Uredba o utvrđivanju graničnih vrednosti godišnje potrošnje energije na osnovu kojih se određuje koja privredna društva su obveznici sistema energetskog menadžmenta, godišnjih ciljeva uštede energije i obrasca prijave o ostvarenoj potrošnji energije (sa prilozima)

Prilog

TABELA KONVERZIONIH FAKTORA

Vrsta energije Energenti/Energija Jedinica Gustina Finalna energija (MJ/jedinici) Finalna energija(kWh/jedinici) Finalna energija(toe/jedinici) Primarna energija(toe/jedinici)

| | | |A |B=A/3,6 |C=B/11630 |D=C/efikasnost | |Gorivo |Lignit |t |1,35 t/m3 |7.523 |2.090 |0,1797 |0,1797 | | |Sušeni lignit |t |1,35 t/m3 |17.600 |4.889 |0,4204 |0,4204 | | |Mrki ugalj |t |1,55 t/m3 |15.988 |4.441 |0,3819 |0,3819 | | |Kameni ugalj |t |1,35 t/m3 |26.900 |7.472 |0,6425 |0,6425 | | |Koks |t |0,50 t/m3 |29.300 |8.139 |0,6998 |0,6998 | | |Visokopećni gas |1000 m3 |1,25 kg/m3 |4.212 |1.170 |0,1006 |0,1006 | | |Rafinerijski gas |1000 m3 |  |36.950 |10.264 |0,8825 |0,8825 | | |Benzin |1000 L |0,71 t/Kl |31.240 |8.678 |0,7462 |0,7462 | | |Kerozin |1000 L |0,80 t/Kl |34.400 |9.556 |0,8216 |0,8216 | | |Evro dizel |1000 L |0,86 t/Kl |36.120 |10.033 |0,8627 |0,8627 | | |Ulje za loženje lako |t |0,97 t/m3 |40.700 |11.306 |0,9721 |0,9721 | | |Ulje za loženje srednje (mazut) |t |0,95 t/m3 |41.150 |11.431 |0,9829 |0,9829 | | |Naftni koks |t |0,98 t/m3 |31.400 |8.722 |0,7500 |0,7500 | | |Tečni naftni gas |t |0,50 t/m3 |46.340 |12.872 |1,1068 |1,1068 | | |Prirodni gas |1000 m3 |0,68 kg/m3 |33.338 |9.261 |0,7963 |0,7963 | | |Biogas |1000 m3 |1,22 kg/m3 |18.000 |5.000 |0,4299 |0,4299 | | |Ogrevno drvo |t |0,40 t/m3 |9.500 |2.639 |0,2269 |0,2269 | | |Drvni ostatak (pelet, briket i sl.) |t |  |17.000 |4.722 |0,4060 |0,4060 | | |Drveni ugalj |t |0,60 t/m3 |19.020 |5.283 |0,4543 |0,4543 | | |Ljuska suncokreta |t | 0,10 t/m3 | 17.500 |4.861 |0,4180 |0,4180 | | |Slama |t | 0,17 t/m3 | 14.500 |4.028 |0,3463 |0,3463 | | |Biomasa 1 |t |  |  | | | | | |Biomasa 2 |t | | | | | | | |Ostalo 1 |  |  |  | | | | | |Ostalo 2 |  |  |  | | | | |Toplotna energija |Kupljena |Para |1000kWh |- |3.600 |1.000 |0,0860 |0,1344 | | | |Topla voda |1000kWh |- |3.600 |1.000 |0,0860 |0,1344 | | |Sopstvena proizvodnja |Solarna energija |1000kWh |- |3.600 |1.000 |0,0860 |0,0860 | | | |Geotermalna energija |1000kWh |- |3.600 |1.000 |0,0860 |0,0860 | | | |Ostalo 1 |1000kWh |- |3.600 |1.000 |0,0860 |0,0860 | | | |Ostalo 2 |1000kWh |- |3.600 |1.000 |0,0860 |0,0860 | |Električna energija |Kupljena |EPS snabdevanje |1000kWh |- |3.600 |1.000 |0,0860 |0,2150 | | | |Ostali snabdevači |1000kWh |- |3.600 |1.000 |0,0860 |0,2150 | | |Sopstvena proizvodnja |Solarna energija |1000kWh |- |3.600 |1.000 |0,0860 |0,0860 | | | |Geotermalna energija |1000kWh |- |3.600 |1.000 |0,0860 |0,0860 | | | |Energija vetra |1000kWh |- |3.600 |1.000 |0,0860 |0,0860 | | | |Ostalo 1 |1000kWh |- |3.600 |1.000 |0,0860 |0,0860 | | | |Ostalo 2 |1000kWh |- |3.600 |1.000 |0,0860 |0,0860 | |

Ostavite komentar