Predlog zakona o udžbenicima

ANALIZA EFEKATA

ZAKONA O UDŽBENICIMA

1. KOJI SU PROBLEMI KOJE ZAKON TREBA DA REŠI

Ključni problemi koje Zakon treba da reši su:

problemdostupnosti kvalitetnog udžbenika svakom učeniku u sistemu (pod dostupnošću se podrazumeva postojanje udžbenika koji može da kupi ili nabavi svaki učenik, odnosno roditelj);

problem nedovoljne transparentnostii moguće korupcije u postupku odobravanja i izbora udžbenika;

problem nedovoljne zaštite porodičnog budžeta zbog načina određivanja cene i izbora udžbenika.

Nacrt Zakon o udžbenicima odnosi se na sledeće subjekte:

učenike,

roditelje,

nastavnike,

škole,

izdavače,

Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja,

Nacionalni prosvetni savet,

Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih,

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Krovni zakon u oblasti preduniverzitetskog obrazovanja je Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11 i 55/13; u daljem tekstu: ZOSOV). U njemu je definisano nekoliko elemenata (institucija, nadležnosti, odgovornosti) koji predstavljaju osnovu za poseban zakon, tj. za Zakon o udžbenicima. Članovi ZOSOV-a koji su ključni za predloženi Zakon o udžbenicima, dati su u prilogu 1.

Članovi 12, 13, 14. i 16. ZOSOV-a definišu savete nadležne za preduniverzitetsko obrazovanje i njihove nadležnosti u oblasti udžbenika i nastavnih sredstava (Nacionalni prosveti savet – bira ga i imenuje Narodna skupština i Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih – bira ga i imenuje Vlada).

Uspostavljanje i nadležnosti zavoda kao insitucija zaduženih za kvalitet preduniverzitetskog obrazovanje dati su u članu 17. ZOSOV-a (Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja) je osnova Vlada sa osnovnim zadatkom da obavlja razvojne, savetodavne, istraživačke i druge stručne poslove u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja ima organizacionu jedinicu, Centar za razvoj programa i udžbenika. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja je pravno lice koje radi nezavisno od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo). Ministartvo može da pokreće inicijative prema Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, ali ne može da utiče na njegov rad.

PROBLEM DOSTUPNOSTI KVALITETNOG UDŽBENIKA

U Republici Srbiji je u školskoj 2014/2015. godini bilo upisano 562556 učenika u osnovnoj školi i 270356 učenika u srednjoj školi, (Tabela 1.). Za nesmetani i kvalitetan obrazovno-vaspitni rad potrebno je nekoliko važnih faktora među koje spadaju: odgovarajući nastavni kadar, odgovarajući uslovi rada i nastavna sredstva. Osnovni zadatak Ministarstva jeste da obezbediti sve potrebne uslove za školovanje svih učenika, u ovoj školskoj godini to iznosi 832912 učenika. Pored obezbeđivanja kompetentnog nastavnog kadra, zatim školskih zgrada i tehničke opremljenosti, Ministarstvo donosi i sprovodi odluke koje se tiču razvoja nastavnih sredstava i to pre svega udžbenika kao osnovnog didaktički oblikovanog nastavnog sredstva koji se koristi u obrazovno-vaspitnom radu u školi.

Tabela 1: Broj učenika u obrazovnom sistemu Republike Srbije (izvor RSZ: http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=126)

osnovna škola Ukupno I razred II razred III razred IV razred V razred VI razred 2 šumarstvo i obrada drveta 4 2 6 0 4 3 geologija, rudarstvo i metalurgija 7 1 10 1 4 mašinstvo i obrada metala 15 8 31 1 6 5 elektrotehnika 13 3 7 0 6 hemija, nemetali i grafičarstvo 15 0 1 7 0 5 7 tekstilstvo i kožarstvo 4 5 6 1 4 8 geodezija i građevinarstvo 6 2 10 1 1 9 saobraćaj 10 4 8 0 2 10 trgovina, ugostiteljstvo i turizam 5 0 4 0 11 ekonomija, pravo i administracija 8 3 1 0 0 12 prirodno–matematičko (hidrometeorološko) područje rada 2 0 0 0 13 zdravstvo i socijalna zaštita 12 0 1 2 0 14 kultura, umetnost i javno informisanje 23 3 15 ostala delatnost ličnih usluga 1 2 7 0 4 132 34 3 105 4 29

A – aktivan, O – ogled, spec – škole za učenike sa nekim smetnjama

Za ilustraciju stavova koje smo naveli u prethodnom delu, dajemo spisak odobrenih udžbenika i nastavnih sredstava za matematiku i srpski jezik za prvi razred osnovne škole, ukupno 83 naslova, (Tabela 3), kao primer hiperprodukcije udžbenika za jedan nivo obrazovanja, odnosno za osnovnu školu. U Tabeli 4 dati su primeri zastarelih udžbenika za stručne predmete u stručnim školama kao primer trenutnog stanja u stručnom obrazovanju. Detaljni podaci o odobrenim udžbenicima za sve nivoe preduniverzitetskog obrazovanja, za sve razrede i sve predmete dostupni su na adresi:

http://www.mpn.gov.rs/prosveta/udzbenici/skolska-2014-2015-god/1220-izvod-iz-registra-odobrenih-udzbenika-skolska-2014-2015-godina

Tabela 3: spisak odobrenih naslova za srpski jezik i matematiku za prvi razred osnovne škole u školskoj 2014/2015.

SRPSKI JEZIK – za prvi razred osnovne škole Naziv izdavača Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva Ime/imena autora Broj i datum rešenja ministra „ATOS“ Srpski jezik – Zbirka zadataka od I do IV razreda osnovne škole Marina Vićentijević, Zora Milošević,Vesna Erić 650-02-00246/2008-06/05od 5.6.2008. „ATOS“ Srpski jezik – Kontrolni zadaci od I do IV razreda osnovne škole Marina Vićentijević, Zora Milošević,Vesna Erić 650-02-00246/2008-06/08od 5.6.2008. „BIGZ“ Srpski jezik za 1. razred osnovne škole (Bukvar, Čitanka i Nastavni listovi uz Čitanku) Zorica Cvetanović,Suzana Koprivica,Danica Kilibarda 650-02-01023/2010-06od 27.1.2011. „DRAGON GAMES“ Pisanka – vežbanka za pravilno, lepo i čitko pisanje u prvom razredu osnovne škole dr Emil Kamenov 650-02-53/2012-06od 23.11.2012. „EDUKA“ Radna sveska uz Bukvar i Čitanku za prvi razred osnovne škole Ivana Juhas 650-02-00247/2008-06/22od 5.6.2008. „EDUKA“ Novi Bukvar Branka Matijević, Ljiljana Vdović, Ranka Janaćković 650-02-00247/2008-06/21od 05.06.2008.i650-02-00599/2010-06 od 5.8.2010. Novi Bukvar i prateća radna sveska „EDUKA“ Čitanka za 1. razred osnovne škole Ivan Jović,Monja Jović 650-02-00248/2008-06/05 od 5.6.2008. „EDUKA“ Radna sveska uz Čitanku sa poukama o jeziku, za 1. razred osnovne škole Monja Jović 650-02-134/2012-06od 13.2.2013. „EDUKA“ Čitalica – pisalica, vežbanka za srpski jezik, za 1. razred osnovne škole Tatjana Kovačev 650-02-100/2013-06od 9.7.2013. „EPOHA“ Dvorac pismenosti – bukvar Ranko Simović 650-02-00262/2008-06/02 od 20.6.2008. „EPOHA“ Zajednička ulaznica, čitanka za prvi razred Ranko Simović 650-02-00262/2008-06/01 od 23.6.2008. „EPOHA“ Radna sveska iz srpskog jezika 1, za 1. razred osnovne škole Ranko Simović 650-02-00570/2010-06od 11.3.2011. „ZAVOD ZA UDŽBENIKE” Bukvar za 1. razred osnovne škole dr Vuk Milatović, Anastasija Ivković 650-02-35/2003-02od 7.7.2003. Bukvar za 1. razred osnovne škole i prateća radna sveska „ZAVOD ZA UDŽBENIKE” Nastavni listovi uz Bukvar dr Vuk Milatović, Anastasija Ivković 6-00-540/2003-023od 25.7.2003. „ZAVOD ZA UDŽBENIKE” Bukvar Dragana Bogavac,Dušanka Bojović, Dragoslav Andrić 6-00-252/2004-03od 6.7.2004. „ZAVOD ZA UDŽBENIKE” Kako rastu slova, radni listovi uz Bukvar Dragana Bogavac, Dušanka Bojović 6-00-252/2004-03od 6.7.2004. „ZAVOD ZA UDŽBENIKE” Čitamo i pišemo, početnica za prvi razred Jelena Mioč, Nada Mioč- Stanojević 6-00-686/2003-02od 22.9.2003. „ZAVOD ZA UDŽBENIKE” Početnica za srpski jezik Radmila Žeželj-Ralić 650-02-48/2003-02od 20.8.2003. „ZAVOD ZA UDŽBENIKE” Kaži mi da ti kažem – priručnik za srpski jezik dr Miroljub Vučković 650-02-25/2004-03od 21.7.2004. „ZAVOD ZA UDŽBENIKE” Zlatna jabuka – čitanka dr Slavica Jovanović 650-02-00022/2005-06od 15.4.2005. „ZAVOD ZA UDŽBENIKE” Vežbanka uz čitanku Zlatna jabuka dr Slavica Jovanović 650-02-00027/2005-06od 15.4.2005. „ZAVOD ZA UDŽBENIKE” Rumena svitanja-čitanka za 1. razred osnovne škole Miroljub Vučković 650-02-00734/2010-06od 27.1.2011. „ZAVOD ZA UDŽBENIKE” Radna sveska uz Bukvar, za 1. razred osnovne škole Anastasija Ivković,Biljana Ivković 650-02-453/2013-06od 30.1.2014. „INOVACIJA JOKSIMOVIĆ” Bukvar za 1. razred osnovne škole Svetlana Joksimović 650-02-00776/2010-06od 28.2.2011. „INOVACIJA JOKSIMOVIĆ” Bukvar za 1. razred osnovne škole Svetlana Joksimović 650-02-00076/2010-06od 29.8.2011. Radna sveska uz bukvar za 1. razred osnovne škole „INOVACIJA JOKSIMOVIĆ” Moja prva čitanka, za 1. razred osnovne škole Svetlana Joksimović 650-02-186/2012-06od 11.3.2013. Radna sveska uz čitanku, za 1. razred osnovne škole 650-02-186/1/2012-06od 11.3.2013. „KLETT“ Igra reči – čitanka za 1. razred osnovne škole, udžbenik Radmila Žeželj-Ralić 650-02-00209/2008-06od 5.6.2008. Igra reči – čitanka za 1. razred osnovne škole, udžbenik i prateća radna sveska „KLETT“ Od slova do enciklopedije – bukvar za prvi razred osnovne škole D.Pavlović 650-02-00204/2008-06od 5.6.2008. „KLETT“ Maša i Raša, radni listovi za srpski jezik za 1. razred osnovne škole Radmila Žeželj Ralić,Branka Matijević 650-02-164/2012-06od 24.1.2013. „KLETT“ Mašina i Rašina igra slovima – Bukvar za 1. razred osnovne škole Zoran B. Gavrić,Mirjana Kovačević 650-02-321/2013-06od 25.11.2013. „KREATIVNI CENTAR“ Bukvar dr Simeon Marinković 650-02-00164/2008-06od 5.6.2008. Zabavna gramatika 1 Čitanka za 1. razred osnovne škole dr Simeon Marinković,Slavica Marković 650-02-00164/2008-06od 5.6.2008. Priručnik za učitelje za nastavu srpskog jezika u 1. razredu Dubravka Čiča,mr Slađana Ilić 650-02-00164/2008-06od 5.6.2008. „KREATIVNI CENTAR“ Bukvar i prateća radna sveska dr Simeon Marinković 650-02-00164/2008-06od 5.6.2008. Zabavna gramatika 1 i prateća radna sveska Čitanka za prvi razred osnovne škole i prateća radna sveska dr Simeon Marinković,Slavica Marković „KREATIVNI CENTAR“ Jezička školica 1 – dodatni materijal Aleksandra Stefanović, Sandra Radovanović, mr Aleksandra Stanić, mr Saša Glamočak 650-02-00179/2008-06od 19.6.2008. „KREATIVNI CENTAR“ Srpski jezik u prvom razredu osnovne škole; kompleksni postupak u nastavi početnog čitanja i pisanja, udžbenički komplet Zorica Vukajlović, Zorica Stojanović 650-02-00181/2008-06od 13.6.2008. „KREATIVNI CENTAR“ Priručnik za učitelje za nastavu početnog čitanja i pisanja po kompleksnom postupku Zorica Vukajlović, Zorica Stojanović 650-02-00181/2008-06od 13.6.2008. „KREATIVNI CENTAR“ Znam i umem – kontrolne vežbe za srpski jezik za 1. razred osnovne škole Jelisaveta Delić,Aleksandra Stefanović, mr Aleksandra Stanić 650-02-00110/2010-06od 21.7.2010. „LIBER“ Jezičke mozgalice – najčešće pravopisne greške za osnovnu školu dr Dušanka Vujović 650-02-00856/2010-06od 27.1.2011. „NOVA ŠKOLA“ Dobro jutro – čitanka za prvi razred Milica Ćuk, Zorica Petrović 650-02-00250/2008-06/20od 9.6.2008. „NOVA ŠKOLA“ Kuća slova – bukvar i početnica za prvi razred osnovne škole Milica Ćuk, Todor Ćuk 650-02-00250/2008-06/20od 20.6.2008. „NOVA ŠKOLA“ Radna sveska iz srpskog jezika, za prvi razred osnovne škole Milica Ćuk, Gordana Stepić 650-02-541/2013-06od 13.2.2014. „NOVI LOGOS“ Radna sveska uz Čitanku Reč po reč za 1. razred osnovne škole Nataša Stanković Šošo,Karolina Vojčić-Beloševac 650-02-00277/2012-06od 25.2.2013. „NOVI LOGOS“ Bukvar za 1. razred osnovne škole Duška Milić,Tatjana Mitić 650-02-31/2013-06od 31.5.2013. „NOVI LOGOS“ Radna sveska uz Bukvar – štampana i pisana slova za 1. razred osnovne škole Duška Milić,Tatjana Mitić 650-02-31/1/2013-06od 31.5.2013. „NOVI LOGOS“ Čitanka 1 Reč po reč, za 1. razred osnovne škole Nataša Stanković Šošo,Maja Kostić 650-02-39/2013-06od 24.6.2013. „PUBLIK PRAKTIKUM” Ogledalce znanja Srpski jezik 1 -radna sveska za 1. razred osnovne škole Svetlana Milenković 650-02-00502/2010-06od 21.9.2010. „PUBLIK PRAKTIKUM” Kroz igru do znanja Srpski jezik 1 -radna sveska Jasna Ignjatović 650-02-33/2012-06od 8.1.2013. „PČELICA“ Pčelica 1 – Radna sveska za srpski jezik za 1. razred Maja Koraksić, GoranMarković 650-02-00194/2008-06od 20.6.2008. „PČELICA“ Bukvarko, udžbenik za prvi razred osnovne škole Maja Koraksić, Lela Petrović 650-02-00241/2010-06od 21.7.2010. MATEMATIKA – za prvi razred osnovne škole Naziv izdavača Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva Ime/imena autora Broj i datum rešenja ministra „ATOS“ Zbirka zadataka iz matematike (od I do IV razreda osnovne škole) Marina Vićentijević, Vesna Erić,Vesna Anđelić 650-02-00246/2008-06/06od 20.6.2008. „ATOS“ Matematika -kontrolni zadaci za 1. razred osnovne škole Zora Milošević,Marina Vićentijević,Vesna Erić 650-02-00486/2010-06od 21.9.2010. „BIGZ ŠKOLSTVO“ Matematika za prvi razred osnovne škole – udžbenički komplet M.Jovanović Lazić, D.Drndarević 650-02-00249/2008-06/01od 5.7.2010. „GERUNDIJUM“ Da mali matematičari postanu veliki – brojevi i računske operacije, zadaci iz matematike za učenike mlađih razreda osnovne škole dr Siniša Ješić, Dragica Mišić 650-02-00913/2010-06od 27.1.2011. „DRAGANIĆ“ Matematika i radni listovi za prvi razred – udžbenički komplet D.Mihailović, M.M.Ignjatović 650-02-00107/2008-06od 20.6.2008. „EDUKA“ * Matematika 1a i 1b za 1. razred osnovne škole Svetlana Joksimović 650-02-00248/2008-06/16od 20.6.2008. Matematika 1a, udžbenik i prateća radna sveska Matematika 1b za 1. razred osnovne škole „EDUKA” Ljiljana Vdović, Branka Matijević, Ranka Janković 650-02-00286/2010-06od 21.7.2010. Matematika 1a i Matematika 1b za 1. razred osnovne škole Matematika 1a, udžbenik i prateća radna sveska Matematika 1b za 1. razred osnovne škole „EDUKA” Matematika 1a i 1b za 1. razred osnovne škole Ivana Juhas 650-02-00273/2010-06od 29.6.2010. Matematika 1, udžbenik i prateće radne sveske: Matematika 1a i Matematika 1b za 1. razred osnovne škole „EDUKA” Matematika 1 (Udžbenik, Radna sveska 1 i Radna sveska 2) za prvi razred osnovne škole Milosav Marjanović, Aleksandra Mandić 650-02-00381/2010-06od 29.6.2010. „ZAVOD ZA UDŽBENIKE” Matematika dr Milosav Marjanović, Marijana Zeljić, Marija Kaps, Ljiljana Simović 610-00-171/2003-02od 6.6.2003. „ZAVOD ZA UDŽBENIKE” Radni listovi iz matematiku dr Milosav Marjanović, Marijana Zeljić, Marija Kaps, Ljiljana Simović 610-00-171/2003-02od 6.6.2003. „ZAVOD ZA UDŽBENIKE” Moja prva matematika Grozdana Šimić 650-02-00044/2005-06 od 17.5.2005. „ZAVOD ZA UDŽBENIKE” Radni listovi iz matematike Grozdana Šimić,Radina Pajić 650-02-00044/2005-06 od 17.5.2005. „ZAVOD ZA UDŽBENIKE” Matematika 1, udžbenik i prateća radna sveska; Matematika 1, (udžbenički komplet za prvi razred osnovne škole) Olivera Todorović,Srđan Ognjanović 650-02-00017/2009-06 od 27.2.2009. „INOVACIJA JOKSIMOVIĆ” Kontrolni zadaci iz matematike za 1. razred osnovne škole Svetlana Joksimović 650-02-00067/2011-06od 15.7.2011. „INOVACIJA JOKSIMOVIĆ” Matematika, udžbenik za 1. razred osnovne škole, 1. i 2. deo Svetlana Joksimović 650-02-00150/2011-06od 25.7.2011. „KVADRAT-PLUS” Mala računaljka za 1. razred osnovne škole Milan Samardžić 650-02-01038/2010-06od 6.4.2011. „KLETT“ Igra brojeva i oblika 1 – matematika za 1. razred osnovne škole – udžbenik M.Rajšp, J.Žic, M.Jovanović 650-02-00210/2008-06od 19.6.2008. Igra brojeva i oblika 1 – matematika za 1. razred osnovne škole – udžbenik i prateća radna sveska „KLETT“ Maša i Raša, nastavni listovi iz matematike za 1. razred osnovne škole Radmila Žeželj,Branka Matijević 650-02-175/2012-06od 4.2.2013. „KORAK PO KORAK“ Matematika (1a i 1b) za prvi razred Svetlana Joksimović Privremena mera određena rešenjem Vrhovnog suda broj Gž. 53/09 kojom se, do pravnosnažnog okončanja spora, zabranjuje Svetlani Joksimović da sama ili preko trećeg pravnog ili fizičkog lica štampa i objavljuje pisani materijal korišćen u izdavanju privrednog društva „EDUKA“, do pravosnažnog okončanja spora „KORAK PO KORAK“ Matematika (1a) za 1. razred osnovne škole Svetlana Joksimović 650-02-00085/2010-06od 30.6.2010. Radna sveska uz udžbenik matematike za 1. razred osnovne škole (1b) Priručnik za učitelje uz udžbenik matematike za 1. razred osnovne škole Matematika (1a) za 1. razred osnovne škole i prateća radna sveska; „KREATIVNI CENTAR“ Matematika 1 – udžbenik dr Simeon Marinković, mr Ljiljana Marinković,Dejan Begović 650-02-00149/2008-06od 24.6.2008. „KREATIVNI CENTAR“ Zabavna matematika 1 dr Simeon Marinković 650-02-00149/2008-06od 24.6.2008. „KREATIVNI CENTAR“ Priručnik za učitelje za nastavu matematike u 1. razredu Aleksandra Stefanović 650-02-00149/2008-06od 24.6.2008. „KREATIVNI CENTAR“ Znam i umem – kontrolne vežbe neobaveznog nastavnog sredstva za matematiku za 1. razred osnovne škole Ljiljana Vuković, Sandra Radovanović, Aleksandra Stefanović 650-02-00111/2010-06od 29.6.2010. „KREATIVNI CENTAR“ Matematika 1, udžbenik za 1. razred osnovne škole Jasmina Milinković 650-02-330/2013-06od 25.10.2013. „KREATIVNI CENTAR“ Matematika 1, radna sveska za 1. razred osnovne škole Jasmina Milinković,Nenad Matić 650-02-330/1/2013-06od 25.10.2013. „MATEMATIČKI KREATIVNI CENTAR“ Donnino 1 – magična matematika za 1. razred osnovne škole Jasna Bogešić 650-02-00393/2011-06od 6.3.2012. „NOVI LOGOS“ Matematika 1, udžbenik za prvi razred osnovne škole Iva Ivančević,Senka Tahirović 650-02-00278/2012-06od 8.1.2013. Matematika 1, radna sveska za prvi razred osnovne škole 650-02-00278/1/2012-06od 8.1.2013. „NOVA ŠKOLA“ Razigrana matematika 1 – udžbenik za prvi razred osnovne škole Milica Ćuk, Zoran Jevtić,Branko Marković 650-02-00250/2008-06od 19.6.2008. „NOVA ŠKOLA“ Radna sveska iz matematike za 1. razred osnovne škole Milica Ćuk, Zoran Jevtić 650-02-00820/2010-06od 27.1.2011. „PČELICA“ Matematika 1, za 1. razred osnovne škole Maja Koraksić,Goran Marković 650-02-00891/2010-06od 4.2.2011. „PČELICA“ Pčelica 1 – Radna sveska za matematiku za 1. razred osnovne škole Maja Koraksić,Goran Marković 650-02-00193/2008-06od 20.6.2008. „PUBLIK PRAKTIKUM” Ogledalce znanja Matematika 1 – radna sveska za 1. razred osnovne škole Svetlana Milenković 650-02-00012/2011-06od 6.4.2011. „PUBLIK PRAKTIKUM“ Kroz igru do znanja Matematika 1, radna sveska za 1. razred osnovne škole Jasna Ignjatović 650-02-00360/2011-06od 28.12.2011.

