Uredba o utvrđivanju graničnih vrednosti godišnje potrošnje energije na osnovu kojih se određuje koja privredna društva su obveznici sistema energetskog menadžmenta, godišnjih ciljeva uštede energije i obrasca prijave o ostvarenoj potrošnji energije (sa prilozima)

Obrazac 2.

Naziv i adresa (ne popunjava se) ministarstva nadležnog za poslove energetike Datum obrade Datum odobrenja

PRORAČUN GODIŠNjE POTROŠNjE PRIMARNE ENERGIJE ZA PRIVREDNA DRUŠTVA ČIJA JE PRETEŽNA DELATNOST U PROIZVODNOM SEKTORU

Na osnovu člana 10. stav 1. Uredbe o utvrđivanju graničnih vrednosti godišnje potrošnje energije na osnovu kojih se određuje koja privredna društva su obveznici sistema energetskog menadzmenta, godišnjih ciljeva uštede energije i obrasca prijave o ostvarenoj potrošnji energije, dostavljamo proračun godišnje potrošnje primarne energije po lokacijama za __________ godinu za

_______________________________________________________________

(Poslovno ime privrednog društva)

Tabela 1.

Ukupna godišnja potrošnja primarne energije po lokacijama

Redni broj lokacije* Naziv lokacije Ukupna godišnja potrošnja primarne energije (ktoe)

*Dodati potreban broj redova da se upišu podaci za sve lokacije privrednog društva.

_______________________________________ Tabela 2.1.*

Proračun ostvarene potrošnje energije po lokacijama

Potrošnja energije za lokaciju _________________(redni broj i naziv lokacije)

Vrsta energije Jedinica Podaci za _____ godinu

| |Energija na ulazu |Prodata energija |Energija koja nije potrošena (zalihe) |Ukupna energija neto |Finalna energija(toe) |Primarna energija(toe) |Konvertor u finalnu energiju |Konvertor u primarnu energiju | | | |A |B |C |D=A-(B+C) |E=D*G |F=D*H |G |H | |Gorivo |Lignit |t |  |  |  | | | |0,1797 |0,1797 | | |Sušeni lignit |t |  |  |  | | | |0,4204 |0,4204 | | |Mrki ugalj |t |  |  |  | | | |0,3819 |0,3819 | | |Kameni ugalj |t |  |  |  | | | |0,6425 |0,6425 | | |Koks |t |  |  |  | | | |0,6998 |0,6998 | | |Visokopećni gas |1000 m3 |  |  |  | | | |0,1006 |0,1006 | | |Rafinerijski gas |1000 m3 |  |  |  | | | |0,8825 |0,8825 | | |Benzin |1000 L |  |  |  | | | |0,7462 |0,7462 | | |Kerozin |1000 L |  |  |  | | | |0,8216 |0,8216 | | |Evrodizel |1000 L |  |  |  | | | |0,8627 |0,8627 | | |Ulje za loženje lako |t |  |  |  | | | |0,9721 |0,9721 | | |Ulje za loženje srednje (mazut) |t |  |  |  | | | |0,9829 |0,9829 | | |Naftni koks |t |  |  |  | | | |0,7500 |0,7500 | | |Tečni naftni gas |t |  |  |  | | | |1,1068 |1,1068 | | |Prirodni gas |1000 m3 |  |  |  | | | |0,7963 |0,7963 | | |Biogas |1000 m3 |  |  |  | | | |0,4299 |0,4299 | | |Ogrevno drvo |t |  |  |  | | | |0,2269 |0,2269 | | |Drvni ostatak (pelet, briket i sl.) |t |  |  |  | | | |0,4060 |0,4060 | | |Drveni ugalj |t |  |  |  | | | |0,4543 |0,4543 | | |Ljuska suncokreta |t |  |  |  | | | |0,4180 |0,4180 | | |Slama |t |  |  |  | | | |0,3463 |0,3463 | | |Biomasa 1 |t |  |  |  | | | | | | | |Biomasa 2 |t | | | | | | | | | | |Ostalo 1 | |  |  |  | | | | | | | |Ostalo 2 | |  |  |  | | | | | | | |Međuzbir |  |  |  |  | | | |  |  | |Toplotna energija |Kupljena |Para |1000 kWh |  |  |  | | | |0,0860 |0,1344 | | | |Topla voda |1000 kWh |  |  |  | | | |0,0860 |0,1344 | | |Sopstvena proizvodnja |Solarna energija |1000 kWh |  |  |  | | | |0,0860 |0,0860 | | | |Geotermalna energija |1000 kWh |  |  |  | | | |0,0860 |0,0860 | | | |Ostalo 1 |1000 kWh |  |  |  | | | |0,0860 |0,0860 | | | |Ostalo 2 |1000 kWh |  |  |  | | | |0,0860 |0,0860 | | | |Međuzbir |  |  |  |  | | | |  |  | |Električna energija |Kupljena |EPS snabdevanje |1000 kWh |  |  |  | | | |0,0860 |0,2150 | | | |Ostali snabdevači |1000 kWh |  |  |  | | | |0,0860 |0,2150 | | |Sopstvena proizvodnja |Solarna energija |1000 kWh |  |  |  | | | |0,0860 |0,0860 | | | |Geotermalna energija |1000 kWh |  |  |  | | | |0,0860 |0,0860 | | | |Energija vetra |1000 kWh |  |  |  | | | |0,0860 |0,8600 | | | |Ostalo 1 |1000 kWh |  |  |  | | | |0,0860 |0,0860 | | | |Ostalo 2 |1000 kWh |  |  |  | | | |0,0860 |0,0860 | | | |Međuzbir |  |  |  |  | | | |  |  | |UKUPNO |  |  |  |  |  | | |  |  | |*Za svaku lokaciju privrednog društva popunjava se posebna tabela (2.1, 2.2, 2.3. i itd.)

Broj: Potpis lica ovlašćenog za zastupanje

Mesto/datum:

___________________________________

Ostavite komentar