravljaInstitut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje u saradnji sa Medicinskim fakultetom i udruženjima 2009−2015.godina 2.3.Promocija zdravih stilova života koji se odnose na pravilnu ishranu i redovnu fizičku aktivnost KampanjePredavanja, tribine, kvizovi znanjaSavetovališni radPromocija u javnim glasilima Godišnji izveštajiBroj predavanja, tribina, kvizova; Broj učesnikaBroj pacijenata u savetovalištuBroj nastupa u javnim glasilima Zadovoljstvo korisnika Ministarstvo zdravlja,Ministarstvo prosvete,Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje 2009-2015.godina 2.4.Edukacija(dodiplomska, poslediplomska i kontinuirana) zdravstvenih radnika i saradnika u pogledu prevencije nutritivnih faktora rizika za nastanak gojaznosti Usvajanje znanja o nutritivnim faktorima rizika za nastanak gojaznostiSticanje znanja i veština za utvrđivanje navika u ishrani i stanja uhranjenostiUsvajanje i primena preporuka za pravilnu ishranu i Primena Vodiča za pravilnu ishranuInicijativa za poboljšanje i unapređenje edukacije dijetetičara-nutritionista Ishrana kao sastavni deo nastavnih programa dodiplomske, poslediplomske i kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnikaIshrana kao sastavni deo različitih seminaraZastupljenost dijetetičara-nutricionista u stacionarnim zdravstvenim ustanovama Unapređenje nivoa znanja i veština o prevenciji nutritivnih faktora rizika za nastanak gojaznosti Ministarstva zdravlja, Ministarstvo prosvete, Medicinski fakulteti 2010−2015.godina 2.5.Edukacija stanovništva o značaju za zdravlje pravilne ishrane i fizičke aktivnosti Edukacije stanovništva u vezi sa pravilnom ishranom i fizičkom aktivnošćuKampanjePromocija u javnim glasilima zdravih stilova života Savetovališni rad u svim zdravstvenim ustanovama, školama i fakultetima Ishrana kao sastavni deo obrazovnih programa, kampanja, predavanja, tribina Podizanje nivoa svesti i informisanosti populacije o značaju za zdravlje pravilne ishrane i fizičke aktivnosti Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete,Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove,sredstva javnog informisanja,škole, fakulteti ijedinice lokalne samouprave 2009−2015.godina 2.6.Unapređenje ishrane u zdravstvenim ustanovama Izrada preporuka za ishranu u stacionarnim zdravstvenim ustanovama Obezbeđenje uslova za odgovarajuću pripremu hrane i osnivanje metaboličkih kuhinja Preporuke za ishranu u stacionarnim zdravstvenim ustanovamaOpremljene kuhinje u stacionarnim zdravstvenim ustanovama Preporuke za ishranu u stacionarnim zdravstvenim ustanovamaOpremljene kuhinje u stacionarnim zdravstvenim ustanovama Ministarstvo zdravlja,Ministarstvo finansija,Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje u saradnji sa Medicinskim fakultetom i udruženjima 2010−2015.godina 2.7.Unapređenje ishrane zaposlenih na radnim mestima Obezbeđenje uslova za ishranu na radnom mestuEdukacija o principima pravilne ishrane Izveštaji Unapređenje nivoa svesti i informisanosti zaposlenih o principima pravilne ishrane i njihovoj primeni Ministarstvo zdravlja,Ministarstvo rada i socijalne politike,Ministarstvo finansija,Institut za javno zdravlje Srbije 2010−2015.godina 2.8.Unapređenje ishrane dece u predškolskim ustanovama i školama Obezbeđenje uslova za pravilnu ishranu u predškolskim i školskim ustanovama Izrada preporuka za ishranu deceEdukacija o principima pravilne ishraneKampanje, predavanja, savetovališni radPromocija u javnim glasilima IzveštajiIshrana kao sastavni deo nastavnih programa, kampanja, predavanja, tribinaPreporuke za pravilnu ishranu dece Unapređenje nivoa svesti i znanja kod dece o pravilnoj ishrani Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje u saradnji sa Medicinskim fakultetom i udruženjima 2009−2015.godina 2.9.Saradnja sa proizvođačima hrane u pogledu smanjenja soli, šećera i masnoća u industrijski proizvedenim namirnicama Unapređenje propisa u pogledu preciznijeg označavanja sastava gotovih proizvoda (deklaracija sa detaljnim informacijama o nutritivnom sastavu proizvoda)Edukacija prehrambenih tehnologa Unapređenje propisa u pogledu reklamiranja takozvane „brze hrane” i zabrana reklamiranja u javnim glasilima Propisi i pravilnici u pogledu obaveze deklarisanja industrijski proizvedene hranePropisi i pravilnici u pogledu reklamiranja takozvane „brze hrane” Propisi i pravilnici u pogledu obaveze deklarisanja industrijski proizvedene hranePropisi i pravilnici u pogledu reklamiranja takozvane „brze hrane” Ministarstvo zdravlja,Ministarstvo, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo trgovine i uslugaMinistarstvo finansija,udruženja 2009 – 2015.godina 2.10.Razvijanje i jačanje partnerstava za sprovođenje preporuka za pravilnu ishranu i fizičku aktivnost izmeđudržavnog, privatnog sektora i udruženja Prepoznavanje partnera: kancelarija SZO u Republici Srbiji, kancelarija FAO (Organizacija za hranu i poljoprivredu) u Republici Srbiji, udruženja Izveštaji Izveštaji Ministarstvo zdravlja,Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,Ministarstvo prosvete, Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje jedinice lokalne samouprave 2009−2015.godina 3. OPŠTI CILj: Prevencija gojaznosti i smanjenje njene učestalosti kod dece Specifični ciljevi Aktivnosti Indikatori Očekivani rezultati Nadležni organi Rokovi 3.1.Praćenje rasta i razvoja dece Primena jedinstvene metodologije antropometrijskih merenja uz korišćenje novih globalnih standarda SZO za praćenje rasta i razvoja deceObezbeđenje uslova za primenu metodologije (vage, visinomeri)Izrada stručno- metodološkog uputstva za zdravstvene radnike u vezi sa metodologijom i usklađivanje sa standardima SZOOdređivanje vrste podataka za formiranje baze podatakaOdređivanje dinamike sprovođenja antropometrijskih merenjaOdređivanje metoda za obradu podataka iz baze u skladu sa novim SZO standardima IzveštajiStručno-metodološko uputstvo za primenu novih SZO standarda praćenja rasta i razvoja deceBaza podataka istraživanja rasta i razvoja dece Primenjena metodologija SZO za praćenje rasta i razvoja deceBroj vagaBroj visinomeraStručno-metodološko uputstvo za primenu novih SZO standarda praćenja rasta i razvoja deceBaza podataka istraživanja rasta