Tabela 4: primeri udžbenika za stručne predmete u stručnim školama

Naziv predmeta broj rešenja i godina Osnovi građevinarstva 650-18/1-88 od 14.6.1988. Tehnologija sa praktikumom za rukovaoca građevinskom mehanizacijom 650-161/88 od 14.4.1988. Fotografija, za I–IV razred. 650-403/88 od 30.6.1988. Osnove saobraćaja i transporta, za I i II razred saobraćajne škole 650-154/88 od 30.6.1988. Poljoprivredna proizvodnja – biljna proizvodnja za I i II razred ratara povrtara, za I i III razred poljoprivrednog proizvođača i rukovaoca poljoprivredne tehnike i za I – IV razred tehničara poljoprivedne tehnike 650-478/88 od 30.6.1988.

U Republici Srbiji se, pored srpskog jezika, celokupna nastava realizuje i na još osam jezika nacionalnih manjina od 1. osnovne do 4. razreda srednje škole. Kompletna nastava se realizuje, pored srpskog jezika, na još osam jezika nacionalnih manjina. To su sledeći jezici: mađarski, albanski, rumunski, rusinski, hrvatski, bosanski, slovački i bugarski. U školskoj 2014/2015. godini broj učenika koji su pohađali nastavu na maternjem jeziku je 32.165 što približno čini samo 4% učeničke populacije u Republici Srbiji. Više detalja o obrazovanju na jezicima nacionalnih manjina dato je u prilogu ovog dokumenta, Prilog 2. Broj naslova udžbenika i udžbeničkih komponenti prikazan je u tabeli 4a. Međutim veliki deo tih naslova datira iz perioda od pre deset do dvadeset godina.

Tabela 4a: Broj važećih udžbenika i udžbeničkih komponenti na jezicima nacionalnih manjina:

Jezik nacionalne manjine Broj odobrenih udžbenika za predškolski uzrast Broj odobrenih udžbenika za osnovnu školu Broj odobrenih udžbenika za srednju školu Albanski jezik 3 76 Bosanski jezik 5 18 7 Bugarski jezik – 49 32 Mađarski jezik 6 227 53 Rumunski jezik – 179 26 Rusinski jezik – 184 38 Slovački jezik – 201 51 Ukrajinski jezik – 17 – Hrvatski jezik – 96 23 Češki jezik – 9 – ukupno po nivoima 14 1056 230 UKUPNO: 1300

Broj izdanja na pojedinim jezicima, od kada je usvojen Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima, veoma varira jer su izdavači, pre svega, zainteresovani za brojnije manjine kao što su mađarska, albanska i bošnjačka. Dosadašnje zakonsko rešenje, tj. uvođenje niskotiražnih udžbenika, nije dalo odgovorajuće rezultate jer su i dalje neke manjine ostajale bez novih savremenih udžbenika. Uvidom u Katalog odobrenih udžbenika može se videti da su izdavači u najvećoj meri pristupili izradi udžbenika za nacionalne manjine koje nisu niskotiražne, dok je izdavanje stvarnih niskotiražnih udžbenika, tj. udžbenika na rusinskom, rumunskom i bugarskom jeziku, i dalje ostalo isključivo obaveza javnog izdavača. Iako trenutno zakonsko rešenje predviđa finansiranje niskotiražnih udžbenika, ono nije dalo rezultate jer su izdavači, osim javnog izdavača, potraživali samo sredstva za udžbenike nacionalnih manjina koji su u velikoj meri profitabilni. U Tabeli 5 dati su podaci o sredstvima koje su uplatili izdavači, potraživanju izdavača i sredstvima koja su uplaćena izdavačima za izdavanje niskotiražnih udžbenika u školskoj 2014/2015. godini.

Tabela 5: uplaćena-tražena-realizovana sredstva za niskotiražne udžbenike

u školskoj 2014/2015.

IZDAVAČ IZNOS TRAŽENIH, PROJEKTOVANIH IZDANJA BROJ PLANIRANIH NASLOVA UPLATIO U FOND ZA NISKOTIRAŽNE UDŽBENIKE (01.05.2013. – 03.12.2014.) DOBIJENA SREDSTVA „KREATIVNI CENTAR“, D.O.O., BEOGRAD 6.692.493,00 32 1.528.611,00 3.628.118,12 „KLETT“, D.O.O., BEOGRAD 11.714.823,00 52 4.285.417,69 5.600.203,77 JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE“, BEOGRAD 5.712.708,67 preko 1700 6.039.733,00 5.712.708,67 „BIGZ ŠKOLSTVO“, D.O.O., BEOGRA 3.718.768,49 51 2.443.978,00 3.718.768,49 „GERUNDIJUM“, D.O.O., BEOGRAD 264.800,00 12 247.349,00 282.956,84 „MATEMATISKOP“, D.O.O., BEOGRAD 380.862,00 2 107.596,40 351.871,83

Za posebno važnu grupu učenika, a to su učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom gotovo da ne postoje novi ili odgovarajući udžbenici i nastavna sredstva.

Podneti rukopisi

Po trenutnom zakonskom rešenju postupak pregledanja udžbenika je besplatan za izdavače i sav trošak rada stručnih komisija koje ocenjuju kvalitet rukopisa udžbenika se finansira iz sredstava budžeta Republike Srbije. Broj rukopisa koja se podnose na ocenu Ministarstvu svake godine je sve veći. Na Grafikonu 1 dati su podaci o podnetim rukopisima za ocenjivanje u osnovnim i srednjim školama u poslednjih pet godina. Samo za osnovnu školu je protekle godine bilo podneto 452 rukopisa, dok je broj podnetih rukopisa za srednju školu samo 112, što predstavlja samo četvrtina podnetih rukopisa za osnovnu školu. Bez obzira što je broj potrebnih naslova u srednjim školama više nego 15 puta veći od broja potrebnih naslova u osnovnim školama, izdavači i dalje u velikoj meri podnose samo rukopise udžbenika za osnovnu školu. Takođe, može se zapaziti linearni trend rasta broja rukopisa udžbenika za osnovnu školu, što će dodatno otežati trenutnu situaciju sa enormno velikim brojem odobrenih naslova za osnovnu školu. Sa druge strane, trend povećanja broja rukopisa za srednje škole je veoma spor i tom dinamikom je nemoguće dostići potreban broj naslova za srednje škole.

Grafikon 1: Broj podnetih rukopisa za davanje stručne ocene (odobravanje)

[pic]

Iako broj podnetih zahteva za odobrenje rukopisa udžbenika raste, to se ne može reći i za kvalitet podnetih rukopisa. Na Grafikonu 2 prikazan je odnos odbijenih i odobrenih udžbenika za osnovnu školu. Sa 66% rukopisa koji su odobreni u prve dve godine primene trenutno važećeg Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima, taj procenat je za školsku 2014/2015. godinu pao na 43%. Na Grafikonu 3 dati su podaci za srednju školu gde se uočava sličan trend u pogledu pada kvaliteta podnetih rukopisa udžbenika.

Grafikon 2: odobreni i odbijeni rukopisi za osnovnu školu

[pic]

Grafikon 3: odobreni i odbijeni rukopisi za srednju školu

[pic]

kako je već napomenuto, po trenutnom zakonskom rešenju postupak pregledanja udžbenika je besplatan za izdavače i sav trošak rada stručnih komisija koje ocenjuju kvalitet rukopisa udžbenika se finansira iz sredstava budžeta Republike Srbije. Iznosi koji su za tu namenu utrošeni u prethodne tri godine dati su u narednoj tabeli:

godina iznos 2012 18.294.000,00 2013 12.700.000,00 2014 15.679.752,00 ukupno 46.673.752,00

U poslednje vreme uočena je još jedna pojava neodgovarajućeg zakonskog rešenja. Naime, nakon negativne ocene rukopisa, izdavači istovremeno koriste dve opcije, ispravku rukopisu podnose na ponovnu stručnu ocenu (koja je ponovo plaćena iz sredstava budžeta Republike Srbije i za izdavače besplatna) i ekspertizu starog odbijenog rukopisa Nacionalnom prosvetnom savetu. Kao primer navodimo:

primer 1: 27. avgusta 2014. godine Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja je Nacionalnom prosvetnom savetu i Ministarstvu uputio dopis u kome ne predlaže odobravanje rukopisa, koji je Zavodu dostavljen 28. jula 2014. godine. Izdavačka kuća je uputila rukopis na ekspertizu i na sednici Nacionalnog prosvetnog saveta 4. novembra 2014. godine je odobren; u isto vreme, Izdavač je novu verziju rukopisa poslao Zavodu (preko Ministarstva) u oktobru (u Zavodu zavedeno 23. oktobra 2014. godine),  a mišljenje Zavoda u kome se ne predlaže odobravanje je 18. novembra 2014. godine poslato Nacionalnom prosvetnom savetu i Ministarstvu,

primer 2: 25. jula 2014. godine Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja je Nacionalnom prosvetnom savetu i Ministarstvu uputio dopis u kome ne predlaže odobravanje rukopisa, koji je Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja dostavljen 20. juna 2014. godine. Izdavačka kuća je uputila rukopis na ekspertizu i na sednici Nacionalnog prosvetnog saveta 4. novembra 2014. godine taj rukopis je odobren; u isto vreme, izdavač je novu verziju rukopisa poslao Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (preko Ministarstva) u oktobru (u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja zavedeno 3. oktobra 2014. godine),  a mišljenje Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u kome se predlaže odobravanje je 23. oktobra 2014. godine poslato Nacionalnom prosvetnom savetu i Ministarstvu.

PROBLEM NEDOVOLJNE TRANSPARENTNOST I MOGUĆE KORUPCIJE

Na osnovu izveštaja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Agencije za borbu protiv korupcije, kao i na osnovu iskustva tokom višegodišnje primene Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima, utvrđeno je da postoje problemi u pogledu nedovoljne transparentnosti i rizik od korupcije:

nemogućnost zainteresovanih strana, ali i stručne javnosti da ostvari uvid u sadržinu stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika;

način izbora i kvalifikacije lica koja učestvuju u postupku stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika;

nedovoljno obrazložena stručna ocena kvaliteta rukopisa udžbenika;

nepostojanje odredaba o sukoba interesa u postupku ekspertize udžbenika;

neuređeno pitanje davanja poklona, donacija i reprezentacija školama i zaposlenima u školi, od strane izdavača;

posredovanje škola u nabavci udžbenika;

nedovoljna dostupnost svih odobrenih udžbenika u postupku izbora od strane nastavnika.

