Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA USTANOVE STUDENTSKI CENTAR «UŽICE» U UŽICU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Ustanove Studentski centar «Užice» u Užicu:

1. SLAVKO LUKIĆ, predsednik;

2. ILIJA UROŠEVIĆ, član;

3. DRAGOLjUB KOSTIĆ, član;

4. MIRJANA JOTIĆ, član;

5. SNEŽANA MITROVIĆ, član;

6. RADENKO AĆIMOVIĆ, član;

7. MALINA ĐOKIĆ, član;

8. MILOVAN STJEPANOVIĆ, član;

9. MILjKO ĆOSIĆ, član;

10. SRETEN BRKOVIĆ, član;

11. JELENA TOŠIĆ, član;

12. JELICA TREBJEŠANIN, član;

13. mr BOŠKO FURTULA, član;

14. mr OLIVERA MARKOVIĆ, član;

15. mr VIDAN NIKOLIĆ, član;

16. SAŠA NIKOLIĆ, član;

17. DRAŽENA PRIJOVIĆ, član;

18. LjUBOMIR ANĐIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-313/2005

U Beogradu, 27. januara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.005

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA USTANOVE STUDENTSKI CENTAR «UŽICE» U UŽICU

I

U Upravni odbor Ustanove Studentski centar «Užice» u Užicu imenuju se:

za predsednika

ILIJA UROŠEVIĆ, dipl. ekonomista, direktor ekspoziture Vojvođanske banke u Užicu;

– za članove:

predstavnici osnivača

1. DUŠAN STARČEVIĆ, akademski slikar iz Užica;

2. MIROSLAV ĐOKIĆ, dipl. pedagog iz Užica;

3. DRAGAN KATIĆ, dipl. ekonomista iz Užica;

4. SNEŽANA PETROVIĆ, dipl. ekonomista iz Užica;

5. JELA PAVLOVIĆ, dipl. ekonomista iz Čajetine;

6. MIRJANA KOSTIĆ, dipl. ekonomista iz Kosjerića;

7. SLOBODAN JOVANOVIĆ, dipl. inž. tehnike iz Užica;

8. MIHAJLO TODOSIJEVIĆ, dipl. pravnik iz Užica;

predstavnici studenata

1. SRETKO JERINIĆ, student, Učiteljski fakultet;

2. MARIJA STEVANOVIĆ, student, Učiteljski fakultet;

3. IVAN PAVLOVIĆ, student;

predstavnici univerziteta

1. dr VIDAN NIKOLIĆ, profesor Učiteljskog fakulteta;

2. mr OLIVERA MARKOVIĆ, profesor Učiteljskog fakulteta;

3. LjILjANA KNEŽEVIĆ, dipl. pravnik;

predstavnici iz reda zaposlenih u ustanovi

1. ZORICA ARSENIJEVIĆ, tehnički sekretar;

2. RADIVOJE ŽUNIĆ, šef nabavne službe;

3. SRETEN BRKOVIĆ, konobar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-313/2005-1

U Beogradu, 27. januara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.005/2/2

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Postavlja se prof. dr SNEŽANA SIMIĆ za pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za zdravstvenu politiku i planiranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-304/2005

U Beogradu, 27. januara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.005/3/3

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA «JAGODINA» U JAGODINI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola «Jagodina» u Jagodini:

1. PETAR JAKŠIĆ, predsednik;

2. PETAR JOVANOVIĆ, član;

3. VERICA PEJČIĆ, član;

4. SLOBODAN FILIPOVIĆ, član;

5. GORAN NASTASOVIĆ, član;

6. RADISAV MILOVANOVIĆ, član;

7. MILOVAN NIĆIFOROVIĆ, član;

8. DEJAN ZLATKOVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-312/2005

U Beogradu, 27. januara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.005/5/5

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA «JAGODINA» U JAGODINI

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola «Jagodina» u Jagodini imenuju se:

– za predsednika

ŽIVOTA STARČEVIĆ, profesor geografije, nastavnik u Gimnaziji «Svetozar Marković» u Jagodini;

– za članove:

– iz reda osnivača

1. GORAN MILOSAVLjEVIĆ, dipl. ekonomista iz Jagodine;

2. VLADAN ARSIĆ, dipl. ekonomista iz Jagodine;

3. VLADIMIR MIĆOVIĆ, apsolvent na Učiteljskom fakultetu i student Bogoslovije iz Jagodine;

– iz reda roditelja:

1. MILAN PROKIĆ, iz Sekuriča, radnik u «Prodavnici» u Rekovcu;

2. BRANKA PETROVIĆ, iz Rekovca radnik u «Regenaraciji» u Rekovcu;

– iz reda Ustanove:

1. GORDANA ANĐELKOVIĆ, iz Jagodine;

2. SLOBODAN ANDREJIĆ, iz Jagodine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-312/2005-1

U Beogradu, 27. januara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.005/6/6

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA U KRAGUJEVCU

I

Razrešava se MILOMIR DESIVOJEVIĆ dužnosti direktora Studentskog centra u Kragujevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-314/2005

U Beogradu, 27. januara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.005/7/7

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

STUDENTSKOG CENTRA U KRAGUJEVCU

I

Imenuje se MLAĐAN DIMITRIJEVIĆ za vršioca dužnosti direktora Studentskog centra u Kragujevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-314/2005-1

U Beogradu, 27. januara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.005/8/8

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA I IMENOVANjU ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U LESKOVCU

I

Razrešava se DRAGIŠA NIKOLIĆ dužnosti člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Leskovcu, iz reda roditelja.