i razvoja decePrimenjena metoda za obradu baze podataka u skladu sa novim standardima SZORezultati Ministarstvo zdravlja, Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje,Republički zavod za zdravstveno osiguranje,Republički zavod za statistiku,zdravstvene ustanove 2009−2010.godina 3.2.Izrada preporuka za ishranu dece Izrada Vodiča za pravilnu ishranu dece namenjenih zdravstvenim radnicima , na svim nivoima zdravstvene zaštiteIzrada vodiča za pravilnu ishranu dece namenjenih vaspitačima, prosvetnim radnicima, roditeljima, široj zajedniciPrimena i ocena preporuka za ishranu dece Vodiči za pravilnu ishranu dece za zdravstvene radnikeVodiči za pravilnu ishranu dece za vaspitače, nastavnike, roditelje, širu zajednicuIzveštaji Primena vodiča za pravilnu ishranu decePrimena vodiča za pravilnu ishranu deceIzveštaji Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete, Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje u saradnji sa Medicinskim fakultetom i udruženjima 2009−2015.godina 3.3.Unapređenje ishrane dece u predškolskim ustanovama i školama Obezbeđenje uslova za pravilnu ishranu u predškolskim i školskim ustanovama Izrada preporuka za ishranu deceEdukacija o principima pravilne ishraneKampanje, predavanja, savetovališni rad Promocijau javnim glasilima IzveštajiIshrana kao sastavni deo nastavnih programa, kampanja, predavanja, tribinaPreporuke za pravilnu ishranu dece Unapređenje nivoa svesti i znanja kod dece o pravilnoj ishrani Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete, Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje u saradnji sa Medicinskim fakultetom i udruženjima 2009−2015.godina 3.4.Saradnja sa proizvođačima hrane u pogledu smanjenja soli, šećera i masnoća u industrijski proizvedenim namirnicama, posebno onim namenjenim za ishranu dece Unapređenje propisa u pogledu preciznijeg označavanja sastava gotovih proizvoda (deklaracija sa detaljnim informacijama o nutritivnom sastavu proizvoda)Edukacija prehrambenih tehnologa o značaju pravilne ishrane Unapređenje propisa u pogledu reklamiranja takozvane „brze hrane” i zabrana reklamiranja u javnim glasilima Propisi i pravilnici u pogledu obaveze deklarisanja industrijski proizvedene hranePropisi i pravilnici u pogledu reklamiranja takozvane „brze hrane” Primena zakonskih propisa i pravilnika u pogledu obaveze deklarisanja industrijski proizvedene hranezakonska akta i pravilnici u pogledu reklamiranja takozvane „brze hrane” Ministarstvo zdravlja,Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva ivodoprivrede, Ministarstvo trgovine i uslugaMinistarstvo finansija 2009-2015. godina

II. PUŠENjE

1.OPŠTI CILj: Unapređenje intersektorske saradnje i partnerstva za zdravlje na svim nivoima u oblasti kontrole duvana Specifični ciljevi Aktivnosti Indikatori Očekivani rezultati Nadležni organi Rokovi 1.1. Povećanje broja udruženja koje se bave kontrolom duvana Identifikovanje udruženja koje se bave kontrolom duvanaEdukacija udruženja u oblasti kontrole duvanaSprovođenje projekata iz oblasti kontrole duvana uz učešće udruženja Broj udruženjaBroj seminara, broj edukovanih članova udruženja Broj projekata Lista udruženja koje se bave kontrolom duvana Unapređenje znanja i veština članova udruženja u oblasti kontrole duvanaUnapređenje učešća udruženja u aktivnostima kontrole duvana Ministarstvo zdravlja,Instituti i zavodi za javno zdravlje, jedinice lokalne samouprave, udruženja 2009-2015. godina 1.2. Povećanje broja koalicija organizacija i ustanova na svim nivoima koje se bave kontrolom duvana Identifikovati partnere Uspostaviti mehanizme održive saradnje na svim nivoima u oblasti kontrole duvanaImenovati koalicijeSačiniti plan rada koalicijaSprovoditi aktivnosti u skladu sa planom Broj partnerskih organizacija i ustanovaUspostavljeni mehanizmi saradnjeBroj koalicijaPlan rada Lista partnerskih udruženja i ustanovaOdrživa saradnja na svim nivoimaPovećanje broja koalicija u oblasti kontrole duvanaUnapređenje intersektorske saradnje između državnog i civilnog sektora Ministarstvo zdravlja, jedinice lokalne samouprave,udruženja 2009-2015.godina 1.3. Unapređenje sistema prikupljanja podataka, praćenja i izveštavanja u oblasti kontrole duvana Prepoznavanje važnih pokazatelja i istraživanjaEdukacija značajnih učesnika istraživanjaSprovođenje istraživanja Analiza rezultata istraživanja Predlaganje mera u skladu sa rezultatima istraživana Izveštavanje javnosti o rezultatima istraživanja Broj pokazatelja Broj seminara Broj istraživanja Broj podeljenih izveštaja Broj i vrsta mera Broj učešća u javnim glasilima Lista pokazateljaUnapređenje kvaliteta podatakaSprovedena istraživanjaRezultati istraživanja i predlog mera prezentovani javnosti Ministarstvo zdravlja,Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje 2009 – 2015. godina 2. OPŠTI CILj: Smanjenje učestalosti pušenja u populaciji Specifični ciljevi Aktivnosti Indikatori Očekivani rezultati Nadležni organi Rokovi 2.1. Podizanje nivoa znanja u populaciji o štetnosti pušenja Obeležavanje Nacionalnog i Svetskog dana bez duvanskog dimaUčešće u kampanji „Ostavi i pobedi”Sprovođenje javnih manifestacija o zdravim stilovima životaSaradnja sa mas medijima na temu prevencije pušenjaEdukacija zdravstvenih radnika i saradnikaUnapređenje zdravstveno vaspitnog rada zdravstvenih radnika i saradnika Izveštaji Broj i vrsta podeljenih materijala,Broj nastupa u javnim glasilima, broj učesnika kampanja i manifestacija Broj priloga u javnim glasilimaBroj seminaraBroj edukovanih polaznikaBroj i vrsta zdravstveno-vaspitnih metoda rada Unapređenje nivoa svesti i znanja u populaciji o štetnosti pušenjaSmanjenje broja pušača u populaciji odraslihUnapređenje znanja i veština zdravstvenih radnika i saradnikaUnapređenje kvaliteta zdravstveno vaspitnog rada Ministarstvo zdravljaInstitut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje zdravljezdravstvene ustanove,jedinice lokalne samouprave,javna glasila,udruženja 2009−2015.godina 2.2. Sprečavanje početka pušenja, naročito u populaciji mladih Razvijanje programa za prevenciju pušenja kod dece i omladine kao sastavnog dela školskog programaEdukacija edukatoraSprovođenje programa Praćenje sprovođenja programaSprečavanje prodaje duvanskih