Kao primer nedovoljne transparentnosti i rizika od korupcije navodimo primer davanja poklona učiteljima i nastavnicima.

Treba imati u vidu da je u praksi utvrđeno da postoji znatan uticaj određenih izdavačkih kuća na nastavnike da biraju njihove udžbenike, nuđenjem donacija, besplatnih seminara i drugih pogodnosti školi i/ili nastavnicima na koji je ukazala i Agencija za borbu protiv korupcije.

Kod izbora udžbenika bilo je omogućeno davanje posebnih pogodnosti za nastavnike ili škole (Slika 1) koje izaberu udžbenik odgovarajućeg izdavača.

Slika 1: pogodonosti za nastavnike koji izaberu udžbenike

[pic]

[pic]

Osim toga, ova situacija sasvim jasno stavlja u nejednak položaj tzv. male izdavače udžbenika ili javnog izdavača koji nemaju materijalne mogućnosti ili zakonske mogućnosti da promovišu svoje udžbenike na taj način.

PROBLEM NEDOVOLJNE ZAŠTITE PORODIČNOG BUDŽETA

Cena i obim udžbenika

Važeći Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima praktično je omogućio da nastavničko veće u školi svake školske godine bira nove udžbenike, pa se često kompleti razlikuju od odeljenja do odeljenja istog razreda u istoj školi, iz godine u godinu. To za posledicu ima da roditelji plaćaju različitu cenu kompleta udžbenika za isti razred, ali i nemogućnost nasleđivanja ili višegodišnjeg korišćenja besplatnih udžbenika. Ovo se dešava u situaciji u kojoj je nastavnik onaj koji bira udžbenik koji će koristiti učenik, ali udžbenik kupuje, odnosno plaća roditelj. Iako udžbenik kupuje roditelj, on ni na koji način ne učestvuje u postupku izbora udžbenika.

Iz važećeg Zakona (član 36): Odluka o izboru udžbenika donosi se na osnovu Kataloga. Odluku o izboru udžbenika i nastavnih sredstava koji će se koristiti u školi od naredne školske godine, donosi nastavničko veće na obrazložen predlog stručnih veća za oblasti predmeta, odnosno stručnih aktiva nastavnika razredne nastave. Odluku o izboru nastavnog sredstva koji će se koristiti u predškolskoj ustanovi donosi vaspitno-obrazovno veće, na obrazložen predlog stručnog aktiva vaspitača. Odluka o izboru udžbenika i nastavnih sredstava objavljuje se na oglasnoj tabli ustanove i obavezujuća je za sve koji izvode proces nastave.

Formiranje cene udžbenika po trenutnom zakonskom rešenju je potpuno slobodno. Na taj način se cene mogu značajno razlikovati od izdavača do izdavača. Iako udžbenike kupuju ili roditelji ili država kroz program besplatnih udžbenika, oni ne mogu uticati ni na cenu, ni na izbor udžbenika. Trenutno rešenje omogućuje nastavnicima i učiteljima da pored udžbenika traže i različita druga nastavna sredstva što takođe pada na teret roditelja.

Obim udžbenika nije definisan nijednim podzakonskim aktom. Iz tih razloga, u prva četiri razreda osnovne škole, težina školske torbe daleko premašuje 10% težine učenika što se smatra dozvoljenom granicom. Bez ograničenja obima udžbenika izdavači mogu nesmetano da nude udžbenike i druga nastavna sredstva proizvoljnog obima što može za posledicu imati i povećanje cene udžbenika. U Tabeli 6 dat je primer cena i obima udžbenika i udžbeničkih kompleta za obavezne nastavne predmete u višim razredima osnovne škole.

Tabela 6: primer obima i cene za minimalni komplet (http://www.klett.rs/ 10.11.2014)

[pic]

Primer nejasnog određivanja cena predstavljaju udžbenik i radna sveska iz Geografije za 5. i 6. razred osnovne škole. Iako je obim za 5. razred iznosi 118+64 strana, a za 6. razred iznosi 200+120 strana, cene su identične i iznose 1380 dinara.

Trenutno zakonsko rešenje i podzakonski akti doveli su do neodgovarajućeg plana udžbenika, pa je tako gramatika definisana za svaki razred kao zasebni obavezni deo. Na ovaj način roditelji plaćaju veću cenu.

Naredni primeri pokuzuju način na koji neki izdavači definišu cene:

Primer 1: Kreativni centar

[pic]

Primer 2: Matematiskop

[pic]

Primer 3: Bigz

Projekat besplatnih udžbenika uveden je pre četiri godine odlukom Vlade. Projekat je obuhvatao samo učenike u prva četiri razreda. Njegovu implementaciju pratile su kritike i stručne javnosti, jer su udžbenici za početne rezrede pretvoreni u neradne iako je taj uzrast, pre svega, usmeren na radne udžbenike. Iz tih razloga je došlo do, moglo bi se reći, veštačkog odvajanja radnog i neradnog dela, što je nepovoljno uticalo na kvalitet udžbenika. Sa druge strane, iz budžeta Republike Srbije su prvo nabavljeni udžbenici, a zatim, svake naredne školske godine, nabavljane su samo radne sveske i dokupljeni oštećeni udžbenici. Navodimo primer raspodele sredstava iz budžeta za školsku 2014/2015. godinu.

Primer nabavke besplatnih udžbenika za školsku 2014/2015. godinu: Za učenike koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku, za obavezne predmete, Srpski jezik, Matematiku i Svet oko nas/Prirodu i društvo, obezbeđeno je 1.319.441 udžbeničkih jedinica. U tabeli i na slici dati su podaci po izdavačima koji su bili uključeni u Projekat besplatnih udžbenika.

Bigz 106343 8,06% Kreativni centar 138751 10,52% Zavod za udžbenike 270533 20,50% Albas 3618 0,27% Eduka 462612 35,06% Gerundijum 8699 0,66% Klett 198610 15,05% Epoha 336 0,03% Nova škola 129939 9,85% ukupno: 1319441

[pic]

Ovaj projekat je obuhvatio i udžbenike na jezicima nacionalnih manjina.

Broj isporučenih udžbeničkih jedinica na jezicima nacionalnih manjina po izdavačima:

Zavod za udžbenike 55994 59,70% Kreativni centar 19768 21,08% Klett 14094 15,03% Albas 3618 3,86% Bigz 322 0,34% 93796

[pic]

Iz izveštaja o realizaciji Projekta besplatnih udžbenika za školsku 2014/2015. godinu: Sredstva za realizaciju Projekta obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/13) 2014. godinu (usvojenim 30. januara 2014. godine) na razdelu 25 – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, glava 25.1, funkcija 910 (osnovno obrazovanje), ekonomska kvalifikacija 426 – materijal, u iznosu od 731.000.000,00 dinara na izvoru 01, uvećano za 68.000.000,00 dinara na izvoru 15 što ukupno iznosi 799.000.000,00 dinara. Finansijskim planom Ministarstva od ukupne sume izdvaja se na ime dugovanja iz 2013. godine iznos od 95.725.000,00 dinara, te je raspoloživi iznos od 703.275.000,00 dinara. Iznos od 703.275.000,00 dinara bio je dostupan za realizaciju Projekta za školsku 2014/2015. godinu u skladu sa predviđenim brojem udžbeničkih jedinica i brojem od 291.000 učenika, kao i za nabavku niskotiražnih udžbenika.

Autonomna Pokrajina Vojvodina, Grad Beograd i lokalne samouprave učestvovale su u Projektu u skladu sa mogućnostima i raspoloživim finansijskim sredstvima.

Vrednost nabavke udžbenika i/ili radnih svezaka za realizaciju Projekta za školsku 2014/2015. godinu bila je u skladu sa predviđenim brojem udžbeničkih jedinica i učenika (projekcija za oko 291.000 učenika).

2. KOJI SU ŽELJENI CILJEVI DONOŠENJA ZAKONA

Osnovni cilj donošenja novog Zakona o udžbenicima je da svakom učeniku u Republici Srbiji obezbedi kvalitetan udžbenik ili nastavni materijal.

Dostupnost udžbenika

Nacrt Zakona uvodi nove kategorije udžbenika i nastavnih sredstava kako bi bilo moguće obezbediti kvalitetan udžbenik za sve učenike. Za svaku kategoriju definisana je namena, način odobravanja i izbor:

udžbenik i udžbenički komplet (član 2.)

udžbenik na jeziku nacionalne manjine

Udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine

Član 3.

Udžbenikom na jeziku i pismu nacionalne manjine smatra se:

1) udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine koji je prevod udžbenika odobrenog na srpskom jeziku;

2) dodatak uz udžbenik koji se koristi za realizaciju prilagođenog dela nastavnog programa za predmete od značaja za nacionalnu manjinu;

3) udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine koji je izdat na teritoriji Republike Srbije;

4) udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine izdat u stranoj državi.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na udžbenik, shodno se primenjuju i na dodatak uz udžbenik za predmete od značaja za nacionalnu manjinu.

udžbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

Udžbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

Član 4.

Učenici sa smetnjama u razvoju koriste udžbenik čiji je sadržaj i/ili format prilagođen njihovim sposobnostima, potrebama i mogućnostima.

Učenici sa invaliditetom koriste udžbenike čija je format odnosno pismo prilagođeno njihovim potrebama.

Način prilagođavanja sadržaja i formata udžbenika iz st. 1. i 2. ovog člana, propisuje ministar nadležan za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: ministar).

dodatno nastavno sredstvo i nastavno pomagalo

Dodatno nastavno sredstvo i nastavno pomagaloČlan 5. Dodatno nastavno sredstvo je drugo nastavno sredstvo koje je korisno za upotrebu u nastavi i koje je usklađeno sa programom predmeta, a nije propisano kao sastavni deo udžbeničkog kompleta. Dodatno nastavno sredstvo može biti i priručnik za nastavnika.Nastavno pomagalo je nastavno sredstvo koje se koristi u obrazovno-vaspitnom radu dece i učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

didaktičko sredstvo i didaktičko igrovno sredstvo

Didaktičko sredstvo i didaktičko igrovno sredstvo

Član 6.

Didaktičko sredstvo i didaktičko igrovno sredstvo koje se koristi u vaspitno-obrazovnom radu u predškolskoj ustanovi i školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom jesu didaktički oblikovani sadržaji, u bilo kom obliku ili mediju, prema uzrastu dece: slikovnice, radni listovi, knjige za decu, enciklopedije, igračke, muzičke igračke, muzički instrumenti, igračke sa mehanizmom za pokretanje, audiovizuelna sredstva i drugi predmeti i materijali.

priručnik i nastavni materijal

Priručnik i nastavni materijalČlan 7. Priručnik i nastavni materijal predstavlja nastavno sredstvo, u bilo kom obliku ili mediju, koje se koristi za sticanje znanja, veština, formiranje vrednosnih stavova i razvoj intelektualnih i emocionalnih sposobnosti učenika i polaznika, čiji sadržaj prati nastavni plan i program i koji je odobren u skladu sa ovim zakonom. Priručnik i nastavni materijal može se koristiti za:stručne predmete u stručnim i umetničkim školama, uz udžbenik ili samostalno, čiji sadržaj prati nastavni program i koji omogućava da se nova dostignuća u naučnoj, umetničkoj, odnosno stručnoj oblasti neposredno primene u obrazovno-vaspitnom radu;osnovno obrazovanje odraslih, za polaznike i nastavnike u osnovnom obrazovanju odraslih i koriste se u obrazovno-vaspitnom radu u školi za podučavanje, zajedničko i samostalno učenje, vežbanje i samoprocenjivanje, i zasnovani su na osnovama programa za obrazovanje odraslih;obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, pripremljeni su u skladu sa sposobnostima, potrebama i mogućnostima učenika i koriste se u obrazovno-vaspitnom radu u školi za zajedničko i samostalno učenje i vežbanje.

Uvođenje novih kategorija nastavnih sredstava omogućiće daleko veću dostupnost materijala za sve učenike. Priručnik i nastavni materijali su koncipirani na način da za potrebe srednjih stručnih škola mogu biti inovirani svake godine kako bi učenici bili što bolje pripremljeni za zahteve koje pred njih postavlja tržište rada.

Imajući u vidu problem koji je svih prethodnih godina postojao sa udžbenicima za nacionalne manjine, učenike sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, Predlog zakona uveo je mehanizme za sigurnu dostupnost ovih udžbenika svim učenicima, tako što je obavezao sve izdavače da daju saglasnost da će štampati udžbenik na jeziku nacionalne manjine u slučaju izbora tog udžbenika, odnosno daju saglasnost da će u slučaju izbora tog udžbenika, isti prilagoditi potrebama učenika sa invaliditetom.

Na ovaj način izdavač koji će ostvariti prihod putem uvrštavanja njegovog udžbenika u Katalog odobrenih udžbenika i zbog činjenice da će mu četiri godine biti garantovana prodaja njegovog udžbenika, ima obavezu da štampa i ove udžbenike. Međutim napominjemo da se ove kategorije udžbenika najčešće mogu smatrati niskotiražnim samo u prvoj godini izdavanja, dok u drugoj i ostalim godinama oni donose prihode.

Obim, cena i izbor udžbenika

Nacrtom zakona se predviđa da se podzakonskim aktom, Planom udžbenika, definiše obim udžbenika. Ovo rešenje će omogućiti lakšu školsku torbu što ima direktne veze sa zdravljem učenika, jeftinije komplete i smanjeno trošenje hartije što utiče i na zaštitu životne sredine.

Sadržina plana udžbenikaČlan 14.Plan udžbenika sadrži:naslov udžbenika za svaki nivo obrazovanja i vrstu škole, po razredima i predmetima;podatke o naslovu priručnika i nastavnih materijala;oblik i medij u kome se koristi udžbenik;maksimalan broj strana, odnosno obim udžbenika.

Uvodi se elektronski dodatak u cilju približavanja i prilagođavanja udžbenika učeniku, ali i u cilju podsticanja konkurencije između izdavača.

Udžbenik i udžbenički kompletČlan 2. stav 4.Udžbenik i udžbenički komplet (u daljem tekstu: udžbenik) po pravilu sadrži elektronski dodatak, koji pomaže učeniku u samostalnom savladavanju, proveri i proširivanju znanja, veština i stavova ili kao podsticaj za kreativni rad, i koji je odobren u skladu sa ovim zakonom.

Učenici u 21. veku su informatički sve pismeniji, uvođenje elektronskog dodatka treba da omogući bolja postignuća učenika jer se korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija može postići bolja individualizacija učenja. Elektronski dodatak će omogućiti smanjenje obima štampanog udžbenika. Istraživanja o posedovanju računara su dostupna na: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/objavljeni-rezultati-istrazivanja-o-upotrebi-informaciono-komunikacionih-tehnologija-u-skolama-u-srbiji/ Svaka škola ima računarsku opremu, dok veliki procenat učenika poseduje računare. Uvođenje elektronskog dodatka trebalo bi da podigne kvalitet udžbenika i dodatno podstakne konkurenciju između izdavača.

Uvodi se maksimalna cena za udžbenike, ali ne i za dodatna nastavna sredstva. Udžbenik je nastavno sredstvo koje je neophodno u nastavnom procesu svakom učeniku. Zbog realizacije nastave, nastavnici biraju udžbenik, odnosno udžbenički komplet koji će koristiti svi učenici u istom razredu. Na ovaj način tržište udžbenika ne funkcioniše na principima slobodnog izbora jer izdavač formira cenu, nastavnik bira proizvod, a roditelj kupuje. Uvođenje maksimalne cene omogućiće planiranje nabavki i troškova i otkloniće neizvesnosti koje postoje svake godine.

