Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom

Član 3.

O prihvatanju izmena i dopuna tehničkih propisa koji su sastavni deo Konvencije o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom i njihovoj primeni u Republici Srbiji odlučuje Vlada.

O objavljivanju tehničkih propisa iz stava 1. ovog člana stara se ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

Ostavite komentar