proizvoda maloletnim licima Broj programaBroj edukovanih edukatoraBroj edukovane dece imladihIzveštaji Unapređenje kvaliteta edukativnih programaUnapređenje nivoa svesti i znanja edukatora o štetnosti pušenjaUnapređenje nivoa svesti i znanja dece i mladih o štetnosti pušenjaSmanjenje dostupnosti duvanskih proizvoda maloletnim licima Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo omladine i sporta,Ministarstvo prosvete,Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje,škole 2009−2015.godina 2.3. Smanjenje zastupljenosti pušenja kroz programe za odvikavanje Unapređenje programa za odvikavanjeRazvoj vodičaKontinuirana edukacija edukatoraŠirenje mreže savetovališta za odvikavanjePromocija rada savetovališta Praćenje rada savetovališta Broj unapređenih programaBroj vodičaBroj seminaraBroj edukovanih polaznikaBroj savetovalištaBroj nastupa u javnim glasilima, broj učesnika kampanja i manifestacija Broj klijenata koji su ostavili pušenje Unapređenje kvaliteta programaUnapređenje znanja i veština zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnikaPovećanje dostupnosti savetovališta za odvikavanje od pušenjaPovećanje informisanosti javnosti o radu savetovališta za odvikavanje od pušenjaUnapređenje kvaliteta rada savetovališta Ministarstvo zdravlja,Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, domovi zdravlja 2009−2015.godina 2.4. Smanjenje izloženosti „pasivnom pušenju” Razvijanje edukativnih programa za podizanje svesti o štetnosti pasivnog pušenjaEdukacija zaposlenih u javnim i privatnim preduzećima o štetnosti pasivnog pušenjaRazvoj zdravih okruženja Broj programaBroj seminaraBroj edukovanih polaznikaBroj radnih mesta bez duvanskog dimaBroj škola bez duvanskog dimaProcenat dece izložene duvanskom dimu kod kuće Unapređenje kvaliteta programaUnapređenje nivoa svesti i znanja zaposlenih o štetnosti pasivnog pušenjaPorast broja radnih mesta bez duvanskog dima Porast broja škola bez duvanskog dimaSmanjenje broja dece izložene duvanskom dimu kod kuće Ministarstvo zdravlja,Ministarstvo prosvete,Ministarstvo rada i socijalne politike,Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, domovi zdravlja,škole 2009−2015.godina 2.5. Sprovođenje adekvatne poreske politike za duvanske proizvode Podizanje i održavanje visokih cena duvanskih proizvodaZabrana prodaje duvanskih proizvoda bez poreza i carina, kao i promotivne prodajeIzdvajanje sredstava iz poreza i taksi na duvan i duvanske proizvode za programe prevencije Cena duvanskih proizvoda (kroz porast poreza i taksi)Propisi Finansijska sredstva raspoloživa za programe prevencije Smanjenje dostupnosti duvanskih proizvodaSmanjenje dostupnosti duvanskih proizvodaOdrživo finansiranje preventivnih programa Ministarstvo finansija,Ministarstvo zdravlja 2009−2015.godina 3. OPŠTI CILj: Unapređenje i praćenje zakonskih propisa u oblasti kontrole duvana Specifični ciljevi Aktivnosti Indikatori Očekivani rezultati Nadležni organi Rokovi 3.1. Sprovođenje Zakona o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama Izrada novog zakona Sprovođenje kaznenih odredbi zakonaInoviranje kaznenih odredbi Jačanje kapaciteta inspekcijskih službi Usvajanje novog zakonaBroj kazniVisina kazniBroj inspektora Broj poseta Sprovođenje novog zakonaPovećanje broja naplaćenih kazniPovećanje visine kazniPovećanje broja inspektora i broja poseta Ministarstvo zdravlja,Ministarstvo pravde,Ministarstvo finansija,pravosudni organi 2009−2015.godina 3.2.Sprovođenje Zakona o duvanu (članovi koji se odnose na: zabranu prodaje duvana maloletnim licima, isticanje zdravstvenih upozorenja i obeležavanje duvanskih proizvoda) Sprovođenje kaznenih odredbi zakonaInoviranje kaznenih odredbiJačanje kapaciteta inspekcijskih službi Broj kazniVisina kazniBroj inspektoraBroj poseta Povećanje broja naplaćenih kazniPovećanje visine kazniPovećanje broja inspektora i broja poseta Ministarstvo zdravlja,Ministarstvo pravde,Ministarstvo finansijapravosudni organi 2009−2015.godina 3.3. Sprovođenje Zakona o reklamiranju (članovi koji se odnose na zbranu reklamiranja duvana i duvanskih proizvoda) Sprovođenje kaznenih odredbi zakonaInoviranje kaznenih idredbiJačanje kapaciteta inspekcijskih službi Broj kazniVisina kazniBroj inspektoraBroj poseta Povećanje broja naplaćenih kazniPovećanje visine kazniPovećanje broja inspektora i broja poseta Ministarstvo zdravlja,Ministarstvo pravde,Ministarstvo finansija,pravosudni organi 2009−2015.godina 3.4. Sprovođenje Zakona o akcizama Sprovođenje kaznenih odredbi zakona Inoviranje kaznenih idredbi Jačanje kapaciteta inspekcijskih službi Broj kazniVisina kazniBroj inspektora, broj poseta Povećanje broja naplaćenih kazniPovećanje nivoa kazniPovećanje broja inspektora i broja poseta Ministarstvo zdravlja,Ministarstvo pravde,Ministarstvo finansija,pravosudni organi 2009−2015.godina 3.5.Inoviranje postojećih zakona i izrada novih Usklađivanje zakona propisima Evropske Unije Broj inoviranih i novih zakona Unapređenje zakonske regulative u oblasti kontrole duvana Ministarstvo zdravlja,Ministarstvo pravde,Ministarstvo finansija 2009−2015.godina

III. HIPERTENZIJA

1. OPŠTI CILj: Smanjiti učestalost arterijske hipertenzije preduzimanjem integrisanih aktivnosti Specifični ciljevi Aktivnosti Indikatori Očekivani rezultati Nadležni organi Rokovi 1.1.Unapređenje znanja i veština zdravstvenih radnika o merama prevencije hipertenzivne bolesti Izrada vodiča dobre prakseKontinuirana edukacija zdravstvenih radnika o merama prevencije Broj vodiča Broj edukativnih seminaraBroj polaznika seminara Primena vodiča u praksiUnapređenje znanja i veština Ministarstva zdravlja, Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje u saradnji sa Medicinskim fakultetom i udruženjima 2009−2015.godina 1.2.Unapređenje nivoa informisanosti i znanja populacije u vezi sa zdravim stilovima života i ranim znacima hipertenzivne bolesti Savetovališni radRazvoj, sprovođenje i procena edukativnih programa za određene populacione grupeSprovođenje zdravstveno promotivnih kampanja Aktivnosti u javnim glasilimaRazvoj zdravih okruženja Broj individualnih i grupnih zdravstveno vaspitnih aktivnostiBroj razvijenih programaBroj ostvarenihkampanjaBroj nastupa u javnim glasilima Unapređenje znanja