Određivanje maksimalne maloprodajne cene udžbenika,priručnika i nastavnih materijalaČlan 35.Ministar, na osnovu predloga Komisije za određivanje maksimalne maloprodajne cene udžbenika, priručnika i nastavnih materijala svake godine donosi odluku o maksimalnoj ceni udžbenika, priručnika i nastavnih materijala, najkasnije do 15. marta tekuće godine za narednu školsku godinu.Komisiju iz stava 1. ovog člana, koja ima pet članova, od kojih su dva stručnjaci iz oblasti izdavaštva (predstavnik javnog i predstavnik drugih izdavača), jedan iz Ministarstva, jedan iz organa nadležnog za poslove trgovine i jedan iz organa nadležnog za zaštitu potrošača, imenuje ministar.Maksimalna maloprodajna cena predstavlja zbir prosečnih troškova izrade udžbenika, priručnika i nastavnih materijala uvećanih za prosečni iznos marže izdavača.Pod troškovima izrade udžbenika podrazumevaju se: autorski honorari, grafička priprema, štampa, distribucija, lektura, korektura, redaktura i ostali troškovi koji direktno ili indirektno utiču na maloprodajnu cenu. Odluka o maksimalnoj ceni udžbenika i priručnika i nastavnih materijala objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, najkasnije do 15. marta tekuće godine za narednu školsku godinu.Izuzetno od stava 1. ovog člana, u godini u kojoj se objavljuje Javni poziv, odluka iz stava 1. ovog člana objavljuje se najkasnije na dan objavljivanja javnog poziva.Zabranjeno je izdavaču da udžbenik, priručnik i nastavni materijal prodaje po ceni većoj od maksimalne maloprodajne cene utvrđene odlukom iz stava 1. ovog člana.Način rada Komisije iz stava 1. ovog člana, postupak i merila za utvrđivanje maksimalne cene udžbenika, priručnika i nastavnih materijala, propisuje ministar.

Uporedna analiza ukazuje da se cena udžbenika reguliše i u drugim evropskim državama: Austrija – Ministarstvo određuje najvišu moguću cenu za određenu vrstu udžbenika; Bugarska – Veće ministara određuje maksimalan iznos kompleta od 1. do 7. razreda; Mađarska – Postoji regulacija cene. Ministarstvo i izdavači se usaglašavaju oko cene; Portugalija – Ministarstvo i izdavači svake godine dogovaraju cenu; Slovenija – Država ograničava cenu udžbenika.

Postupak izbora udžbenika u predloženom zakonu sa jedne strane ostavlja otvoreno tržište i omogućuje nadmetanje izdavača kroz kvalitet udžbenika, ali sa druge strane obezbeđuje udžbenike istog kvaliteta i cene za sve učenike. U Katalog udžbenika ulaze udžbenici koje su odabrale škole koje pohađa najmanje 15% učenika određene generacije. Na ovaj način maksimalan broj udžbenika koji se koriste za određeni predmet u određenom razredu je šest. Predloženim zakonom je predviđeno da zbog sprečavanja nastajanja eventualnog monopola broj udžbenika za određeni predmet u određenom razredu bude bar tri. Naravno, ova odredba se odnosi na slučaj kada je nakon ocene kvaliteta udžbenika pozitivnu ocenu dobilo bar tri rukopisa. Tako će se u Katalogu udžbenika naći najmanje tri udžbenika i u situaciji kada samo jedan udžbenik ima više od 15%, a pozitivnu ocenu stručne komisije je dobilo više od tri udžbenika. Na ovaj način osigurano je da određeni udžbenik zbog najvećeg procenta ne bude jedini u Katalogu udžbenika u situaciji kada je iz tog predmeta pozitivnu stručnu ocenu kvaliteta dobilo više udžbenika. Praktično, procenat od 15% se primenjuje na situaciju u kojoj se za određeni predmet bira između više od tri udžbenika, s tim da ukoliko je nakon izjašnjavanja izabrano manje od tri udžbenika sa 15% ili većim procentom, u Katalog se uvršćuju udžbenici sa sledećim najvećim procentom tako da za taj predmet mora biti najmanje tri udžbenika. Na ovaj način se postiže da se za jedan predmet u Katalogu nalazi od tri do šest udžbenika što će omogućiti nastavnicima da se upoznaju sa svim udžbenicima i svoju odluku o izboru zasnuju na svojoj stručnosti i poznavanju svim raspoloživih udžbenika.

Katalog udžbenikaČlan 17.Ministarstvo, po pravilu, svake četvrte godine objavljuje Katalog udžbenika (u daljem tekstu: Katalog). U Katalog se uvršćuju udžbenici sa Liste, i to:ukoliko se za isti predmet u istom razredu u Listi nalazi više od tri udžbenika, u Katalog se uvršćuju udžbenici koje su izabrale škole koje pohađa najmanje 15% učenika određene generacije. Ukoliko je nakon izjašnjavanja izabrano manje od tri udžbenika sa 15% ili većim procentom, u Katalog se uvršćuju udžbenici sa sledećim najvećim procentom tako da za taj predmet mora biti najmanje tri udžbenika;udžbenici za predmete za koje je odobreno tri ili manje udžbenika, nezavisno od izbora škola;udžbenik čiji je sadržaj i format prilagođen učenicima sa smetnjama u razvoju i udžbenik čiji format odnosno pismo je prilagođeno učenicima sa invaliditetom. Za nastavu koja se izvodi na jeziku nacionalne manjine, u Katalog se uvršćuju udžbenici sa Liste, i to: kada se za isti predmet u istom razredu u Listi nalazi više od tri udžbenika na jeziku i pismu nacionalne manjine, u Katalog se uvršćuju udžbenici koje su izabrale škole koje pohađa najmanje 15% učenika određene generacije koji pohađaju nastavu na jeziku te nacionalne manjine. Ukoliko je nakon izjašnjavanja izabrano manje od tri udžbenika sa 15% ili većim procentom, u Katalog se uvršćuju udžbenici sa sledećim najvećim procentom tako da za taj predmet mora biti najmanje tri udžbenika;udžbenik za predmete za koje je odobreno tri ili manje udžbenika na jeziku i pismu nacionalne manjine, nezavisno od izbora škola;udžbenik za nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine, koji je prevod udžbenika iz odgovarajućeg predmeta na srpskom jeziku iz Kataloga.Pod određenom generacijom učenika u smislu st. 2. i 3. ovog člana smatraju se svi učenici na teritoriji Republike Srbije koji pohađaju nastavu iz predmeta za koji se bira udžbenik u školskoj godini u kojoj se objavljuje Katalog.Ministar, u skladu sa st. 2. i 3. ovog člana, donosi odluku o udžbenicima koji će biti uvršteni u Katalog.Katalog se objavljuje najkasnije do 5. maja godine u kojoj se objavljuje Lista, na zvaničnoj internet stranici Ministarstva i u „Službenom glasniku Republike Srbije − Prosvetnom glasniku”. Katalog sadrži sledeće podatke:naslov udžbenika;naziv predmeta, razred i vrsta škole za koju je udžbenik namenjen;ime autora udžbenika;broj i datum izdavanja rešenja o odobravanju udžbenika;jezik i pismo na kome se štampa udžbenik;pun naziv izdavača. Ministarstvo vodi elektronski registar, koji pored podataka iz stava 7. ovog člana, sadrži i podatke o nazivu škola i broju učenika koji koriste izabrani udžbenik.

Rešenje iz Predloga zakona sprečava mogućnost poklona i mogućnost zahteva za kupovinu dodatnih nastavnih sredstava koji padaju na teret roditelja.

Izbor udžbenikaČlan 33. Škola sa Liste bira udžbenike koji će se koristiti naredne četiri školske godine.Odluku o izboru udžbenika donosi nastavničko veće na obrazložen predlog stručnih veća za oblasti predmeta, odnosno stručnih aktiva nastavnika razredne nastave. Odluku o izboru udžbenika na jeziku i pismu nacionalne manjine donosi nastavničko veće na obrazložen predlog stručnih veća za oblasti predmeta, odnosno stručnih aktiva nastavnika razredne nastave koji izvode nastavu na jeziku nacionalne manjine. Učeninici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koji pohađaju škole za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, koriste udžbenik u prilagođenom sadržaju i/ili formatu koji je izabrala škola.U svim odeljenjima istog razreda iste škole, za isti nastavni predmet po pravilu se koristi isti udžbenik jednog izdavača. Odluku iz st. 2. i 3. ovog člana škola dostavlja Ministarstvu najkasnije do 1. aprila godine u kojoj se objavljuje Katalog.Ukoliko udžbenik koji je izabrala škola ne bude objavljen u Katalogu, škola ima obavezu da u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja Kataloga izabere drugi udžbenik koji je uvršćen u Katalog i o tome obavesti Ministarstvo.Ukoliko na Listi nema odobrenih udžbenika za nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine, odnosno udžbenika sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom, škola bira odobreni udžbenik iz odgovarajućeg predmeta na srpskom jeziku iz Liste, a ukoliko taj udžbenik ne bude uvršten u Katalog, škola je obavezna da u roku od 15 radnih dana od dana objavljivanja Kataloga izabere udžbenik iz Kataloga i o tome obavesti Ministarstvo.Udžbenik iz Kataloga izabran u skladu sa stavom 8. ovog člana, za koji se opredele škole koje pohađa najveći broj učenika pripadnika nacionalne manjine, prevodi se na jezik i pismo nacionalne manjine.Udžbenik iz Kataloga izabran u skladu sa stavom 8. ovog člana, za koji se opredele škole za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, koje pohađa najveći broj učenika sa smetnjama u razvoju, odnosno učenika sa invaliditetom, štampa se sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom.Ukoliko škola ne dostavi odluku o izboru udžbenika, Ministarstvo će u roku pet radnih dana od dana isteka roka iz st. 6−8. ovog člana doneti odluku da se u školi koriste udžbenici koji su najzastupljeniji na teritoriji školske uprave u čijoj nadležnosti je ta škola.Konačnu odluku o udžbenicima koji će se koristiti u školi naredne četiri školske godine, škola objavljuje na oglasnoj tabli i obavezujuća je za sve koji izvode obrazovno-vaspitni rad.Spisak izabranih udžbenika, zajedno sa obrazloženim predlogom, škola trajno čuva u dokumentaciji, u skladu sa zakonom.

Međutim, predloženi Zakon predviđa, odnosno omogućuje, nabavku dodatnih nastavnih sredstava na nivou škole, pre svega za biblioteke. Na taj način će svaki učenik imati mogućnost korišćenja dodatnih nastavnih sredstava bez dodatnog opterećenja porodičnog budžeta. Novim zakonskim rešenjem predviđa se da škola planira, odnosno nabavlja dodatna nastavna sredstva.

Plan nabavke dodatnih nastavnih sredstavaČlan 8.Škola je obavezna da u okviru Godišnjeg plana rada predvidi potrebna dodatna nastavna sredstava koja se koriste u obrazovno-vaspitnom radu.Odluku o potrebi za dodatnim nastavnim sredstavima donosi nastavničko veće na obrazloženi predlog stručnih veća za oblast predmeta. Dodatna nastavna sredstva su sastavni deo bibliotečko-informacione građe i izvora, u skladu sa zakonom.

Predlogom zakona je predviđeno da se udžbenici biraju i odobravaju na četiri godine na koliko se donosi i školski program (član 76. Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja, propisuje: Školski program donosi školski odbor, po pravilu, svake četiri godine, u skladu sa nastavnim planom i programom). Trajanje udžbenika u štampanoj verziji koji se koristi u nastavi zbog habanja je oko šest godina. Kao primere rešenja iz zemalja Evropske unije navodimo da se u Bugarskoj udžbenici moraju koristiti najmanje četiri godine, a izrada novih može uslediti zbog promena u programu; u Estoniji zakon dopušta kupovanje udžbenika za sve učenike svake četiri godine, a mogu se koristiti i duže; u Francuskoj udžbenici se biraju na četiri godine; u Finskoj ne postoji zakon, ali se udžbenici često koriste od dve do četiri godine; u Italiji udžbenici se koriste pet godina; u Letoniji izabrani udžbenik obavezno se koristi četiri godine; u Litvaniji se udžbenici menjaju na otprilike četiri do pet godina; u Norveškoj nema zakona, ali u proseku udžbenik traje tri do pet godina; u Nemačkoj se koriste najmanje četiri do pet godina, nekad duže, u Portugaliji moraju da se koriste šest godina; u Sloveniji se udžbenici mogu koristiti više godina.

Predlog zakona nije predvideo da odobreni udžbenici prestaju da važe. Budući da se donose novi Standardi kvaliteta udžbenika i novi Plan udžbenika, prethodno odobreni udžbenici moraju biti u skladu sa novim standardima i planom. Ovo će dovesti do situacije da će neki već odobreni udžbenici moraju da se usklađuju sa novim standardima i ponovo odobravaju. U savremenom svetu ne postoji oblast života i privrede u kojoj se ne unapređuju, menjaju i usklađuju standardi, shodno društvenom, tehničkom i tehnološkom napretku, a naročito danas u eri elektronske komunikacije.

Pored navedenih ciljeva, Zakon o udžbenicima treba da obezbedi i sledeće:

sa stanovišta učenika što bolji udžbenik koji će mu pomoći u savladavanju gradiva i sticanju znanja. Zakonom se posebno naglašava da kroz uvođenje elektronskog dodatka udžbenik treba da prati potrebe učenika koji se obrazuje u 21. veku i koji treba da razume i prihvati principe celoživotnog učenja;

sa stanovišta roditelja veću sigurnost u planiranju nabavke udžbenika i uštedu u porodičnom budžetu što se postiže uvođenjem udžbeničkog kompleta, određivanjem maksimalne cene udžbenika i zabranom nametanja kupovine dodatnih nastavnih sredstava bez potpune saglasnosti roditelja;

sa stanovišta nastavnika uključivanje u izbor udžbenika bez pritisaka i mogućnost četvorogodišnjeg planiranja;

sa stanovišta izdavača broj izdavača se ne ograničava, uvodi se veća transparentnost ocenjivanja kvaliteta rukopisa i za izdavače najkvalitetnijih udžbenika (udžbenike koje izabere dovoljan broj škola) sigurnost u poslovanju u naredne četiri godine;

sa stanovišta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja rešavanje problema nastalih u poslednjih nekoliko godina, što podrazumeva obezbeđivanje udžbenika za svakog učenika bez obzira na kom jeziku pohađa nastavu i bez obzira koju školu pohađa;

sa stanovišta privrede i društva postiže se pravednija raspodela sredstava za besplatne udžbenike, jer prednost dobijaju učenici iz materijalno ugroženih porodica, obezbeđuju se nastavni materijali za sve obrazovne profile, a to povlači bolju pripremljenost učenika za tržište rada.

U narednoj tabeli dat je prikaz, sa jedne strane, trenutnog stanja nastalog ili zbog nepostojanja ili zbog nedovoljno dobrog važećeg zakonskog rešenja i sa druge strane, predlog rešenja u predloženom Zakonu o udžbenicima.

TRENUTNO STANJE: REŠENJE IZ PREDLOGA ZAKONA: sve troškove pregledanja rukopisa svakog izdavača snosi budžet Republike Srbije; Član 20.Uz zahtev izdavač podnosi i dokaz o uplaćenoj taksi za stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udžbenika. Visinu takse za stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udžbenika utvrđuje ministar na predlog Zavoda. komisija koja ocenjuje nije imala mogućnost vraćanja rukopisa na doradu; Član 22:Komisija, pre donošenja Stručne ocene, može jednom da vrati izdavaču rukopis udžbenika na doradu, radi otklanjanja manjih nedostataka. ocene koje daje komisija nisu bile javno dostupne; Član 22:Stručna ocena svih udžbenika objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Zavoda, istovremeno sa objavljivanjem Liste udžbenika. nedovoljna transparetnost ocenjivanja izbor liste ocenjivača preko javnog poziva -obuka ocenjivača – formiranje komisije – javno dostupna ocena Izdavači po trenutnom rešenju ne preuzimaju nijednu obavezu koje se odnose na niskotiražne udžbenike.Uz zahtev, izdavač u tri primerka podnosi elaborat sa grafički, likovno i tehnički oblikovanim rukopisom udžbenika. Novim predlogom se obezbeđuju isti udžbenici za sve i obavezu preuzima izdavač.Član 20.Uz zahtev, izdavač podnosi u štampanoj i elektronskoj formi:grafički, likovno i tehnički oblikovan rukopis udžbenika u pet primeraka;elaborat u pet primeraka;odluku nadležnog organa izdavača o usvajanju rukopisa udžbenika;saglasnost izdavača da će štampati udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine u slučaju izbora tog udžbenika; saglasnost izdavača da će u slučaju izbora tog udžbenika, isti štampati sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike sa smetnjama u razvoju koji pohađaju nastavu u školama za učenike sa smetnjama u razvoju;saglasnost izdavača da će u slučaju izbora tog udžbenika, isti štampati u prilagođenom formatu za učenike sa invaliditetom koji pohađaju nastavu u školama za učenike sa invaliditetom i inkluzivnom obrazovanju;saglasnost izdavača da će omogućiti nastavnicima učenika u inkluzivnom obrazovanju da bez naknade koriste sadržaje udžbenika koji je izabrala njihova škola radi prilagođavanja udžbenika prema individualnom obrazovanju za učenike sa smetnjama u razvoju; saglasnost izdavača da se njegov udžbenik uvrsti u Katalog, u skladu sa članom 17. ovog zakona;izjavu o tome da li je neko od članova Liste ocenjivača rukopisa udžbenika (u daljem tekstu: Lista ocenjivača) autor udžbenika tog izdavača, lice zaposleno kod izdavača, angažovano ili poslovno povezano sa njim, uključujući i druge oblike plaćene saradnje. cene udžbenika slobodno formira izdavač uvodi se maksimalna cena udžbenika jer je izdavanje udžbenika javni interes; dodatna nastavna sredstva ne podležu određivanju maksimalne cene i slobodno se formiraju na tržištu nije bio definisan udžbenički komplet što je dovodilo do velikog broja udžbeničkih jedinica za pojdeine predmete koji mogu biti od različitih izdavača i iz tih razloga ne usaglašeni uvodi se definicija udžbeničkog kompleta, kao i postupak odobravanja i izbora kompleta nije bilo sistemskog praćenja kvaliteta udžbenika izdavač podnosi plan praćenja kvaliteta udžbenika, a Zavod kontinuirano prati kvalitet udžbenika nije bila omogućena dorada udžbenika bez novog odobravanja dozvoljeno je unapređivanje didaktičkog oblikovanja udžbenika kojim se menja, odnosno dopunjuje najviše do 5% sadržaja (na ovaj način se mogu implementirati nalazi dobijeni praćenjem kvaliteta udžbenika) niskotiražni udžbenici su definisani u odnosu na grupe učenika, a ne na osnovu tiraža jasno je definisano ko i kada priprema udžbenike za koje se na javnim pozivima ne pojavi nijedan izdavač izbor udžbenika nije bio transparentan; nastavniku je bilo gotovo nemoguće da ima uvid u sve odobrene udžbenike zabranjuju se davanje poklona nastavnicima; svaki nastavnik imaće mogućnost uvida u sve odobrene udžbenike; izbor udžbenika je na četiri godine;

3. DA LI SU RAZMATRANE MOGUĆNOSTI ZA REŠAVANJE PROBLEMA BEZ DONOŠENJA AKTA

Imajući u vidu probleme koji su nastali u dosadašnjoj primeni Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima, razmatrano je nekoliko mogućnosti za rešavanje ovih problema.

