Strategija o izmenama Strategije razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji od 2006. do 2010. godine (sa Akcionim planom)

AKCIONI PLAN

ZA REALIZACIJU STRATEGIJE RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJA U REPUBLICI SRBIJI

OD 2006. DO 2010. GODINE

Br CILj AKTIVNOST NOSILAC ROK Stvaranje uslova za dalji razvoj telekomunikacija i informacionog društva Donošenje Politike i Strategije razvoja elektronskih komunikacija u Republici Srbiji u periodu od 2010. do 2014. godine. Vlada, MTID, IV kvartal 2009. Unapređenje regulatornog okvira Izrada Nacrta zakona o elektronskim komunikacijama. Usvajanje Nacrta zakona o elektronskim komunikacijama. Izrada podzakonskih akata:pravilnici za određivanje minimalnih uslova i najmanjeg iznosa jednokratne naknade za licence (fiksna, WiMAX, CDMA, MMDS i dr.);Pravilnik za utvrđivanje uslova za izbor i prethodni izbor operatora, kao i za prenosivost brojeva za fiksne i mobilne mreže;Pravilnik o funkcionisanju inspekcije i zaštiti korisnika. MTIDNarodna skupština MTIDRATELMTID, RATEL IV kvartal 2009.I kvartal 2010.II kvartal 2009. IV kvartal 2009.I kvartal 2009. Liberalizacija u oblasti telekomunikacija Izdavanje licenci u skladu sa navedenim pravilnicima RATEL IV kvartal 2009. Realizacija pružanjauniverzalnog servisa Pregled stanja dostupnosti usluga korisnicima.Predlog početne grupe i početnog obima usluga univerzalnog servisa.Određivanje početne grupe i početnog obima usluga univerzalnog servisa. Određivanje operatora koji imaju obavezu pružanja univerzalnog servisa. Formiranje fonda za nadoknadu troškova pružanja univerzalnog servisa u skladu sa Zakonom. RATELRATELMTIDRATELRATEL I kvartal 2009. I kvartal 2009. I kvartal 2009. II kvartal 2009. I kvartal 2009. Stvaranje uslova za ubrzani razvoj telekomunikacione infrastrukture Unapređenje regulatornog okvira za standarde, izgradnju telekomunikacione infrastrukture, zaštitu životne sredine.Ostvarivanje potpune digitalizacije javne fiksne telefonske mreže i razdvajanje dvojnika. MTIDTelekom Srbije IV kvartal 2009.II kvartal 2010. Stvaranje uslova za ubrzani razvoj širokopojasnog pristupa Izrada Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Srbiji do 2012.Usvajanje Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Srbiji do 2012. MTIDMTID II kvartal 2009.III kvartal 2009. Unapređenje tarifne politike Primena troškovnog modela u određivanju cena usluga operatora sa značajnim tržišnim udelom.Usklađivanje tarifa operatora sa značajnim tržišnim udelom sa primenom troškovnog modela.Analiza i definisanje relevantnih maloprodajnih i veleprodajnih tržišta. RATELRATEL RATEL I kvartal 2009.III kvartal 2009.III kvartal 2009. Efikasno i racionalno upravljanje radio frekvencijskim spektrom Izrada Plana namene radio frekvencijskih opsega.Donošenje Plana namene radio frekvencijskih opsega.Privođenje kraju oslobađanja radio-frekvencijskih opsega koje koriste Vojska Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova za potrebe radiodifuzije i mobilne telefonije u skladu sa Planom namene radio-frekvencijskih opsega. MTID, RATEL, VladaVlada,Vojska Srbije MUP III kvartal 2009.III kvartal 2009.IV kvartal 2010. Prelazak na digitalno emitovanje Izrada Strategije prelaska na digitalnu radiodifuziju.Izrada Akcionog plana Strategije prelaska na digitalnu radiodifuziju. MTID, MK, RRA, RATEL I kvartal 2009.II kvartal 2009. Unapređenje i racionalno korišćenje Plana numeracije i adresiranja Izrada Plana za usklađivanje planova numeracije i adresiranja sa sistemom koji je primenjen u EU. Oslobađanje početne cifre „1” pretplatničkog broja.Obezbeđivanje usmeravanja jedinstvenog broja za hitne slučajeve (112) na jedinstveni kontakt centar za ove namene. RATELTelekom SrbijaMTID, RATEL, Hitne službe II kvartal 2009.IV kvartal 2009.IV kvartal 2010. Efikasno korišćenje telekomunikacione infrastrukture Izrada Akcionog plana za efikasno korišćenje telekomunikacione infrastrukture za potrebe javnih telekomunikacionih operatora i državnih organa. Omogućavanje pristupa Internetu u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji.Formiranje tačke razmene nacionalnog Internet saobraćaja.Formiranje katastra telekomunikacione kanalizacije. MTID MTID, RATEL, MPMTID, RATEL MTID, RATEL,MŽSPP, RGZ III kvartal 2009.IV kvartal 2009.IV kvartal 2009.IV kvartal 2009. Jačanje svih aspekata sigurnosti i bezbednosti telekomunikacionog sektora Regulisanje privatnosti i bezbednosti podataka u elektronskim komunikacijama. MTID, RATEL IV kvartal 2009. Razvoj konkurentnosti nacionalne telekomunikacione industrije. Stručno i naučno usavršavanje inženjerskog i naučno-istraživačkog kadra u oblasti IKT Izrada Strategije povećanja učešća domaće industrije u razvoju telekomunikacija u Republici Srbiji.Formiranje grupe od predstavnika ministarstva, operatora, domaće industrije, naučnih institucija radi izrade i realizacije strategije povećanja učešća domaće industrije u razvoju telekomunikacija u Republici Srbiji.Definisanje prioritetnih naučnoistraživačkih i razvojnih projekata od nacionalnog značaja u oblasti telekomunikacija, čija realizacija omogućava dostizanje ciljeva iz ove strategije. MTIDMTID, MNTR,RATEL III kvartal 2009.IV kvartal 2009. Razvoj telekomunikacionih usluga Izrada podzakonskih akata kojima se obezbeđuju uslovi za primenu i regulacija novih servisa (VoIP, 3play, IPTV, DTV i dr.). RATEL IV kvartal 2009.

Skraćenice:

– MTID- Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo;

– MUP- Ministarstvo unutrašnjih poslova;

– MK -Ministarstvo kulture;

– RRA – Republička radiodifuzna agencija;

– MP- Ministarstvo prosvete;

– RGZ – Republički geodetski zavod;

– MNTR- Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj.

Ostavite komentar