populacije o značaju hipertenzivne bolesti Ministarstvo zdravlja,Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove,jedinice lokalne samouprave,javna glasila,udruženja 2009−2015.godina 1.3.Smanjenje broja osoba koje su u riziku za dobijanje hipertenzije Procena ukupnog kardiovaskularnog rizika Procenat gojaznih osobaProcenat fizički neaktivnih osobaProcenat pušačaProcenat osoba sa povećanim LDL i/ili ukupni holesterolomProcenat soba sa sniženim HDL holesterolom Povećanje broja osoba koje su promenile načina životaBlagovremeno otkrivanje osoba pod rizikom za hipertenziju Ministarstvo zdravlja,Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove 2009−2015.godina 1.4.Rano otkrivanje obolelih od hipertenzivne bolesti Obezbeđivanje standardnih aparata za merenje krvnog pritiskaIdentifikovanje populacionih grupa pod rizikomOtkrivanje osoba sa ranim znacima hipertenzivne bolesti Prevalencija hipertenzije Rana otkrivanje osoba sa simptomima oboljenja Ministarstvo zdravlja,Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove 2009−2015.godina 1.5.Unapređenje kvaliteta života obolelih od hipertenzivne bolesti Edukacija pacijenata sa hipertenzijomObezbeđenje adekvatnih terapijskih proceduraSprovođenje mera rehabilitacijeUnapređenje kvaliteta uslugaUnapređenje multidisciplinarne saradnje Mortalitet od hipertenzije (osnovni uzrok smrti)Mortalitet od hipertenzije Indeks izgubljenih godina života zbog nesposobnostiBroj pacijenata sa preduzetim terapijskim proceduramaBroj pacijenata sa preduzetim merama rehabilitacijeBroj i vrsta uslugaZadovoljstvo pacijenata sa hipertenzijom Skor iz upitnika kvaliteta života osoba sa hipertenzijom Smanjenje posledica hipertenzivne bolesti na pojedinca i društvo Ministarstvo zdravlja,Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove 2009−2015.godina 1.6.Smanjenje rizika za pojavu oštećenja ciljnih organa Unapređenje učestalosti kontrole i postignutog nivoa krvnog pritiskaUnapređenje učestalosti kontrole i postignutog nivoa lipida i drugih faktora rizikaUnapređenje učestalosti kontrole i postignutog nivoa glikemije Procenat pacijenata sa najmanje jednom kontrolom krvnog pritiska godišnje Procenat pacijenata sa najmanje jednom kontrolom LDL godišnje Procenat pacijenata sa najmanje jednom kontrolom glikemije godišnje Smanjenje oštećenja organa zbog hipertenzije Ministarstvo zdravlja,Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove 2009−2015.godina 1.7.Obezbeđenje ranog otkrivanje krvnog pritiska kod dece i adolescenata Obezbeđivanje aparata za merenje krvnog pritiska kod deceRedovna kontrola arterijskog pritiska na sistematskim pregledimaOtkrivanje populacionih grupa pod rizikomOtkrivanje osoba sa ranim znacima hipertenzivne bolesti Prevalencija hipertenzije Smanjenje oštećenja organa zbog hipertenzije Ministarstvo zdravlja,Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove 2009−2015.godina 1.8.Tretman hipertenzije u trudnoći Blagovremeno otkrivanje hipertenzije u trudnoćiUnapređenje kontrole krvnog pritiska i drugih faktora rizika u trudnoćiUnapređenje kontrole krvnog pritiska i drugih faktora rizika tokom porođaja Perinatalni mortalitet i broj mrtvorođene dece kod majki sa hipertenzijom Učestalost prijema novorođenčadi u intenzivnu negu nakon porođaja trudnica sa hipertenzijom Smanjenje perinatalnog mortaliteta i broja mrtvorođene dece od majki sa hipertenzijom Ministarstvo zdravlja,Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove 2009−2015.godina 1.9.Smanjenje učestalosti komplikacija, oštećenja ciljnih organa Unapređenje učestalosti kontrole i postignutog nivoa krvnog pritiskaUnapređenje učestalosti kontrole i postignutog nivoa lipidaUnapređenje učestalosti kontrole i postignutog nivoa glikemije Incidencija koronarne bolesti kod pacijenata sa hipertenzijomIncidencija cerebrovaskularne bolesti kod pacijenata sa hipertenzijomIncidencija nefropatije kod pacijenata sa hipertenzijomPrevalencija koronarne bolesti kod pacijenata sa hipertenzijomPrevalencija cerebrovaskularne bolesti kod pacijenata sa hipertenzijomPrevalencija nefropatije kod pacijenata saSmanjenje ukupnog mortalitetaSmanjenje mortaliteta od koronarne bolestiSmanjenje mortaliteta od cerebrovaskularne bolestiSmanjenje mortaliteta od nefropatije Smanjenje učestalosti komplikacija Ministarstvo zdravlja,Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje,zdravstvene ustanove 2009−2015.godina

IV. DIJABETES

OPŠTI CILj: Smanjiti značajno opterećenje dijabetesom i smrtnost od dijabetesa na osnovu preduzimanja specifičnih i integrisanih akcija kroz Nacionalni program integrisane zdravstvene zaštite od dijabetesa Specifični ciljevi Aktivnosti Indikatori Očekivani rezultati Nadležni organi Rokovi Detekcija osoba sa dijabetesomSpecifični cilj:Obezbediti ranu identifikaciju osoba sa dijabetesom Uvođenje programa rane detekcije osoba sa tipom dva dijabetesaUnapređenje edukacije zdravstvenih radnika i saradnika, stanovništva u vezi rane detekcije tipa dva dijabetesa Prevalencija manifestnog dijabetesaPrevalencija retinopatije i makulopatije u vreme dijagnoze dijabetesa Uspostavljen Nacionalni program rane detekcije i prevencije tipa dva dijabetesaUspostavljen Nacionalni registar pacijenata sa dijabetesom Ministarstvo zdravlja, zdravstvene ustanove 2009−2015.godina Osposobljavanje pacijenata sa dijabetesomSpecifični cilj:Obezbediti osposobljavanje pacijenata sa dijabetesom da poboljšaju svakodnevnu kontrolu sopstvene bolesti uz istovremeno održavanje najboljeg mogućeg kvaliteta života Unapređenje grupne edukacije pacijenata sa dijabetesom o karakteristikama oboljenja, potrebnim terapijskim ciljevima i načinu njihovog postizanja i merema samokontrole Unapređenje grupne edukacije pacijenata sa dijabetesom o praktičnim veštinama u samokontroli dijabetesa Ukupna smrtnost zbog dijabetesa kao primarnog uzroka smrtiUkupna smrtnost zbog dijabetesa kao sekundarnog uzroka smrtiIndeks izgubljenih godina života zbog smrtnosti od dijabetesa Skor iz upitnika kvaliteta života u osoba sa dijabetesomOdnos kliničko stanje i kvaliteta života u pacijenata sa dijabetesomIndeks zadovoljstva primenom dijabetološke zaštite u osoba sa dijabetesomProcenat pacijenata koji je učestvovao najmanje u jednom