Status quo – nemenjanje važećeg Zakona još na početku je odbačeno kao mogućnost, budući da je pored problema nastalih u dosadašnjoj primeni važećeg zakona bilo potrebno i usaglašavanje odredbi Zakona o udžbenicima sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji je 2013. godine izmenjen u delu koji se odnosi na udžbenike;

Donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima – rešenja koja su predložena Predlogom zakona o udžbenicima, pored toga što obuhvataju izmenu ili dopunu više od polovine članova važećeg zakona, donose značajne novine u odnosu na važeći zakon, te je bilo neophodno izraditi nov zakon;

Donošenje novog zakona – razlozi zbog kojih nije bilo moguće prihvatiti neku od prethodnih mogućnosti doveli su do potrebe da se pristupi izradi novog zakona.

4. ZAŠTO JE DONOŠENJE AKTA NAJBOLJI NAČIN ZA REŠAVANJE PROBLEMA

Članom 102. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisano je da se u ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada koriste udžbenici i nastavna sredstva koje, na predlog nadležnog zavoda odobri ministar, u skladu sa posebnim zakonom.

Dakle, Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji predstavlja krovni zakon u obrazovnoj regulativi, upućuje da će ova oblast biti regulisana posebnim zakonom, zbog čega je on i donosi.

Takođe, Zakonom o izmenama i dopunama zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 55/13), propisana je nadležnost Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za predlaganje odobravanja udžbenika ministru nadležnom za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: ministar). Kako važeći Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) nije usklađen sa navedenom odredbom, neophodno je usaglašavanje sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Zbog vrste i brojnosti novina koje donosi Predlog zakona o udžbenicima, donošenje novog zakona bila je jedina mogućnost.

Napominjemo da su na tekst važećeg zakona i na tekst Predloga zakona primedbe imala i nezavisna regulatorna tela, Agencija za borbu protiv korupcije i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Primedbe i sugestije koje su ova regulatorna tela dostavila predstavljaju materiju koja se mora propisati zakonom, te u skladu sa tim Predlog zakona:

predviđa objavljivanje svih stručnih ocena kvaliteta rukopisa udžbenika (i pozitivnih i negativnih) na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, istovremeno sa objavljivanjem Liste odobrenih udžbenika;

uređuje način izbora članova Liste ocenjivača i definiše podatke koji se o ocenjivačima objavljuju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti;

uređuje način izbora članova Liste ocenjivača i definiše podatke koji se o ocenjivačima objavljuju o sajtu, u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti;

propisuje da obrazloženje čini sastavni deo Stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika

odredbe o sukobu interesa proširuje i na lica koja učestvuju u postupku ekspertize udžbenika, pored lica koja daju stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udžbenika;

propisuje obavezu ocenjivača, da dostavi izjavu da nije autor udžbenika za osnovnu i srednju školu, kao i da nije zaposlen, angažovan, poslovno povezan sa izdavačem udžbenika, uključujući i druge oblike plaćene saradnje. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja vodi računa o sukobu interesa prilikom formiranja Komisija za pregled udžbenika;

zbog objektivnih poteškoća koje imaju roditelji prilikom nabavke udžbenika od različitih izdavača, omogućeno je školi da uz saglasnost Saveta roditelja, može da pomogne u pribavljanju svih izabranih udžbenika, ukoliko se time roditeljima olakšava postupak kupovine, te da škola ovu pomoć obavlja bez naknade;

propisivanjem obaveza izdavačima da u roku od osam dana od dana objavljivanja Liste odobrenih udžbenika, dostave svim školskim upravama najmanje jedan primerak udžbenika, povećana je dostupnost udžbenika školama u postupka izbora.

5. NA KOGA ĆE I KAKO NAJVEROVATNIJE UTICATI REŠENJA U ZAKONU

Predloženi Zakon o udžbenici na jasan i precizan način definiše prava i obaveza subjekata koji učestvuju u stvaranju, odobravanju i korišćenju udžbenika i nastavnih sredstava.

Učeniku, kao centralnom subjektu u procesu obrazovanja, Predlog zakona obezbeđuje kvalitetan udžbenik za sve predmete. Pored toga, taj zakon daje i pravnu osnovu za dodelu besplatnih udžbenika. Sredstva za besplatne udžbenike su pre svega namenjena za učenike iz materijalno/socijalno ugroženih porodica. Ovakvo rešenje je i u funkciji strateškog cilja naše zemlje i Evropske unije, a to je smanjenje osipanja iz obrazovnog sistema.

Nastavnik, kao najodgovorniji subjekt u radu sa učenicima dobija mogućnost sigurnijeg izbora i većeg uticaja na obrazovanje u celom sistemu. Ponuđenim rešenjem nastavnici su zaštićeni od mogućih pritisaka. Ovo se postiže na dva načina. Prvo, izdavačima je zabranjeno davanje bilo kakvih poklona vrednijih od 300 dinara. Drugo, udžbenici se biraju na nivou celokupne populacije, pa sa stanovišta statistike, nastavnik daje „glas“ za pojedine udžbenike, dok se finalni izbor udžbenika donosi na celoj populaciji.

Roditelj koji ulaže deo porodičnog budžeta u kupovinu udžbenika dobija sigurnost u pogledu cene jer su cene limitirane, a sa druge strane predloženi zakon dozvoljava znatno lakše nasleđivanje udžbenika.

Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja kao nosilac aktivnosti u vezi sa stručnom ocenom rukopisa, sa jedne strane, dobija jasno definisane procedure i obavezu veće transparentnosti kroz definisanje Liste ocenjivača i obavezu objavljivanja stručnih ocena. Sa druge strane, Zavod dobija bolje materijalne uslove za realizaciju svojih obaveza jer izdavači snose troškove pregledanja rukopisa. Takođe, uvođenjem objavljivanja javnog poziva na svake četiri godine, Zavod može da se posveti i praćenju i analizi korišćenja udžbenika između dva javna poziva. Po trenutno važećem Zakonu, Zavod je bio u obavezi da za svaki pristigli udžbenik u bilo koje vreme formira stručnu komisiju koja je plaćena sredstvima iz budžeta Republike Srbije.

Ukidanjem licence za izdavače, Predlog zakona omogućuje veću konkurenciju među izdavačima. Izdavači više ne objavljuju imena autora u postupku pregledanja rukopisa. Na ovaj način smanjuje se mogućnost subjektivizma u stručnim ocenama komisija jer stručna komisija ima zadatak da ocenjuje samo kvalitet udžbenika, a ne i autora. Takođe je ukinuta obaveza izdavača da angažuje recenzente, što smanjuje troškove pripreme rukopisa. Obaveze izdavača se povećavaju, jer plaćaju taksu za ocenu rukopisa i preuzimaju obavezu štampanja udžbenika na jeziku nacionalne manjine ako je njihov udžbenik odobren, kao i obavezu prilagođavanja učeniku sa posebnim potrebama i invaliditetom ako je potrebno. Izborom udžbenika na četiri godine, kao i obezbeđivanjem bar 15% tržišta izdavači čiji su udžbenici izabrani dobijaju veću sigurnost u planiranju prihoda i rashoda.

Predlog zakona ukida licence izdavača i predloge rukopisa mogu podneti sva pravna lica koja su registrovana za izdavačku delatnost.

IZDAVAČI UDŽBENIKAČlan 12.Izdavanje udžbenika, priručnika i nastavnog materijala, dodatnog nastavnog sredstva, didaktičkog i didaktičkog igrovnog sredstva može da obavlja javno preduzeće (u daljem tekstu: javni izdavač), drugo pravno lice ili preduzetnik koji je registrovan za izdavačku delatnost. Priručnik i nastavni materijal za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama može da izdaje i udruženje stručnih i umetničkih škola.Priručnik i nastavni materijal za decu, učenike i odrasle sa smetnjama u razvoju i invaliditetom može da izdaje i udruženje škola za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i strukovno udruženje defektologa.Priručnik i nastavni materijal za obrazovanje odraslih može da izdaje i udruženje škola koje realizuju programe osnovnog obrazovanja odraslih.

predlog zakonskog rešenja uticaji ukida se licena izdavača uticaj na izdavače: sva pravna lica koja su registrovana za izdavačku delatnost mogu podneti rukopis na ocenu kvaliteta;smanjuje se trošak za izdavače jer ne plaćaju taksu za dobijanje licenci;uticaj na škole: omogućuje se da zajednice škola pripremaju rukopise priručnika. uvođenje udžbeničkog kompleta uticaj na izdavače: ne mogu se više parcijalno izdavati delovi udžbeničkog kompleta, npr. samo zbirke bez udžbenika;uticaj na učenika: sve udžbeničke jedinice su usaglašene što dovodi do kvalitetnijih materijala. uvođenje elektronskog dodatka uticaj na izdavače: većina do sada dostupnih udžbenika nije imala elekrtonski dodatak, pa će izdavači morati da ulože napor i sredstva da nađu ili zaposle odgovarajuće stručnjakeuticaj na učenike: zakonom je definisano da elektronski dodatak služi za samostalni rad učenikač; na ovaj način udžbenik se u potpunosti okreće učeniku i po sadržaju, ali i po formi koja je učenicima najpristupačnija u 21. veku novi plan udžbenika i standarda kvaliteta udžbenika uticaj na izdavače: u planu udžbenika predviđeno je ograničavanje obima udžbenika što će zahtevati da izdavači, odnosno autori prerade svoje rukopise u skladu sa novim planom udžbenika i novim standardima kvaliteta udžbenika;uticaj na učenika: smanjuje se težina školske torbe i cena kompleta, utvrđuju se novi standardi, između ostalog, i za elektronski dodatak koji bi trebalo da predstavlja značajno unapređenje kvaliteta. ukida se recenzentska komisija izdavača uticaj na izdavače: ušteta za izdavača uvodi se saglasnost izdavača za prevođenje i prilagođavanje uticaj na izdavače: izdavači imaju potrebu za angažovanjem novih stručnjaka;uticaj na učenika: svakom učeniku za svaki predmet pripada kvalitetan udžbenik. udžbenici se biraju na četiri godine uticaj na izdavače: obezbeđuje se vreme za praćenje kvaliteta i pripremu novih materijala;uticaj na učenika: znaju koje udžbenike će koristiti; jasna je mogućnost nasleđivanja. dodatna nastavna sredstva uticaj na izdavače: jednostavnija procedura odobravanja; cenu formiraju izdavači;uticaj na učenika: zabranjeno je nametanje dodatnih troškova; školske biblioteke nabavljaju dodatna nastavna sredstva što će oživeti njihov rad i korišćenje. praćenje kvaliteta udžbenika uticaj na izdavače: svaki izdavač je i zakonski obavezan da pripremi i sprovodi plan praćenja kvaliteta; omogućeno je da u toku četiri godine unapređuje svoj udžbenik, izmenom do 5% sadržaja, a na osnovu rezultata praćenja kvaliteta;uticaj na učenika: uključivanje mišljenja učenika u postupak praćenja kvaliteta, jer je udžbenik namenjen učeniku.

6. KAKVE TROŠKOVE ĆE PRIMENA ZAKONA IZAZVATI GRAĐANIMA I PRIVREDI, A NAROČITO MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Nekoliko ključnih stvari je već naznačeno, pa ćemo u ovom delu izvesti kratke zaključke. Ograničavanje obima i maksimalne cene udžbenika će obezbediti jeftinije udžbeničke komplete za svaki porodični budžet nego što bi cena bila da ostane trenutno važeće rešenje.

Iz republičkog budžeta se više neće odvajati sredstva za pregledanje udžbenika. Po predlogu Zakona taj trošak snosi izdavač jer on raspolaže i svim prihodima koje ostvari od prodaje udžbenika.

kućni budžet smanjenje jer će cena udžbenika biti ograničena kao i obavezni deo, tj. kompleti koji su obavezni u školi; procena je da će u toku školovanja ukupan iznos (trošak) koji roditelji imaju za udžbenike biti u znatnoj meri smanjen, jer se definišu kompleti udžbenika i u pogledu obima i u pogledu cene, daje se mogućnost nasleđivanja; nabavka dodatnih nastavnih sredstava ne može biti obavezujuća, već samo dobrovoljna; Budžet Republike Srbije prestaje potreba za izdvajanjem 15-20 miliona za troškove rada komisija za ocenjivanje rukopisa; otvara se zakonska mogućnost korišćenja budžetskih sredstava za nabavku besplatnih udžbenika; izdavači smanjuje se trošak za angažovanje recenzentske komisije (u proseku oko 60000 din) po udžbeniku;uvodi im se trošak za obezbeđivanjem najmanje 18 primeraka za školske uprave (u proseku oko 13500 dinara);uvodi se taksa za pregledanje udžbenika koja se obračunava na osnovu člana 17. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13 i 142/14);izdavanje udžbenika na jeziku nacionalne manjine, koji može nastati kao obaveza zbog nepostojanja udžbenika na tom jeziku, ne predstavlja dodatni trošak, jer je izbor istog udžbenika obezbeđen na četiri godine.

Sredstvima iz republičkog budžeta namenjenih za besplatne udžbenike biće obuhvaćen veći procenat učenika. Strateški cilj Ministarstva je da obezbedi besplatne udžbenike za sve učenike.

Finansiranje udžbenika sredstvima republičkog budžetaČlan 9.U cilju omogućavanja jednake dostupnosti obrazovanja i vaspitanja učenicima i polaznicima iz socijalno/materijalno ugroženih porodica, Vlada može, u skladu sa raspoloživim sredstvima republičkog budžeta, da donese odluku o finansiranju, odnosno sufinansiranju nabavke udžbenika, priručnika i nastavnih materijala, za narednu školsku godinu. Ukoliko ni jedan izdavač nije na javni poziv dostavio zahtev za odobravanje rukopisa određenog udžbenika, priručnika i nastavnog materijala za učenike i polaznike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, pripadnike nacionalne manjine, kao i za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama, odlukom iz stava 1. ovog člana Vlada može obezbediti sredstva i za finansiranje, odnosno sufinansiranje nedostajućih udžbenika, priručnika i nastavnog materijala.Odlukom iz stava 1. ovog člana Vlada utvrđuje:nivo i vrstu obrazovanja, razred i predmet za koji će se nabavljati udžbenici, priručnici i nastavni materijali;uslove i kriterijume na osnovu kojih učenik, odnosno polaznik ostvaruje pravo na finansiranje, odnosno sufinansiranje.Izbor i nabavka udžbenika, priručnika i nastavnih materijala utvrđenih odlukom iz stava 1. ovog člana, vrši se u skladu sa ovim zakonom i zakonom koji uređuje oblast javnih nabavki.Odluka iz stava 1. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Izdavači ne bi trebalo da imaju uvećane troškove u pripremi rukopisa. Predloženim rešenjem izdavači će imati jasna i precizna pravila šta ih očekuje na tržištu udžbenika, a samim tim i veću sigurnost u donošenju odluka da li se ili ne uključuju. Uvidom u privredni registar može se primetiti da je broj zaposlenih u izdavačkim kućama koje su po važećem Zakonu imale licencu za izdavanje udžbenika veoma mali, izuzimajući javnog izdavača. To je posledica činjenice da veliki broj izdavača gotovo da nema zaposlene urednike ili autore. Autori i urednici su u velikom broju zaposleni na nekim drugim poslovima i ovaj rad im je dopunski rad, a to znači da neće doći do gašenja radnih mesta. Sa druge strane, svi licencirani izdavači su registrovani kao izdavači knjiga što je znatno širi pojam od izdavanja udžbenika. Izdavanje dodatnih nastavnih sredstava ili knjiga predloženim zakonom nije ni na jedan način limitirano. U Tabeli 7 su dati podaci o broju zaposlenih i poslovnih prihodima za deo licenciranih izdavača iz 2013. godine.