II

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Leskovcu imenuju se:

– iz reda roditelja:

1. LjILjANA JOVIĆ, vaspitač;

2. GORAN MIHAJILOVIĆ, građevinski tehničar.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-316/2005

U Beogradu, 27. januara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.005/10/10

Na osnovu člana 36. stav 2. Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima („Službeni glasnik RS“, broj 29/93),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZAVOD ZA UDžBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća Zavod za udžbenike i nastavna sredstva:

1. prof. dr MILOVAN MITROVIĆ, član;

2. BORISLAV VUKŠA, član;

3. VOJISLAV MITIĆ, član.

II

U Upravni odbor Javnog preduzeća Zavod za udžbenike i nastavna sredstva imenuju se:

– za članove iz reda zaposlenih:

1. dr PETAR PIJANOVIĆ, JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva;

2. DRAGAN HAMOVIĆ, JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-317/2005

U Beogradu, 27. januara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.005/11/11

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima („Službeni glasnik RS“, broj 29/93),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA

NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA

ZAVOD ZA UDžBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Javnog preduzeća Zavod za udžbenike i nastavna sredstva:

1. MILjENKO DERETA, predsednik;

2. dr PETAR PIJANOVIĆ, član.

II

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća Zavod za udžbenike i nastavna sredstva imenuju se:

za predsednika

prof. dr MILOVAN MITROVIĆ;

za člana

ZORA STOJILjKOVIĆ, JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-317/2005-1

U Beogradu, 27. januara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.005/12/12

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o javnom pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS“, broj 43/91),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA REPUBLIČKOG

JAVNOG PRAVOBRANIOCA

I

Postavlja se SINIŠA MILIĆ za zamenika Republičkog javnog pravobranioca u Odeljenju Republičkog javnog pravobranilaštva u Novom Sadu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-282/2005

U Beogradu, 27. januara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.005/13/13

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA SEKRETARA

AGENCIJE ZA STRANA ULAGANjA I PROMOCIJU IZVOZA

I

Postavlja se VESNA PERIĆ za zamenika sekretara Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-280/2005

U Beogradu, 27. januara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.005/14/14

Na osnovu člana 155. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/03, 64/04 i 84/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE ZAPOSLENIH

I

Imenuje se MIROSLAV MILANOVIĆ, savetnik za medije u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, za člana Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-176/2005

U Beogradu, 27. januara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.005/18/18

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 16/97 i 34/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU UPRAVNIKA KAZNENO-POPRAVNOG ZAVODA

U SREMSKOJ MITOVICI

I

Razrešava se DRAGOLjUB LONČAREVIĆ dužnosti upravnika Kazneno-popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-394/2005

U Beogradu, 27. januara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.005/19/19

Na osnovu člana 24. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 16/97 i 34/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA UPRAVE

ZA IZVRŠENjE ZAVODSKIH SANKCIJA

U MINISTARSTVU PRAVDE

I

Postavlja se DRAGOLjUB LONČAREVIĆ za direktora Uprave za izvršenje zavodskih sankcija u Ministarstvu pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-392/2005

U Beogradu, 27. januara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.005/20/20

Na osnovu člana 29. stav 2. Zakona o radnim odnosima u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01 i 39/02) i člana 17. Uredbe o generalnom sekretarijatu i drugim službama Vlade Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 15/01, 16/01, 32/01, 64/01, 29/02, 54/02, 91/03, 95/03, 117/03, 130/03, 132/03, 23/04, 25/04, 51/04 i 98/04),

Vlada Republike Srbije donela je

O POSTAVLjENjU REPUBLIČKOG SAVETNIKA U GENERALNOM SEKRETARIJATU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se PETAR LAĐEVIĆ za republičkog savetnika u Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-486/2005

U Beogradu, 27. januara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.005/22/22

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE OPŠTINSKOG ORGANA

ZA PREKRŠAJE U VALjEVU

I

Miladi Katić prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Valjevu sa 13. januarom 2005. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-488/2005

U Beogradu, 27. januara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2101405.006/6/6

Na osnovu člana 103. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 18/92, 26/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96, 46/98, 54/99, 29/01, 18/02, 80/02 i 84/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

I

Razrešava se RADA LUKOVAC dužnosti zamenika direktora Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-310/2005

U Beogradu, 27. januara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.005/4/4

Ostavite komentar