satu grupne edukacije godišnjeProcenat pacijenata koji je učestvovao najmanje u jednom satu individualne edukacije godišnje Uspostavljen program osnovne grupne edukacije pacijenata sa dijabetesomUspostavljen program osnovne individualne edukacije pacijenata sa dijabetesomSmanjena ukupna smrtnost zbog dijabetesa kao primarnog uzroka smrti za 5% godišnje Smanjena ukupna smrtnost zbog dijabetesa kao sekundarnog uzroka smrti za 2% godišnje Ministarstvo zdravlja, zdravstvene ustanove 2009−2015.godina Terapija i praćenje odraslih osoba sa dijabetesomSpecifični cilj:Postići redukciju rizika za razvoj hroničnih komplikacija dijabetesa uz najbolje moguće očuvanje kvaliteta života Unapređenje učestalosti kontrole i postignutog nivoa glikoregulacijeUnapređenje učestalosti kontrole i postignutog nivoa lipidaUnapređenje učestalosti kontrole i postignutog nivoa arterijskog pritiskaUnapređenje učestalosti kontrole rizika za pojavu nefropatijeUnapređenje učestalosti kontrole rizika za pojavu retinopatijeUnapreenje učestalosti kontrole rizika za pojavu dijabetesnog stopalaUnapređenje aktivnosti na prevenciji pušenja kao faktora rizika Procenat pacijenata sa jednom ili više vrednosti HbA1c godišnjeProcenat pacijenata sa poslednjim rezultatom HbA1c > 7.5%Procenat pacijenata sa najmanje jednom vrednošću LDL holesterola godišnjeProcenat pacijenata sa poslednjim rezultatom LDL <2.6 mmol/lProcenat pacijenata sa najmanje jednom kontrolom arterijskog pritiska godišnjeProcenat pacijenata sa poslednjim rezultatom arterijskog pritiska <130/85 mmol/lProcenat pacijenata sa najmanje jednim testiranjem mikroalbuminurije godišnjeProcenat pacijenata sa jednim pregledom očnog dna godišnjeProcenat pacijenata sa najmanje jednim pregledom stopala godišnjeProcenat pacijenata sa najmanje jednom procenom pušačkog statusa godišnje Procenat pacijenata sa najmanje jednim hiperglikemijskim hitnim stanjem koje je zahtevalo hospitalizacijuProcenat pacijenata sa najmanje jednim hipoglikemijskim hitnim stanjem koje je zahtevalohospitalizaciju Uspostavljen Nacionalni sistem za procenu primene parametara metaboličke kontrole i rizika za hronične komplikacije dijabetesa Uspostavljen Nacionalni sistem za procenu nivoa parametara metaboličke kontrole i rizika za hronične komplikacije dijabetesaPovećanje broja pacijenata sa jednom ili više vrednosti HbA1c/god za 20% godišnje Povećanje broja pacijenata sa jednom ili više vrednosti LDL-h/god. za 20% godišnje Povećanje broja pacijenata sa najmanje jednom kontrolom arterijskog pritiska/god. za 20% godišnje Povećanje broja pacijenata sa najmanje jednim testiranjem mikroalbuminurije/god za 20% godišnje Povećanje broja pacijenata sa jednim pregledom očnog dna za 20% godišnje Povećanje broja pacijenata sa najmanje jednim pregledom stopala za 20% godišnjePovećanje broja pacijenata sa najmanje jednom procenom pušačkog statusa za 20% godišnje Ministarstvo zdravlja, zdravstvene ustanove 2009−2015.godina Terapija i praćenje dece i adolescenata sa dijabetesomSpecifični cilj:Obezbediti ostvarivanje posebnih potreba dece i adolescenata sa dijabetesom i omogućiti da na optimalan način udju u adultni period u dobrom stanju zdravlja i osposobljeni za svakodnevnu kontrolu svoje bolesti Unapređenje učestalosti kontrole rasta i razvoja kod dece sa dijabetesom Unapređenje učestalosti kontrole i postignutog nivoa glikoregulacijeUnapređenje učestalosti kontrole i postignutog nivoa arterijskog pritiskaUnapređenje učestalosti kontrole rizika za pojavu nefropatijeUnapređenje učestalosti kontrole rizika za pojavu retinopatijeUnapređenje aktivnosti na prevenciji pušenja kao faktora rizika u adolescentnom periodu Procenat dece sa dijabetesom u kojih je procenjena telesna težina i visina najmanje 1 godišnjeProcenat adolescenata sa 1 ili više vrednosti HbA1c godišnjeProcenat adolescenata sa poslednjim rezultatom HbA1c > 7.5%Procenat adolescenata sa najmanje 1 kontrolom arterijskog pritiska godišnjeProcenat adolescenata sa poslednjim rezultatom arterijskog pritiska <130/85 mmol/lProcenat adolescenata sa najmanje 1 testiranjem mikroalbuminurije godišnjeProcenat adolescenata sa jednim pregledom očnog dna godišnjeProcenat adolescenata sa najmanje 1 procenom pušačkog statusa godišnje Procenat dece i adolescenata sa najmanje 1 hiperglikemijskim hitnim stanjem (ketoacidozom) koje je zahtevalo hospitalizacijuProcenat dece i adolescenata sa najmanje 1 hipoglikemijskim hitnim stanjem koje je zahtevalo hospitalizaciju Uspostavljen Nacionalni sistem za evaluaciju primene parametara metaboličke kontrole u dece sa dijabetesom Uspostavljen Nacionalni sistem za evaluaciju nivoa parametara metaboličke kontrole u dece sa dijabetesom Ministarstvo zdravlja, zdravstvene ustanove 2009−2015.godina Tretman akutnih komplikacija dijabetesaSpecifični cilj:Smanjiti učestalost i uticaj akutnih komplikacija dijabetesa Unapređenje grupne i individualne edukacije o podešavanju terapije u prevenciji hipoglikemija Unapređenje grupne i individualne edukacije o podešavanju terapije u prevenciji hiperglikemija Učestalost hipoglikemije kao uzroka hospitalizacije Učestalost hiperglikemijskih stanja (dijabetesne ketoacidoze) kao uzroka hospitalizacije Uspostavljen Nacionalni sistem za procenu učestalosti i uticaja akutnih komplikacija dijabetesa Ministarstvo zdravlja, zdravstvene ustanove 2009−2015.godina Tretman pacijenata sa dijabetesom u hospitalnim uslovimaSpecifični cilj:Obezbediti kvalitetnu i efikasnu zdravstvenu zaštitu pacijenata sa dijabetesom u toku hospitalizacije Obezbeđenje ujednačenog pristupa terapiji hospitalizovanih pacijenata sa dijabetesom bez obzira na razlog hospitalizacijeUvođenje posebnih veština za postoperativni tretman pacijenata sa dijabetesom Prosečna dužina hospitalizacije pacijenata sa dijabetesom Definisane Nacionalne preporuke za ujednačen pristup u tretmanu hospitalizovanih pacijenata sa dijabetesom Uspostavljen Nacionalni sistem za procenu primene preporuka za ujednačen pristup u tretmanu hospitalizovanih pacijenata sa dijabetesom Ministarstvo zdravlja, zdravstvene ustanove 2009−2015.godina Tretman dijabetesa u trudnoćiSpecifični cilj:Postići povoljan ishod i dobru kontrolu dijabetesa u trudnoći i pri porođaju u žena koje