Važno je napomenuti da pisanje i štampanje udžbenika nije delatnost koja ima mogućnost širenja na inostrano tržište, tj. ne postoji mogućnost podsticanja izvoza jer su udžbenici uvek namenski pisani za obrazovni sistem u kojem se koriste. To povlači da bi rast prihoda izdavača isključivo bio na osnovu ili budžetskih sredstava ili budžeta građana Republike Srbije. Izdavači imaju mogućnost izdavanja drugih publikacija koje mogu biti i izvozno orjentisane.

Tabela 7: deo licenciranih izdavača (podaci su preuzeti sa Agencije za privredne registre, Republika Srbija)

poslovni prihodi 2013. (AOR 201) broj zaposlenih (AOR 605) JAVNO PREDUZEĆE „ZAVOD ZA UDŽBENIKE“, BEOGRAD 650.595.000,00 278 „NARODNA KNJIGA-ALFA“, BEOGRAD 5.395.000,00 0 „KREATIVNI CENTAR“, D.O.O., BEOGRAD 305.166.000,00 38 „BIGZ ŠKOLSTVO“, D.O.O., BEOGRAD 184.514.000,00 46 „EPOHA“, D.O.O., POŽEGA 20.920.000,00 1 „KLETT“, D.O.O., BEOGRAD 599.200.000,00 27 „NOVI LOGOS“, D.O.O., BEOGRAD 240.544.000,00 15 „GERUNDIJUM“, D.O.O., BEOGRAD 28.646.000,00 4 „MATEMATISKOP“, D.O.O., BEOGRAD 12.863.000,00 4 „KORAK PO KORAK“, D.O.O., BEOGRAD 1.695.000,00 1 „KRUG“, D.O.O., BEOGRAD 28.763.000,00 5 „THE ENGLISH BOOK“, D.O.O., BEOGRAD 264.184.000,00 38 „DIDAKTA“, D.O.O., NOVI SAD 3.952.000,00 2 „NOVA ŠKOLA“, D.O.O., BEOGRAD 125.413.000,00 35 „ŠKOLA PLUS“, D.O.O., BEOGRAD 12.798.000,00 2 „ŠKOLSKA KNJIGA“, D.O.O. , NOVI SAD 13.433.000,00 3

7. DA LI SU POZITIVNE POSLEDICE DONOŠENJA ZAKONA TAKVE DA OPRAVDAVAJU TROŠKOVE KOJE ĆE ON STVORITI?

Predloženi Zakon o udžbenicima neće povećati troškove, već će ih u izvesnoj meri smanjiti i značajno povećati predvidljivost troškova i sa stanovišta roditelja, i sa stanovišta budžeta Republike Srbije, i sa stanovišta izdavača. Ukoliko bi se po trenutno važećem zakonskom rešenju pristupilo rešavanju problema nedostajućih udžbenika, tj. ukoliko bi se obezbedili svi potrebni udžbenici, sredstva koja su neophodna na godišnjem nivo mogu dostići iznos veći od 100 miliona evra i koja bi, pre svega, dolazila iz porodičnih budžeta svih građana Republike Srbije čija deca pohađaju osnovnu ili srednju školu, pod pretpostavkom da je cena prosečnog kompleta udžbenika za osnovnu školu 110 evra (mada je trenutno u višim razredima cena kompleta iznad ovog iznosa), a za srednju školu, ukoliko bi udžbenici bili pripremljeni, najmanje 170 evra, (Tabela 8).

Tabela 8: mogući troškovi na godišnjem nivou nabavke udžbenika pod trenutno važećim zakonskim rešenjem

broj učenika cena kompleta ukupno(u evrima) procena za osnovnu školu 562556 110,00 61.881.160,00 procena za srednju školu 270356 170,00 45.960.520,00 UKUPNO: 107.841.680,00

Sa jedne strane izdavači će imati manji trošak u procesu štampanja udžbenika, jer će obim biti ograničen, ali sa druge strane, mogu imati povećanje troškova u pripremi elektronskog dodataka. Sadržaj i obim elektronskog dodatka nisu definisani i ograničeni Predlogom zakona, što omogućuje izdavačima da ih planiraju shodno sredstvima koja su spremni da ulože u njihov razvoj. Napominjemo da je u predloženom Zakonu naglašeno da udžbenik po pravilu sadrži elektronski dodatak što omogućuje izdavačima izbor.

DA LI SE ZAKONOM PODRŽAVA STVARANJE NOVI PRIVREDNIH SUBJEKATA I TRŽIŠNA KONKURENCIJA

Važeći zakon omogućio je da se pored javnog izdavača izdavanjem udžbenika bave i privatni izdavači kojima je potrebna licenca. Prema važećem zakonu licencu je dobilo ukupno 79 izdavača.

Predlogom zakona ukinuta je licencu za izdavače i time će biti omogućeno svim pravnim licima koji se bave izdavačkom delatnošću da podnesu zahtev za odobravanje udžbenika bez prethodnog ispunjavanja posebnih uslova.

Međutim, treba imati u vidu da je materija izdavanja udžbenika delatnost od opšteg interesa (član 2. Zakona o javnim preduzećima „Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14) i da je prevashodni cilj normativnog regulisanja ove oblasti obezbeđivanje dostupnosti i kvaliteta udžbenika za sve učenike, kroz jasan i transparentan postupak.

Dakle pretežan interes kojim se bavi Predlog zakona je interes učenika u odnosu na interes stvaranja novih privrednih subjekata, što ni na koji način ne ugrožava konkurenciju na tržištu.

Odredba predloženog zakona o ograničavanju maksimalne cene udžbenika, izjednačavajući uticaj cene kao elementa na osnovu kojeg se izjašnjavaju korisnici, neminovno će uticati na povećanje kvaliteta, što i jeste jedan od ciljeva ovog zakona. Na ovaj način stavljaju se u isti položaj tzv. veliki i mali izdavači i do izražaja dolazi kvalitet udžbenika, a ne sposobnost izdavača da ponudi najnižu cenu ili druge pogodnosti koje nisu vezane za kvalitet udžbenika.

Trenutno tržište izdavača udžbenika sadrži izuzetno veliki broj izdavača. Ogromna većina ima zaposleno manje od pet radnika. To ukazuje na činjenicu da izdavačke kuće, u najvećoj meri, nemaju odeljenje ili, bar, stručnjake koji se neprekidno bave kvalitetom udžbenika. Angažovanje autora, urednika, lektora… na osnovu ugovora i u ograničenom vremenskom roku ne odgovara zahtevima stvaranja kvalitetnog nastavnog materijala, a pre svega udžbenika. Iscepkanost tržišta udžbenika u velikoj meri prouzrokuje probleme i kod učenika i kod roditelja i kod nastavnika. Izbor udžbenika se, najčešće, svodio na politiku ubeđivanja trgovačkog putnika, roditelji su, najčešće, ili potpisivali ugovor o nabavci preko distributera koji se pojavio u školi ili su bili nemoćni da po knjižarama pronađu sve potrebne udžbenike, a učenike, nikada niko ništa nije pitao iako bi udžbenik morao da bude namenjen, pre svega učeniku. Kvalitetne izdavačke kuće, pored kvalitetnog kadra, trebalo bi da poseduju i kvalitetna sredstva. Zbog svega toga, trebalo bi očekivati ukrupnjavanje izdavača, odnosno formiranje većih izdavačkih kuća. Ovog trenutka smo svedoci da je počela kupovina manjih izdavačkih kuća od strane većih. Novo zakonsko rešenje, a pretpostavlja se i novi viši standardi kvaliteta zahtevaće uključivanje većeg broja stručnjaka u pripremu udžbenika. To se odnosi na stručnjake informaciono-komunikacionih tehnologija, angažovanje stručnjaka iz različitih oblasti zbog postizanja međupredmetnih kompetencija u udžbenicima.

DA LI SU SVE ZAINTERESOVANE STRANE IMALE PRILIKU DA SE IZJASNE O ZAKONU

Rad na novom Zakonu započeo je u maju 2014. godine, kada je iz skupštinske procedure povučen prethodni Predlog zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima.

U pripremi novog nacrta zakona korišćeni su dostupni podaci, konsultacije sa ekspertima, organizovanje okruglih stolova i rad radne grupe. Kao primeri aktivnosti koji su prethodili javnoj raspravi navodimo: Okrugli sto sa nevladinim sektorom (15. septembar 2014. godine), Okrugli sto sa predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina (17. septembar 2014. godine), Okrugli sto sa predstavnicima stručnih društava (15. oktobar 2014. godine), Okrugli sto sa predsednicima zajednica stručnih škola (12. novembar 2014. godine). U toku pripreme nacrta, u toku javne rasprave, kao i nakon javne rasprave obavljen je veliki broj razgovora sa kompetentnim stručnjacima, direktorima škola, nastavnicima, roditeljima, predstavnicima izdavača, profesorima univerziteta…

Odbor za javne službe Vlade Republike Srbije, na osnovu člana 41. stav 3. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13), na sednici održanoj 19. novembra 2014. godine, doneo je Zaključak 05 Broj: 011-14477/14, kojim se određuje sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o udžbenicima, a na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Nacrt zakona o udžbenicima sačinila je Radna grupa formirana Rešenjem ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj 011-00-00141/2014-06 od 3. jula 2014. godine, u koju su imenovani predstavnici relevantnih sektora Ministarstva, predstavnici Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Nacionalnog prosvetnog saveta, javnog i privatnih izdavača.

U skladu sa Zaključkom javna rasprava je sprovedena u periodu od 21. novembra 2014. godine do 15. decembra 2014. godine.

Nacrt zakona objavljen je na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i na portalu e-uprava, a zainteresovana lica mogla su svoje sugestije, predloge i primedbe da dostave na e-mail adresu [email protected] sa naznakom „Zakon o udžbenicima”.

Tokom javne rasprave održane su četiri tribine u sledećim gradovima:

Niš, Visoka tehnička škola strukovnih studija – 27. novembra 2014. godine – (12.00-16.00 č),

Beograd, Osnovna škola „Sveti Sava”, 3. decembra 2014. godine – (11.30-17.00 č),

Subotica, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici Univerziteta u Novom Sadu, 8. decembra 2014. godine (12.00-14.00 č),

Beograd, Osnovna škola za obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju „Anton Skala”, 10. decembra 2014. godine (13.00-15.30 č).

U javnoj raspravi učestvovali su: predstavnici Nacionalnog prosvetnog saveta, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Zaštitnika građana, predstavnici javnog i privatnih izdavača, autora udžbenika, predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina, Saveza učitelja Srbije, Saveza slepih Srbije, direktori i nastavnici osnovnih i srednjih škola, stručnih škola, zajednice stručnih škola, specijalnih škola, predstavnici roditelja, nevladinih organizacija i drugi zainteresovani učesnici.

Na e-mail adresu [email protected] i adresu Ministarstva predloge, primedbe i sugestije dostavili su: Vojislav Avramović član Nacionalnog prosvetnog saveta, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, javni izdavač „Zavod za udžbenike“, privatni izdavači (Kreativni centar, Educational Centre, Data status, Inovacija Joksimović, Korak po korak, MG Dakta, Saznanje, Klet, Epoha), Udruženje izdavača udžbenika, nastavnih sredstava i učila Srbije, Udruženje izdavača i knjižara Srbije, Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu, Tanja Ranković (Unicef Srbija), Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Agencija za borbu protiv korupcije, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Autori, redaktori i recenzenti odobrenih udžbenika u organizaciji Udruženja izdavača udžbenika, nastavnih sredstava i učila Srbije, Vladimir Stojanović, autor udžbenika iz matematike, Društvo defektologa Srbije, Savez slepih Srbije, Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom, Osnovna škola za obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju „Anton Skala“ u Beogradu i radna grupa stručnjaka različitih profila iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije (prof. dr Dragan Rapajić i prof. dr Branka Jablan), Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju iz Beograd, direktori OŠ „Anton Skala“, OŠ „Dragan Kovačević“, OŠ „Vožd“, pomoćnik direktora SOŠ „Veljko Ramadanović“, dipl. dekektolog – nastavnik u OŠ „Dragan Hercog“, dipl. pravnik u OŠ „Stefan Dečanski“, Udruženje građana za demokratiju i civilno obrazovanje „Građanske inicijative“, Organizacija za lezbejska ljudska prava „Labris“, Sekcija univerzitetskih nastavnika Psihologije obrazovanja, Društvo psihologa Srbije, Srpsko geografsko društvo, Obrazovni forum Beograd, NVO Centar za toleranciju i održivi razvoj Centar Krčedin, nacionalni saveti nacionalnih manjina (albanska nacionalna manjina, bošnjačka nacionalna manjina, bunjevačka nacionalna manjina, hrvatska nacionalna manjina, mađarska nacionalna manjina, rumunska nacionalna manjina i slovačka nacionalna manjina).

Na e-mail adresu [email protected] pristiglo je ukupno 29 dopisa sa predlozima, primedbama i sugestijama.

Ministarstvo je razmotrilo sve iznete načelne i pojedinačne sugestije, predloge i primedbe iznete tokom javne rasprave.

Nakon održane javne rasprave usvojeni su predlozi zainteresovanih strana, koji se odnose na:

Preciziranje člana koji definiše druga nastavna sredstva

U ovom članu precizirane su vrste drugih nastavnih sredstava i utvrđeno je da elektronski dodatak udžbeniku nije obavezan, ali je ostala odredba da ga udžbenički komplet po pravilu sadrži.

Definisanje pojma udžbenika/priručnika za lica sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

Posebnim članovima definisano je šta se smatra udžbenikom i priručnikom za lica sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

Definisanje priručnika za stručne predmete u umetničkim školama

Priručnici i nastavni materijali za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama i za obrazovanje odraslih sada su definisani jednim članom i dodata je kategorija priručnika i nastavnih materijala za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

Preciziranje odredaba koje se odnose na udžbenike koji se finansiraju/ sufinansiraju sredstvima republičkog budžeta

Pored udžbenika za učenika koji su socijalno/materijalno ugroženi, priručnika za obrazovanje odraslih, odredba je proširena i na priručnike i nastavne materijale za učenike i polaznike sa smetnjama u razvoji i invaliditetom, pripadnike nacionalne manjine kao i za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama.

Način uvrštavanja udžbenika u Katalog

Norma je precizirana, pa se sada u Katalog uvršćuju udžbenici sa Liste i to:

ukoliko se za isti predmet u istom razredu u Listi nalazi više od 3 udžbenika, u Katalog se uvršćuju udžbenici koje su izabrale škole koje pohađa najmanje 15% učenika određene generacije. Ukoliko je nakon izjašnjavanja izabrano imanje od 3 udžbenika sa 15% ili većim procentom, u Katalog se uvršćuju udžbenici sa sledećim najvećim procentom tako da za taj predmet mora biti najmanje 3 udžbenika;

udžbenici za predmete za koje je odobreno tri ili manje udžbenika, nezavisno od izbora škola;

udžbenici za decu i učenike sa invaliditetom, s koji predstavljaju prilagođena izdanja udžbenika za odgovarajući predmet iz Kataloga.

Na ovaj način izbegnuta je mogućnost izbora samo jednog udžbenika, koji bi ukoliko bi bio jedini za koji su se izjasnile škole koje pohađa najmanje 15% učenika određene generacije.

Način uvrštavanja udžbenika na jeziku nacionalne manjine u Katalog

Preciziran je način uvrštavanja udžbenika na jeziku nacionalne manjine, tako što se u Katalog, uvršćuju udžbenici sa Liste i to:

kada se za isti predmet u istom razredu u Listi nalazi više od 3 udžbenika na jeziku nacionalne manjine, u Katalog se uvršćuju udžbenici koje su izabrale škole koje pohađa najmanje 15% učenika određene generacije koja pohađa nastavu na jeziku te nacionalne manjine. Ukoliko je nakon izjašnjavanja izabrano manje od 3 udžbenika sa 15% ili većim procentom, u Katalog se uvršćuju udžbenici sa sledećim najvećim procentom tako da za taj predmet mora biti najmanje 3 udžbenika;

udžbenici za predmete za koje je odobreno tri ili manje udžbenika, nezavisno od izbora škola;

udžbenici za nastavu na jeziku nacionalne manjine, koji su prevod udžbenika iz odgovarajućeg predmeta na srpskom jeziku iz Kataloga.

Na ovaj način omogućeno je da pripadnici nacionalne manjine prilikom izbora udžbenika biraju udžbenike na isti način kao i učenici koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku.

Definisanje pojma i sadržaja elaborata koji izdavač dostavlja uz zahtev za odobravanje udžbenika

Definisan je sadržaj elaborata koji se podnosi uz zahtev za odobravanje udžbenika, tako da obavezno sadrži reference i istraživanja korišćena u pripremi rukopisa, opis elektronskog dodatka i način praćenja kvaliteta udžbenika.

Overu prevoda rukopisa na jeziku nacionalne manjine od strane sudskog tumača

Prihvaćen je predlog da se uz zahtev za odobravanje udžbenika na jeziku nacionalne manjine ne dostavlja overeni prevod od strane sudskog tumača već da je za taj predmet odgovoran izdavač.

Utvrđivanje podataka o članovima Liste ocenjivača koji mogu biti javno dostupni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva

Posebnim članom uređen je način izbora članova Liste ocenjivača i definisani su podaci koji se o ocenjivačima objavljuju o sajtu, u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.

Obaveza članova Liste ocenjivača da pohađaju kurs obuke za davanje stručne ocene rukopisa

Dodato je ovlašćenje ministra da posebnim podzakonskim aktom propiše program obuke za ocenjivače, kako bi se dodatno osigurao kvalitet davanja stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika.

Propisati obavezu članova Komisije uz stručnu ocenu kvaliteta rukopisa dostave obrazloženje

Propisano je da je sastavni deo Stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika i obrazloženje.

Uređenje postupka odobravanja priručnika koje vrši Zavod, podzakonskim aktom koji bi doneo ministar

Prihvaćen je predlog da ministar podzakonskim aktom propiše postupak odobravanja priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih i didaktičkih igrovnih sredstava, koje odobrava Zavod.

Definisanje procedure za udžbenike koji su prethodno odobreni i nalaze se na Listi odobrenih udžbenika

Prihvaćen je predlog da se, ukoliko izdavač podnosi zahtev za odobravanje udžbenika koji je uvršten u važeću Listu, a nije došlo do promene nastavnog plana i programa za taj predmet, za taj udžbenik primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na novo izdanje udžbenika.

Na ovaj način omogućeno je da se za ove udžbenike primenjuje jednostavnija i kraća procedura, uz niže troškove za izdavača.

Podela nadležnosti između Ministarstva i pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje

Precizirana je odredba koja se odnosi na nadležnost pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, tako što je predviđeno da je ovaj organ nadležan za odobravanje udžbenika na jeziku nacionalne manjine čije sedište se nalazi na teritoriji autonomne pokrajine.

Utvrđivanje postupka i organa koji utvrđuje postojanje sukoba interesa u postupku stručne ocene rukopisa odnosno ekspertize

Prihvaćen je predlog da se odredbe o sukobu interesa prošire i na lica koja učestvuju u postupku ekspertize udžbenika.

Utvrđivanje postupka i organa koji utvrđuje postojanje sukoba interesa u postupku stručne ocene rukopisa odnosno ekspertize

Radi sprečavanja sukoba interesa u postupku odobravanja udžbenika, propisano je da lice koje učestvuje u postupku davanja Stručne ocene, odnosno postupku ekspertize, pre početka rada potpisuje izjavu da nije autor udžbenika za osnovnu i srednju školu, kao i da nije zaposlen, angažovan, poslovno povezan sa izdavačem udžbenika, uključujući i druge oblike plaćene saradnje.

Nadležnost da vodi računa o postojanju sukoba interesa prilikom formiranja Komisije za ocenu rukopisa data je Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Uvođenje obaveze izdavača čiji je udžbenik u Katalogu da štampa udžbenike i priručnike i nastavne materijale za stručne predmete u stručnim školama na jeziku nacionalne manjine i za učenike sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, ukoliko se izabere udžbenik tog izdavača

Utvrđena je obaveza izdavača da štampa udžbenik i priručnik i nastavne materijale na jeziku nacionalne manjine i za učenike sa invaliditetom i smetnjama u razvoju ukoliko se izjasne za udžbenik tog izdavača, a za slučaj da izdavač ne postupi u skladu sa ovom odredbom, propisano je da će Ministarstvo aktivirati menicu i da će se udžbenik brisati iz Kataloga.

Utvrđivanje roka za prevod udžbenika na jezik nacionalne manjine

Imajući u vidu vreme koje je potrebno za prevod izabranog udžbenika sa srpskog na jezik nacionalne manjine, pomereni su rokovi za raspisivanje Javnog poziva za podnošenje zahteva za odobravanje udžbenika.

Razmatranje i preciziranje razloga za povlačenje udžbenika, posebno razmatranje razloga koji se odnosi na sadržaj koji dovodi do uznemiravanja javnosti

Navedeni predlog je prihvaćen i odredba je brisana iz člana Nacrta zakona. Osim toga ceo član dodatno je uređen, tako da sada na precizan način utvrđuje razloge za povlačenje udžbenika.

Ukidanje zabrane posredovanja škole i zaposlenih u prodaji udžbenika uz nadoknadu

Ova odredba je delimično prihvaćena. Naime prihvaćena je mogućnost da škola uz saglasnost Saveta roditelja, može da pomogne u pribavljanju svih izabranih udžbenika, ukoliko se time roditeljima olakšava postupak kupovine, te da škola ovu pomoć obavlja bez naknade.

Omogućavanje dostupnosti odobrenih udžbenika nastavnicima u postupku izbora udžbenika (posredstvom Školskih uprava)

Kao obaveza izdavača predviđeno je da je izdavač dužan da u roku od osam dana od dana objavljivanja Liste, dostavi svim školskim upravama najmanje jedan primerak udžbenika, radi obezbeđivanja dostupnosti udžbenika školama u postupka izbora.

Propisivanje obaveze da se ekspertiza vrši na osnovu Standarda kvaliteta udžbenika

Ovaj predlog je usvojen, budući da Nacrt zakona propisuje da je ispunjenost standarda kvaliteta obavezan uslov za odobravanje udžbenika.

Nakon održane javne rasprave nisu prihvaćeni predlozi zainteresovanih strana, koji se odnose na:

Izjednačavanje prava i obaveza javnog i privatnih izdavača

Ministarstvo nije prihvatilo ovaj predlog, budući da je javni izdavač osnovan od strane Vlade, te Ministarstvo jedino od javnog izdavača može da traži izdavanje nedostajućih udžbenika, čime se garantuje obezbeđivanje svih udžbenika utvrđenih Planom udžbenika

Raspisivanje javnog poziva za odobravanje udžbenika na svake četiri godine

Nije prihvaćen predlog da se ukine odredba kojom je propisano raspisivanje javnog poziva za odobravanje udžbenika na svake četiri godine. Ministarstvo smatra da udžbenik može da se koristi najmanje četiri godine i da nema opravdanih razloga da se svake godine štampa nov udžbenik, posebno ukoliko nije došlo do promene nastavnog programa. Međutim, odredbom Nacrta zakona koja propisuje novo izdanje udžbenika ostavljena je mogućnost osavremenjivanja odobrenog udžbenika tokom perioda od četiri godine, odnosno mogućnost unapređivanja didaktičkog oblikovanja udžbenika kojim se menja, odnosno dopunjuje najviše do 5% sadržaja.

Kompetencije ocenjivača da ocenjuju udžbenik po osnovu svih kriterijuma, umesto samo po određenim

Ocenjivači učestvuju u radu Komisije za davanje stručne ocene rukopisa udžbenika, a način i postupak davanja stručne ocene propisuje ministar, stoga nije prihvaćena ova primedba.

Odredbu da nastavnik čini težu povredu radne obaveze ukoliko od učenika zahteva da kupi dodatno nastavno sredstvo

Ovaj predlog nije prihvaćen imajući u vidu da Plan udžbenika propisuje sadržaj udžbeničkog kompleta koji je obavezan za svaki predmet. Stoga se postavlja pitanje opravdanosti korišćenja dodatnog nastavnog sredstva, posebno imajući u vidu da su nastavnici prethodno izabrali odgovarajući udžbenik/udžbenički komplet.

Međutim, ukoliko nastavnik smatra da se korišćenjem dodatnog nastavnog sredstva može unaprediti obrazovno-vaspitni rad, ono se može koristiti u realizaciji nastave, ali nastavnik ne može zahtevati od učenika da to dodatno nastavno sredstvo kupi.

Predlog da se ukine odredba Nacrta zakona koja uređuje maksimalnu maloprodajnu cenu

Predlog da se iz Nacrta zakona brišu odredbe o utvrđivanju maksimalne maloprodajne cene udžbenika je odbijen budući da ove odredbe nemaju za cilj „jeftin udžbenik“ niti umanjenje profita izdavača, već da se na osnovu jasnih parametara utvrdi maksimalna maloprodajna cena. U godini kada se objavljuje Lista, maksimalna maloprodajna cena se objavljuje u trenutku objavljivanja javnog poziva, tako da roditelji i škole imaju informaciju o ceni prilikom izbora udžbenika.

Polazeći od činjenice da su svi odobreni udžbenici usklađeni sa Standardima kvaliteta, te da izbor udžbenika vrše nastavnici, a plaćaju ih roditelji, stav Ministarstva je da se utvrđivanjem maksimalne maloprodajne cene štiti interes roditelja i sprečava mogućnost da neki roditelji zbog izbora dosta skupljeg udžbenika od strane nastavnika imaju nesrazmerno veće troškove.

Izdavači su uključeni u proces utvrđivanja maksimalne maloprodajne cene kroz učešće u posebnoj komisiji koja, na osnovu kriterijuma propisanih zakonom i podzakonskim aktom, predlaže ministru maksimalnu maloprodajnu cenu udžbenika.

10. KOJE ĆE SE MERE TOKOM PRIMENE ZAKONA PREDUZETI DA BI SE POSTIGLO ONO ŠTO SE ZAKONOM PREDVIĐA

Radi sprovođenja Nacrta zakona predviđeno je donošenje sledećih podzakonskih akata:

Vlada će u skladu sa raspoloživim sredstvima republičkog budžeta, doneti odluku o finansiranju, odnosno sufinansiranju nabavke udžbenika, priručnika i nastavnih materijala. (član 10 stav 1.)

(napomena: očekuje se realizacija odmah nakon usvajanja zakona)

Nacionalni prosvetni savet će na predlog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja doneti plan udžbenika osnovnog i srednjeg opšteg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja, opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih, plan udžbenika za versku nastavu uz pribavljeno mišljenje Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, , na predlog Komisije za versku nastavu i plan udžbenika na jeziku nacionalnih manjina i udžbenika iz predmeta od interesa za nacionalne manjine na predlog Zavoda i nacionalnog saveta nacionalne manjine.

(napomena: Ministarstvo je u februaru 2015. uputilo zahtev Zavodu da pokrene postupak pripreme plana udžbenika u skladu sa predlogom Zakona; očekuje se da Zavod pripremi predlog u roku od 45 dana od dana usvajanja Zakona i pošalje Nacionalnom prosvetnom savetu)

Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih će na predlog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja doneti plan udžbenika za stručne predmete u stručnim školama.

Nacionalni prosvetni savet doneće podzakonski akt kojim će utvrditi Standarde kvaliteta udžbenika i uputstvo o njihovoj primeni i to standarde:

udžbenika na predlog Zavoda;

elektronskog dodatka na predlog Zavoda;

priručnika i nastavnih materijala, na predlog Zavoda;

dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih i didaktičkih igrovnih sredstava, na predlog Zavoda.

(napomena: Ministarstvo je u februaru 2014. godine uputilo zahtev Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja da pokrene postupak pripreme Standarda kvaliteta udžbenika u skladu sa predlogom Zakona; Zavod je u novembru 2014. održao jednodnevni okrugli sto na kojem su sa stručnog stanovišta razmatrane prednosti i nedostaci dosadašnjih standarda kvaliteta; očekuje se da Zavod pripremi predlog u roku od 60 dana od dana usvajanja Zakona i pošalje Nacionalnom prosvetnom savetu)

Ministar će na predlog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja utvrditi visinu takse za stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udžbenika (član 20. stav 17).

Ministar će utvrditi način i postupak izbora lica na Listu ocenjivača, program obuke za ocenjivače, etički kodeks lica koja učestvuju u postupku odobravanja udžbenika i postupak imenovanja članova Komisije.

(napomena: poziv za listu ocenjivača biće raspisan u roku od 90 dana; obuka izabranih ocenjivača trebalo bi da bude realizovana u roku od 30 dana od dana izbora ocenjivača)

Ministar će propisati način i postupak donošenja Stručne ocene.

(napomena: rad na pravilniku je započeo u decembru 2014. godine; očekuje se da podzakonski akt bude donet u roku od 30 dana od dana usvajanja Zakona)

Ministar će propisati način i postupak davanja stručnog mišljenja za odobravanje priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava.

Ministar će propisati visinu takse za stručno mišljenje za odboravanje priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava.

Nacionalni prosvetni savet propisaće troškove ekspertize rukopisa udžbenika.

Ministar će propisati način rada Komisije za određivanje maksimalne maloprodajne cene udžbenika, priručnika i nastavnih materijala, postupak i merila za utvrđivanje maksimalne cene udžbenika, priručnika i nastavnih materijala.

Takođe, određene odredbe zakona Ministarstvo će sprovesti raspisivanjem javnog poziva za popunu Liste odobrenih udžbenika i Liste ocenjivača rukopisa udžbenika.

Vremenski tok aktivnosti koje slede nakon usvajanja podzakonskih akata prikazan je u naredne dve tabele

ODOBRAVANJE UDŽBENIKA

maksimalno trajanja aktivnost rizik nosioci aktivnosti 30 dana javni poziv nema Ministarstvo 30 dana Ministarstvo dostavlja prijave u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja nema Ministarstvo 30 dana Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja formira komisiju i dostavlja rukopise mali: nedovoljan broj ocenjivača (iz tih razloga Zakon predviđa mogućnost dopune liste ocenjivača) Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja 90 dana rad komisije (mogućnost vraćanja na doradu osam dana) mali: mogućnost odustajanja člana komisije iz opravdanih razloga Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (rad komisije kordinira zaposlen u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja) 15 dana Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja dostavlja predlog ministru nema Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Ministarstvu

Ukupno 195 dana

IZBOR UDŽBENIKA

datum aktivnost rizik nosioci aktivnosti najkasnije do 1. marta objavljena Lista udžbenika sa pozitivnom ocenom;svi udžbenici sa pozitivnom ocenom (Liste) dostupni u školskim upravama; minimalan: ukoliko kasni ocena ili eksperti za više od tri meseca; Ministarstvo, školske uprave, izdavači od 1. marta do 1. aprila izbor udžbenika od strane nastavnika i škola;unos izabranih udžbenika u registar od strane škole; ne postoji: podaci se unose elektronski u registar škole, Ministarstvo od 1. aprila do 1.maja obrada podataka, obaveštavanje izdavača o rezultatima i formiranje Kataloga udžbenika ne postoji Ministarstvo 5. maj objavljivanje Kataloga ne postoji: Zakonom je jasno definisana procedura za ulazak u Katalog Ministarstvo 6. maj -20. maj ponovni izbor u slučajevima kada prvi izbor nije uvršćen u Katalog ne postoji škole do 15. avgusta dostupnost udžbenika u prodaji mali: izdavači nisu obezbedili štampanje izdavači PRILOG 1:

Ključni delovi Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Član 12

Radi praćenja, omogućavanja razvoja i unapređivanja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja obrazuju se:

1) Nacionalni prosvetni savet – za predškolsko, osnovno i srednje opšte i umetničko obrazovanje i vaspitanje;

2) Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih – za srednje stručno obrazovanje i vaspitanje, specijalističko i majstorsko obrazovanje, obrazovanje odraslih, obrazovanje za rad, stručno osposobljavanje i obuku.