su prethodno imale dijabetes ili ispoljile dijabetes u toku trudnoće Unapređenje kontrole glikoregulacije i drugih faktora rizika u prekoncepcijskom perioduUnapređenje kontrole glikoregulacije i drugih faktora rizika u toku trudnoćeUnapređenje kontrole glikoregulacije i drugih faktora rizika tokom porođaja Perinatalni mortalitet i broj mrtvorođene dece u trudnica sa dijabetesomUčestalost porođaja carskim rezom u trudnica sa dijabetesomUčestalost novorođene dece sa težinom >90 percentila prema gestacionoj starosti u pacijentkinja sa dijabetesomUčestalost kongenitalnih malformacija na porođaju u dece trudnica sa dijabetesomUčestalost prijema novorođene dece u intenzivnu negu posle porođaja trudnica sa dijabetesom Uspostavljen program osnovne grupne edukacije pacijentkinja sa dijabetesom u trudnoćiUspostavljen program osnovne individualne edukacije pacijentkinja sa dijabetesom u trudnoćiUspostavljen Nacionalni sistem za procenu toka i ishoda trudnoće i metaboličke kontrole dijabetesa u trudnoći Ministarstvo zdravlja, zdravstvene ustanove 2009−2015.godina V. MUSKULOSKELETNE BOLESTI 1. OPŠTI CILj: Prevencija i kontrola muskuloskeletnih bolesti Specifični ciljevi Aktivnosti Indikatori Očekivani rezultati Nadležni organi Rokovi 1.1.Unapređenje znanja i veština zdravstvenih radnika o merama prevencije muskuloskeletnih bolesti Izrada Vodiča dobre prakseKontinuirana edukacija zdravstvenih radnika o merama prevencije Broj vodiča Broj seminaraBroj polaznika seminara Primena vodiča u praksiUnapređenje znanja i veština Ministarstvo zdravlja,Institut za javno zdravlje Srbije, Instituti i zavodi za javno zdravlje,zdravstvene ustanove,udruženja 2009−2015.godina 1.2.Unapređenje nivoa informisanosti i znanja populacije u vezi sa zdravim stilovima života i ranim znacima muskuloskeletnih bolesti Savetovališni radRazvoj, sprovođenje i procena edukativnih programa za određene populacione grupeSprovođenje zdravstveno promotivnih kampanja Aktivnosti u javnim glasilimaRazvoj zdravih okruženja Broj individualnog i grupnog zdravstveno vaspitnog radaBroj razvijenih programaBroj ostvarenih kampanjaBroj sprovedenih aktivnosti u javnim glasilimaBroj zdravih okruženja Unapređenje znanja populacije o značaju muskuloskeletnih bolesti Ministarstvo zdravlja,Medicinski fakulteti,Institut za javno zdravlje Srbije, Instituti i zavodi za javno zdravlje,zdravstvene ustanove,jedinice lokalne samouprave,udruženja, javna glasila 2009−2015.godina 1.3.Rano otkrivanje obolelih od muskuloskeletnih bolesti Obezbeđivanje opremeIdentifikovanje populacionih grupa pod rizikomOtkrivanje osoba sa ranim karakteristikama bolesti Razvoj baze podataka-registri bolesnika Broj i vrsta nabavljene opremeBroj pacijenata sa otkrivenim ranim simptomima Broj baza podataka-registara bolesnika Blagovremeno otkrivanje osoba pod rizikom i sa ranim simptomima oboljenja Ministarstvo zdravlja,Institut za javno zdravlje Srbije, Instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove 2009−2015.godina 1.4.Unapređenje kvaliteta života obolelih od muskuloskeletnih bolesti Obezbeđenje adekvatnih terapijskih proceduraSprovođenje mera rehabilitacijeUnapređenje kvaliteta uslugaUnapređenje multidisciplinarne saradnje Broj pacijenata sa preduzetim terapijskim proceduramaBroj pacijenata sa preduzetim merama rehabilitacijeBroj i vrsta usluga Smanjenje posledica muskuloskeletnih bolesti na pojedinca i društvo Ministarstvo zdravlja,Institut za javno zdravlje Srbije,Instituti i zavodi za javno zdravlje,zdravstvene ustanove 2009−2015.godina VI. HRONIČNA OPSTRUKTIVNA BOLEST PLUĆA 1. OPŠTI CILj: Prevencija i kontrola hronične opstruktivne bolesti pluća i astme Specifični ciljevi Aktivnosti Indikatori Očekivani rezultati Nadležni organi Rokovi 1.1.Unapređenje znanja i veština zdravstvenih radnika o merama prevencije hroničnih respiratornih oboljenja Izrada vodiča dobre prakseKontinuirana edukacija zdravstvenih radnika na svim nivoima zdravstvene službeEdukacija zdravstvenih radnika za ispitivanje plućne funkcijeUnapređenje znanja u opštoj populaciji Broj vodiča Broj edukativnih seminaraBroj polaznika seminara Primena vodiča u praksiUnapređenje znanja i veština Ministarstvo zdravlja,Institut za javno zdravlje Srbije, Instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove,udruženja 2009−2015.godina 1.2.Skretanje pažnje javnosti na porast oboljevanja od respiratornih bolesti i unapređenje znanja o zdravom životu, sprečavanju iranim znacima bolesti. Savetovališni rad Izrada edukativnog i zdravstveno promotivnog materijala o bolestima disajnih organaRazvoj, sprovođenje i procena edukativnih programa za određene populacione grupeSprovođenje zdravstveno promotivnih kampanja Aktivnosti u javnim glasilimaRazvoj zdravih okruženja Broj individualnog i grupnog zdravstveno vaspitnog radaBroj razvijenih programaBroj ostvarenih kampanjaBroj sprovedenih aktivnosti u javnim glasilimaBroj zdravih okruženja Unapređenje znanja populacije o značaju bolesti disajnih organa Ministarstvo zdravlja,Medicinski fakulteti,Institut za javno zdravlje Srbije, Instituti i zavodi za javno zdravlje,zdravstvene ustanove,jedinice lokalne samouprave,udruženja,javna glasila 2009−2015.godina 1.3.Rano otkrivanje obolelih od bolesti disajnih organa Obezbeđivanje opreme za ispitivanje funkcije pluća (spirometri)Identifikovanje populacionih grupa pod rizikomOtkrivanje osoba sa ranim karakteristikama bolesti Obrazovanje baze podataka-registri obolelih od bolesti disajnih organa Broj i vrsta nabavljene opremeBroj pacijenata sa otkrivenim ranim simptomima Baze podataka-registri bolesnika obolelih od bolesti disajnih organa Blagovremeno otkrivanje osoba pod rizikom i sa ranim simptomima oboljenja Ministarstvo zdravlja,Institut za javno zdravlje Srbije, Instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove 2009−2015.godina 1.4.Unapređenje kvaliteta života obolelih od respiratornih bolesti Obezbeđenje adekvatnih terapijskih proceduraSprovođenje mera rehabilitacijeUnapređenje kvaliteta uslugaUnapređenje multidisciplinarne saradnje Broj pacijenata sa preduzetim terapijskim proceduramaBroj pacijenata sa preduzetim merama rehabilitacijeBroj i vrsta usluga Smanjenje posledica bolesti disajnih organa na pojedinca i