Član 13

Za člana Nacionalnog prosvetnog saveta ne može da bude izabrano lice koje je imenovano, izabrano ili postavljeno na funkciju u državnom organu, organu teritorijalne autonomije, odnosno lokalne samouprave, lice izabrano u organ političke stranke ili organ upravljanja ustanove, lice zaposleno u Ministarstvu, Zavodu za unapređenje vaspitanja i obrazovanja, Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva, kao i opštinski prosvetni inspektor.

Nadležnost Nacionalnog prosvetnog saveta

Član 14.

U oblasti razvoja i unapređivanja sistema obrazovanja i vaspitanja Nacionalni prosvetni savet:

….

5) utvrđuje:

….

(4) standarde kvaliteta udžbenika i nastavnih sredstava;

….

8) utvrđuje postojanje potrebe za novim udžbenicima i donosi plan udžbenika i nastavnih sredstava predškolskog, osnovnog i srednjeg opšteg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja, opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih;

Nadležnost Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Član 16.

Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih:

3a) utvrđuje postojanje potrebe za novim udžbenicima i donosi plan udžbenika i nastavnih sredstva za stručne predmete;

ZAVODI

Član 17.

Radi praćenja, obezbeđivanja i unapređivanja kvaliteta i razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja, za obavljanje razvojnih, savetodavnih, istraživačkih i drugih stručnih poslova u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, Republika Srbija osniva:

1) Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja;

2) Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

Član 18.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja obavlja stručne poslove iz oblasti obrazovanja i vaspitanja i učestvuje u pripremi propisa iz nadležnosti Ministarstva, Nacionalnog prosvetnog saveta, Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, kao i druge poslove u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

Zavod iz stava 1. ovog člana u svom sastavu ima organizacione jedinice – centre, i to:

Centar za razvoj programa i udžbenika;

Centar za razvoj programa i udžbenika

Član 19.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, u okviru Centra za razvoj programa i udžbenika obavlja stručne poslove koji se, naročito, odnose na:

1) pripremu standarda:

(1) kvaliteta udžbenika i nastavnih sredstava;

(2) uslova za ostvarivanje posebnih programa u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja;

….

4) pripremu plana udžbenika osnovnog i srednjeg opšteg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja i učestvovanje u pripremi plana udžbenika opšteobrazovnih predmeta stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih;

5) predlaganje ministru odobravanja udžbenika i nastavnih sredstava osnovnog i srednjeg opšteg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja, opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih;

6) druge poslove, u skladu sa ovim zakonom i aktom o osnivanju.

Poslove iz stava 1. taĉka 5) ovog člana Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja obavlja kao povereni posao.

Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Član 20.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, u okviru Centra za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih obavlja stručne poslove koji se, naročito, odnose na:

6) učestvovanje u pripremi standarda kvaliteta udžbenika i nastavnih sredstava stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih i plana udžbenika;

7) davanje stručne ocene udžbenika stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih u postupku odobravanja;

Članom 58 definisana je uloga roditelja

Savet roditelja

Član 58.

Ustanova ima savet roditelja, osim škole za obrazovanje odraslih.

Savet roditelja:

4) učestvuje u postupku predlaganja izbornih predmeta i u postupku izbora udžbenika;

Učenički parlament

Član 105.

U poslednja dva razreda osnovne škole i u srednjoj školi organizuje se učenički parlament (u daljem tekstu: parlament) radi:

1) davanja mišljenja i predloga stručnim organima, školskom odboru, savetu roditelja i direktoru o: pravilima ponašanja u školi, merama bezbednosti učenika, godišnjem planu rada, školskom razvojnom planu, školskom programu, načinu uređivanja školskog prostora, izboru udžbenika, slobodnim i vannastavnim aktivnostima, učešću na sportskim i drugim takmičenjima i organizaciji svih manifestacija učenika u školi i van nje i drugim pitanjima od značaja za njihovo obrazovanje;

Udžbenici

Član 102.

U ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada koriste se udžbenici i nastavna sredstva koje, na predlog nadležnog saveta odobri ministar, u skladu sa posebnim zakonom.

Ministar može da odobri više udžbenika za isti predmet u istom razredu, kao i strani udžbenik.

Kada se obrazovno-vaspitni rad ostvaruje na jeziku nacionalne manjine, koriste se udžbenici i nastavna sredstva odobreni, u skladu sa posebnim zakonom.

Strani udžbenik može da se odobri za upotrebu, u skladu sa posebnim zakonom.

U postupku odobravanja utvrđuje se da li udžbenik odgovara standardima kvaliteta, koji se odnose na sadržinu, pedagoško-psihološke zahteve, didaktičku i metodičku obradu, jezičke zahteve, izradu, grafičku, likovnu i tehničku opremljenost udžbenika, odnosno da li obezbeđuje ostvarivanje principa i ciljeva obrazovanja i standarda postignuća.

U ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada mogu da se koriste i druga nastavna sredstva i pomagala, u skladu sa posebnim zakonom.

Za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, izdaju se udžbenici, u skladu sa njihovim potrebama.

U Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju posebno je istaknut značaj biblioteke i koji je iskorišćen za nova rešenja u predloženom Zakonu o udžbenicima.

Školska biblioteka

Član 50.

Školska biblioteka je mesto bibliotečko-informacione, vaspitno-obrazovne i kulturne aktivnosti škole.

U školskoj biblioteci prikuplja se, obrađuje i učenicima, nastavnicima i stručnim saradnicima daje na korišćenje bibliotečko-informaciona građa (knjige, serijske publikacije i dr.) i izvori.

Biblioteka je dužna da u svom fondu prikuplja udžbenike i druga nastavna sredstva namenjena učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i stručnu literaturu za nastavnike i stručne saradnike.

Zadatak školske biblioteke je da kod učenika razvija navike čitanja i korišćenja bibliotečkih usluga, kao i da učenike osposobljava da koriste informacije u svim oblicima i na svim medijima i omogući im da ovladaju veštinama potrebnim za učenje u toku celog života.

Škola je dužna da ima školsku biblioteku, u skladu sa zakonom.

Program rada školske biblioteke sastavni je deo školskog programa.

PRILOG 2: Obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina

Obrazovanje nacionalnih manjina uređeno je opsežnim domaćimzakonskim okvirom- Ustavom Republike Srbije, Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Zakonom o osnovnoj školi, Zakonom o srednjoj školi, Zakonom o obrazovanju odraslih, Zakonom o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima, Zakonom o zabrani diskriminacije, Zakonom o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom, Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Strategijom i akcionim planom prevencije trafikinga, Strategijom za suzbijanje nasilja nad ženama i rodno zasnovanog nasilja, Nacionalnom strategijom za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica za period 2011-2014, itd.

Kako bi postigli ravnopravan status u obrazovanju, svim pripadnicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji, u osnovnoj ili srednjoj školi, omogućena su tri modaliteta u obrazovanju:

Nastava na maternjem jeziku (trenutno se izvodi na albanskom, bosanskom, bugarskom, mađarskom, rumunskom, rusinskom, slovačkom i hrvatskom)

Dvojezična nastava – na maternjem i srpskom jeziku (trenutno se izvodi na albanskom i srpskom, mađarskom i srpskom, rumunskom i srpskom, slovačkom i srpskom i hrvatskom i srpskom)

Nastava na srpskom jeziku, uz izborni predmet Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture

Obrazovanjem na manjinskom jeziku u školskoj 2013/2014. godini, na nekom od navedenih modaliteta, obuhvaćeno je 32.165 učenika. U narednoj tabeli dati su dodatni podaci o obrazovanju manjina

Jezik/ Predškolsko obrazovanje Osnovno obrazovanje Srednje obrazovanje Albanski jezik Odvija se u opštinama Bujanovac, Medveđa i Preševo, u pet predškolskih ustanova Celokupna nastava na albanskom jeziku u Republici Srbiji odvija se na području tri opštine, u Bujanovcu, Medveđi i Preševu Celokupna nastava na albanskom jeziku se odvija se u dve gimnazije, u opštinama Bujanovac i Preševo Bosanski jezik Pri Mešihatu islamske zajednice u Novom Pazaru radi predškolska ustanova na bosanskom jeziku Od 21. februara 2013. godine Ministarstvo dalo saglasnost za sprovođenje pripremne nastave na bosanskom jeziku u tri predškolske ustanove Izučavanje predmeta Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture uvedeno je u opštine Novi Pazar, Sjenica, Tutin i PrijepoljeOd 21. februara 2013. godine Ministarstvo dalo saglasnost za sprovođenje pripremne nastave na bosanskom jeziku u prvom i petom razredu, u tri osnovne škole Od školske 2013/2014. godine uvedena nastava na bosanskom jeziku u 139 odeljenja prvog i 108 odeljenja petog razreda, u opštinama Novi Pazar, Sjenica i Tutin Od 21. februara 2013. godine Ministarstvo dalo saglasnost za sprovođenje pripremne nastave na bosanskom jeziku u prvom razredu, u tri gimnazijeOd školske 2013/2014. godine započela pripremna nastava u osam odeljenja prvog razreda, u opštinama Novi Pazar, Sjenica i Tutin Bugarski jezik Dvojezično, na srpskom i bugarskom jeziku u opštinama Bosilegrad i Dimitrovgrad, u tri predškolske ustanove Celokupna nastava na bugarskom jeziku odvija se u dve osnovne škole u opštinama Bosilegrad i DimitrovgradPredmet Bugarski jezik sa elementima nacionalne kulture izučava se u tri osnovne škole, u opštinama Bosilegrad, Dimitrovgrad i Pančevo (Ivanovo) Celokupna nastava na bugarskom jeziku je u Gimnaziji „Ćirilo i Metodije”, u DimitrovgraduPredmet Bugarski jezik sa elementima nacionalne kulture u dve gimnazije, u Bosilegradu i Dimitrovgradu Mađarski jezik Organizovanje vaspitno-obrazovnog rada na mađarskom jeziku sprovodi se u 20 predškolskih ustanova i tri osnovne škole Organizovanje vaspitno-obrazovnog rada dvojezično, na srpskom i mađarskom jeziku sprovodi se u 12 lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine Organizovanje vaspitno-obrazovnog rada dvojezično, na mađarskom i nemačkom jeziku sprovodi se u jednoj predškolskoj ustanovi u Subotici Celokupna nastava na mađarskom jeziku organizovana je u 77 osnovnih škola Celokupna nastava na mađarskom jeziku se odvija u devet gimnazija Makedonski jezik U osnovnoj školi „Goce Delčev” u Jabuci kod Pančeva, izučava se predmet Makedonski jezik sa elementima nacionalne kulture Romski jezik U opštinama Prokuplje, Surdulica, Bela Palanka, Pirot, Bojnik, Lebane, Vladičin Han i gradovima Kruševac i Vranje nevladine romske organizacije pomognute donacijama REF-a i UNICEF-a formirale su razvojno obrazovne centre kojima je svrha organizovanje i uključivanje romske dece u obrazovno vaspitni rad, koji se odvija dvojezično, na srpskom i romskom jeziku Izučavanje predmeta Romski jezik sa elementima nacionalne kulture organizovano je u školama u AP Vojvodini, u 23 osnovne škole u 12 lokalnih samouprava Rumunski jezik Nastava na rumunskom jeziku sprovodi se u pet predškolskih ustanova u pet lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine i četiri osnovne škole Dvojezično, na srpskom i rumunskom jeziku sprovodi se u četiri predškolske ustanove i jednoj osnovnoj školi Celokupna nastava rumunskog jezika organizovana je u 18 osnovnih škola, na teritoriji AP Vojvodine Izučavanje predmeta Rumunski jezik sa elementima nacionalne kulture organizovano je na području Školske uprave Beograd, u osnovnoj školi „Vasa Pelagić“ Izučavanje predmeta Rumunski jezik sa elementma nacionalne kulture organizovano je u devet osnovnih škola, na teritoriji AP VojvodineIzborni predmet Rumunski jezik sa elementima nacionalne kulture uveden je u 14 osnovnih škola istočne Srbije: “9. srpska brigada“, Boljevac; “Đorđe Simeonović“, Podgorac; “Hajduk Veljko“ i “Đura Jakšić“, Zaječar; “Đura Jakšić“, Krivelj; “Branko Radičević“ i “3. oktobar“, Bor; “Vuk Karadžić“, Kladovo; “Ljubica Jovanović Radosavljević“, Podvrška; “Hajduk Veljko“, Korbovo; “Vera Radosavljević“, “Vuk Karadžić“ i “Branko Radičević“, Negotin Celokupna nastava na rumunskom jeziku organizovana je na teritoriji AP Vojvodine, u Gimnaziji „Borislav Petrov Braca“ u VršcuPredmet Rumunski jezik sa elementima nacionalne kulture izučava se u Gimnaziji „Mihjalo Pupin“ u Kovačici i Gimnaziji „Borislav Petrov Braca“ u VršcuIzborni predmet Rumunski jezik sa elementima nacionalne kulture uveden je u sedam škola istočne Srbije: SŠ “Sveti Sava“ i Tehnička škola, Kladovo;Ekonomsko trgovinska škola, Medicinska škola, Tehnička škola i Gimnazija, Zaječar; Negotinska gimnazija, Negotin Rusinski jezik Nastava na rusinskom jeziku sprovodi se u tri predškolske ustanove Celokupna nastava na rusinskom jeziku organizovana je u tri osnovne škole, na teritoriji AP VojvodineIzučavanje predmeta Rusinski jezik sa elementima nacionalne kulture organizovano je u 27 osnovnih škola Celokupna nastava na rusinskom jeziku organizovana je u Gimnaziji „Petro Kuzmjak“ u Ruskom KrsturuUčenje predmeta Rusinski jezik sa elementima nacionalne kulture odvija se u dve gimnazije Slovački jezik Nastava na slovačkom jeziku sprovodi se u pet predškolskih ustanova Organizovanje vaspitno-obrazovnog rada dvojezično, na srpskom i slovačkom jeziku sprovodi se u dve predškolske ustanove Celokupna nastava na slovačkom jeziku organizovana je u 17 osnovnih škola Predmet Slovački jezik sa elementima nacionalne kulture izučava se u Osnovnoj školi „Branko Radičević“ u Boljevcima (gradska opština Surčin). Predmet Slovački jezik sa elementima nacionalne kulture izučava se u 38 osnovnih škola na teritoriji AP Vojvodine Celokupna nastava na slovačkom jeziku odvija se u dve gimnazijeUčenje Slovačkog jezika sa elementima nacionalne kulture organizovano je u dve gimnazije Ukrajinski jezik Izučavanje predmeta Ukrajinski jezik sa elementima nacionalne kulture organizovano je u devet osnovnih škola Hrvatski jezik Organizovanje vaspitno-obrazovnog rada na hrvatskom jeziku sprovodi se u jednoj predškolskoj ustanovi, u SuboticiOrganizovanje vaspitno-obrazovnog rada dvojezično na srpskom i hrvatskom jeziku sprovodi se u Đurđinu (Subotica) Celokupna nastava na hrvatskom jeziku organizovana je u pet osnovnih škola (OŠ“Sveti Sava“ i OŠ „Ivan Milutinović“, Subotica; OŠ „Matija Gubec“, Tavankut; OŠ Vladimir Nazor“ Đurđin; OŠ „Matko Vuković“, Subotica)Predmet Hrvatski jezik sa elementima nacionalne kulture realizuje se u osam osnovnih škola Celokupna nastava na hrvatskom jeziku organizovana je u Gimnaziji „Svetozar Marković“ u Subotici i Politehničkoj školi u Subotici Vlaški govor Realizacija pripremne nastave za uvođenje predmeta Vlaški govor sa elementima nacionalne kulture u prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja, trebalo bi da počne tokom drugog polugodišta školske 2013/2014. godine, u 10 osnovnih škola: “Moša Pijade“, opština Žagubica, “Branko Perić“, opština Majdanpek; “Jovan Šerbanović“ i “Profesor Brana Paunović“, opština Petrovac na Mlavi; “Petar Radovanović“ i “Dušan Radović“, opština Bor; “Stevan Mokranjac“ i “Vera Radosavljević“, opština Negotin; “Đorđe Simeonović“ opština Boljevac; “Vladislav Petković Dis“, opština Zaječar Bunjevački govor Bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture izučava 360 dece iz Subotice i Sombora- sve finansira Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine Češki jezik Češki jezik sa elementima nacionalne kulture izučava se u Gaju i Kruščici- sve finansira Nacionalni savet češke nacionalne manjine Aškalije, Goranci, Grci, Egipćani, Jevreji, Šokci, Nemci, Rusi, Slovenci, Turci i Cincari nemaju nastavu na maternjem jeziku

Ostavite komentar