društvo Ministarstvo zdravlja,Institut za javno zdravlje Srbije, Instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove 2009−2015.godina VII. SKRINING ZA RAK GRLIĆA MATERICE 1. OPŠTI CILj: Uspostavljanje organizovanog skrining programa za rak grlića materice Specifični ciljevi Aktivnosti Indikatori (pokazatelji) Očekivani rezultati Nadležni organi Rokovi 1.1.Osnaživanjekadrovskih kapaciteta Edukacija citoskrinera prema predloženim standardima u ProgramuEdukacija patologa –uža specijalizacija iz kliničke citologije za pet referentnih citoloških laboratorija (dve laboratorije u Beogradu, po jedna u Nišu, Kragujevcu i u Novom Sadu/Sremskoj Kamenici) Periodični izveštaj Edukativni seminari citologijeBroj obučenih citoskrinera godišnjePeriodični izveštaj Medicinskog fakulteta u Novom Sadu o subspecijalizacijama tj. užoj subspecijalizaciji iz kliničke citologije Povećan broj citoskrinera koji se mogu uključiti u ProgramPovećan broj patologa koji se mogu uključiti u Program Ministarstvo zdravlja, Ginekološko akušerska klinika „Narodni front”, Beograd,Medicinski fakulteti, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zašite u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu 2009−2010.godina Dodatna edukacija ginekologa, medicinskih sestara i ostalog medicinskog i nemedicinskog kadra domova zdravlja i instituta/zavoda za javno zdravlje za potrebe sprovođenja Programa Broj održanih seminara Broj edukovanih zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Edukovani zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici Ministarstvo zdravlja, Institut za javno zdravlje Srbije, Instituti i zavodi za javno zdravlje,Kancelarija, domovi zdravlja 2009 – 2015.godina Edukacija administrativnog osoblja za potrebe realizacije ProgramaPredstavljanje programa skriningaEdukacija za korišćenje softvera Broj održanih seminara godišnje u jednom domu zdravljaBroj obučenih administrativnih radnika Administrativni radnici edukovani za učešće u Programu Ministarstvo zdravlja, Institut za javno zdravlje Srbije, Instituti i zavodi za javno zdravlje,Kancelarija, domovi zdravlja 2009 – 2015. godina 1.2.Obezbeđivanje opreme Procena opremljenosti ordinacija u domovima zdravlja pre započinjanja sprovođenje ProgramaOpremanje ordinacija u domu zdravlja opremom za uzimanje citoloških briseva Izveštaj o opremljenostiLista neophodne opreme po domovima zdravlja i plan raspodele opreme Analiza situacije radi planiranja nabavke opremePovećanje broja opremljenih ordinacija za uzimanje citoloških briseva Ministarstvo zdravlja, Institut za javno zdravlje Srbije, Kancelarija,domovi zdravlja 2009−2013.godina Procena opremljenosti citoloških laboratorija u domovima zdravlja Opremanje citoloških laboratorija domova zdravlja opremom za citološke preglede preparata (videti standard opreme neophodne za citološki pregeled preparata) Procena opremljenosti citoloških laboratorija u referentnim ustanovama Opremanje citoloških laboratorija u referentnim ustanovama opremom za citološke preglede preparata Procena opremljenosti domova zdravlja kompjuterskom opremom Opremanje domova zdravlja komjuterskom opremom Opremanje Kancelarije komjuterskom opremom i umrežavanje sa Institutom za javno zdravlje Srbije „dr Milan Jovanović Batut” Instaliranje softvera za sprovođenje Programa Umrežavanje domova zdravlja u informatičke sisteme instituta i zavoda za javno zdravlje Izveštaj o opremljenostiLista neophodne opreme po domovima zdravlja i plan raspodele opremeIzveštaj o opremljenostiIzveštaj o opremanju domova zdravlja i Kancelarije kompjuterskom opremomIzveštaj o instaliranju softvera u domovima zdravlja, institutima i zavodima za javno zdravljeIzveštaj o broju umreženih domova zdravlja Analiza situacije radi planiranja nabavke opreme Povećanje broja opremljenih domova zdravlja za citološke preglede preparata Povećanje broja opremljenih laboratorija za citološke preglede preparataPovećanje opremljenih domova zdravlja kompjuterskom opremomKancelarija opremljena za prijem i obradu podataka iz ProgramaInstaliran softver u domovima zdravlja, zavodima i institutima za javno zdravljeSvi domovi zdravlja povezani sa informatičkim sistemima instituta i zavoda za javno zdravlje Ministarstvo zdravlja, Institut za javno zdravlje Srbije, Kancelarija,zdravstvene ustanove 2009−2013.godina 1.3. Pozivanje žena na skrining Organizacija slanja prvih i ponovnih pozivaDefinisanje spiskova žena koje će biti obuhvaćene skriningom prema preporukama Programa.Priprema plana pozivanja na godišnjem nivou -za žene koje se nisu odazvalePrva grupa pozivanih (u prvoj godini organizovanog skrininga): prema datumu rođenjaDruga grupa (u drugoj godini skrininga): prema datumu rođenjaU drugoj godini skringa pozvati i sve žene koje se nisu odazvale iz prve grupe žena pozivanih za skringTreća grupa (u trećoj godini organizovanog skringa):prema datumu rođenjaU trećoj godini skrininga pozvati sve žene koje se nisu odazvale iz druge grupe žena pozivanih na skriningČetvrta grupa ( u četvrtoj godini skrininga) pozivaju se sve žene iz treće grupe koje se u prethodnoj godini nisu odazvale na skrining i ponovo se pozivaju žene iz prve grupe Dostavljanje spiskova kancelariji, žena koje će biti pozvane na skrining Dostavljanje odštampanih pozivnih pisama domovima zdravlja Izrada, dizajniranje i štampanje postera, agitki/lifleta o značaju prevencije raka grlića matericeIzrada periodičnih izveštaja o aktivnostima u toku skrininga, na osnovu preporučenih procesnih i ishodnih indikatora sprovođenja Programa Plan pozivanja žena koje će biti obuhvaćene skriningom za tri kalendarske godine Plan ponovnog pozivanja žena koje se nisu odazvaleSpisak žena planiranih za pozivanje na skrining po kalendarskim godinamaIzveštaj o odštampanim pozivnim pismimaPlan raspodele pozivnih pisama po domovima zdravljaIzveštaj o odštampanim promotivnim materijalimaPlan raspodele promotivnog materijala po domovima zdravlja, institutima i zavodima za javno zdravljeBroj odštampanih agitki/lifletaBroj odštampanih posteraPeriodični izveštaji Omogućeno slanje poziva po predviđenoj dinamiciPozivna pisma dostavljenaPodeljen promotivni materijal Praćenje sprovođenja Programa Ministarstvo zdravlja,Kancelarija, Institut za javno zdravlje Srbije, Instituti i zavodi za javno zdravlje,domovi zdravlja 2009-2015.godina

1.4.Informisanje, edukacija, socijalna mobilizacija Kampanja za prevenciju raka grlića matericeIzrada plana aktivnosti za kampanju Informisanje, edukacija, socijalna mobilizacija na nivou jedinica lokalne samouprave Izveštaj o ostvarenim ciljevima kampanjeUrađen plan aktivnosti za sprovođenje kampanjeIzveštaj o ostvarivanju aktivnosti koji se odnosi na informisanje, edukaciju i socijalnu mobilizaciju po upravnim okruzima Podizanje svesti stanovništva o značaju Skrininga raka grlića matericePraćenje sprovođenja informisanja, edukacija i socijalne mobilizacije po upravnim okruzima Ministarstvo zdravlja, Kancelarija,Institut za javno zdravlje Srbije, Instituti i zavodi za javno zdravlje, domovi zdravlja 2009−2011.godina

VIII. SKRINING ZA RAK DOJKE

1. OPŠTI CILj: Obezbeđivanje preduslova za uspostavljanje skrining programa za rak dojke Specifični ciljevi Aktivnosti Indikatori Očekivani rezultati Nadležni organi Rokovi 1.1.Izrada i štampanje stručno- metodoloških uputstava Izrada uputstva za: primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostičke centre Urađena i odštampana uputstva Pripremljen materijal za edukaciju Ministarstvo zdravlja 2009−2010.godina 1.2.Edukacija specijalista radiologa i radioloških tehničara Edukacija specijalista radiologa i radioloških tehničara Broj specijalista radiologa i radioloških tehničara uključenih u edukaciju Broj specijalista radiologa i radioloških tehničara uključenih u edukaciju Ministarstvo zdravlja,Medicinski fakulteti,Institut za onkologiju i radiologiju 2009−2011.godina 1.3.Edukacija lekara primarne zdravstvene zaštite Predavanja za zdravstvene radnike domova zdravlja Broj zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika uključenih u edukaciju Obuhvaćeno 90% centara Ministarstvo zdravlja,Institut za onkologiju i radiologiju,Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje u saradnji sa Medicinskim fakultetom 2009−2011.godina 1.4. Edukacija zdravstvenih radnika zdravstvenih centara Predavanja i edukacija Broj zdravstvenih centara i zdravstvenih radnika uključenih u edukaciju Obuhvaćeno 90% centara Ministartvo zdravlja,Instituti za onkologiju i radiologiju,Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje u saradnji sa Medicinskim fakultetom 2009−2011.godina 1.5.Kampanja namenjena stanovništvu Kampanja u javnim glasilima Urađen dizajn kampanje, spotovi, bilbordi i dr.Broj emitovanja i prezentacija Podizanje svesti javnosti o značaju skrininga za rak dojke Ministarstvo zdravlja,Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje 2009−2011.godina 1.6.Formiranje Kancelarije za skrining raka dojke (u daljem tekstu: Kancelarija) i skrining centara KadroviProstorOpremaSoftver Oformljena Kancelarija i skrining centri Koordinacija aktivnosti skrining programa Ministartvo zdravlja,Zdravstveni centri,Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje 2009−2011.godina 1.7.Uspostavljanje informacionog sistema Softver Oprema Mreža Količina nabavljene opreme Opremljeno bar 90% skrining centara Ministartvo zdravlja,Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje 2009−2011.godina 1.8.Uspostavljanje sistema kontrole kvaliteta Izrada plana kontrole kvaliteta Uspostavljanje kontrole kvaliteta Uspostavljen sistem za kontrolu i unapređenje kvaliteta skrininga programa Ministartvo zdravlja,Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje 2009−2011.godina

IX. SKRINING ZA KOLOREKTALNI KARCINOM

1. OPŠTI CILj: Obezbeđivanje preduslova za uspostavljanje skrining programa za rak debelog creva Specifični ciljevi Aktivnosti Indikatori Očekivani rezultati Nadležni organi Rokovi 1.1.Izrada i štampanje stručno- metodoloških uputstava Izrada uputstva za sve nivoe zdravstvene zaštite uključene u skrining Urađena i odštampana uputstva Pripremljen materijal za edukaciju Ministarstvo zdravlja 2009−2010.godina 1.2.Edukacija zdravstvenih radnika primarne zdravstvene zaštite Edukacija za zdravstvene radnike domova zdravlja Broj zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika uključenih u edukaciju Obuhvaćeno 90% primarne zdravstvene zaštite Ministarstvo zdravlja,Institut za digestivne bolesti,Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje u saradnji sa Medicinskim fakultetom 2009−2011.godina 1.3.Edukacija zdravstvenih radnika endoskopskih centara Edukacija zdravstvenih radnika Broj centara i zdravstvenih radnika uključenih u edukaciju Obuhvaćeno 90% centara Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Institutom za digestivne bolesti i Medicinskim fakultetom 2009−2012.godina 1.4.Edukacija zdravstvenih radnika ustanova koje se bave dijagnostikom i lečenjem kolorektalnog karcinoma Edukacija zdravstvenih radnika Broj ustanova i zdravstvenih radnika uključenih u edukaciju Obuhvaćeno 90% centara Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Institutom za digestivne bolesti i Medicinskim fakultetom 2009−2012.godina 1.5.Kampanja namenjena stanovništvu Kampanja u javnim glasilima Urađen dizajn kampanje, spotovi, bilbordi i dr.Broj kampanja u javnim glasilima Podizanje svesti javnosti o značaju skrininga za kolorektalni karcinom Ministarstvo zdravljaInstitut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje 2009−2011.godina 1.6.Formiranje Kancelarije za skrining kolorektalnog karcinoma (u daljem tekstu: Kancelarija) i skrining centara u upravnim okruzima KadroviProstorOpremaSoftver Oformljena Kancelarija i skrining centri Koordinacija aktivnosti skrining programa Ministartvo zdravljaInstitut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje zdravstveni centri 2009−2011.godina 1.7.Uspostavljanje informacionog sistema Softver Oprema Mreža Količina nabavljene opreme Opremljeno bar 90% skrining centara Ministartvo zdravljaInstitut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje 2009−2015.godina 1.8.Uspostavljanje sistema kontrole kvaliteta Izrada plana kontrole kvaliteta Uspostavljanje kontrole kvaliteta Uspostavljen sistem za kontrolu i unapređenje kvaliteta skrining programa Ministartvo zdravljaInstitut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje 2009−2015.godina

Ostavite komentar