Kadrovska rešenja

Na osnovu tačke 3. stav 1. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju procesa pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS“, broj 69/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O IMENOVANjU ČLANA

KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PROCESA PRISTUPANjA

EVROPSKOJ UNIJI

I

Imenuje se mr EDVARD JAKOPIN, direktor Republičkog zavoda za razvoj, za člana Komisije za koordinaciju procesa pristupanja Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1076/2005

U Beogradu, 3. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.018

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu:

1. GORDANA MIROVIĆ, predsednik;

2. RATKO POPOVIĆ, član;

3. SLAVOLjUB LAZAREVIĆ, član;

4. VIDAN PAPIĆ, član;

5. RADOJE ARSENIJEVIĆ, član;

6. BRATISLAV ĐEROVSKI, član;

7. LjUBIŠA STEVANOVIĆ, član;

8. TANjA JOVANOVIĆ, član;

9. MILIĆ JOVANOVIĆ, član;

10. MILICA MILADINOVIĆ, član;

11. RADIŠA RADOVANOVIĆ, član;

12. MILAN PETROVIĆ, član;

13. dr MIRKO ROSIĆ, član;

14. dr MILENA PETROVIĆ, član;

15. dr DRAGAN VUJIĆ, član;

16. IVICA ĐUKOVIĆ, član;

17. SRĐAN DELIĆ, član;

18. VITOMIR NEDELjKOVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1098/2005

U Beogradu, 3. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.018/2/2

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA U KRAGUJEVCU

I

U Upravni odbor Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu imenuju se:

1) za predsednika:

DANICA ČOLOVIĆ, dipl. pravnik;

2) za članove:

– predstavnici osnivača:

1. DRAGO JOSOVIĆ, dipl. pravnik;

2. MIRJANA STEVANIĆ, student prava;

3. MARINA ŽIVOJINOVIĆ, dipl. mašinski inž.;

4. VLADAN MIHAILOVIĆ;

5. mr NENAD RISTOVIĆ, akademski slikar;

6. NEBOJŠA RADOSAVLjEVIĆ, fotoreporter;

7. SAŠA MIHAILOVIĆ, profesor geografije;

8. LjUBOMIR BRKIĆ, profesor klavira;

– predstavnici studenata:

1. BOJAN MIHAILOVIĆ, student Ekonomskog fakulteta;

2. DUŠAN NIKOLIĆ, student Medicinskog fakulteta;

3. PETAR PANTOVIĆ, student Prirodno-matematičkog fakulteta;

– predstavnici univerziteta:

1. prof. dr SREĆKO TRIFUNOVIĆ, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu;

2. OLGA STANKOVIĆ, šef kabineta rektora Univerziteta u Kragujevcu;

3. SAŠA VUJIČIĆ, tehnički sekretar Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu;

– predstavnici iz reda zaposlenih u ustanovi:

1. IVAN ARSENIJEVIĆ, urednik likovnog programa;

2. NADA MARKOVIĆ, šef finansijske službe;

3. NADA SPASOJEVIĆ, poslovni sekretar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1096/2005

U Beogradu, 3. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.018/3/3

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu:

1. SLAVICA KOMINAC, predsednik;

2. GORICA MILUTINOVIĆ, član;

3. VLADIMIR JANjIĆ, član;

4. IVAN BOŽOVIĆ, član;

5. dr VERICA BABIĆ, član;

6. ZLATKO MILOJEVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1123/2005

U Beogradu, 3. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.018/5/5

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA U KRAGUJEVCU

I

U Nadzorni odbor Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu imenuju se:

1) za predsednika:

ĐORĐE ĐELIĆ, dipl. ekonomista;

2) za članove:

– predstavnici osnivača:

1. KATARINA MIHAILOVIĆ, knjigovođa;

2. VELjKO LEKOVIĆ, student;

– predstavnici studenata:

MARKO FIMIĆ, student Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu;

– predstavnici univerziteta:

MILKA STOJANOVIĆ, dipl. ekonomsita , šef službe za opšte i ekonomske poslove Rektorata Univerziteta u Kragujevcu;

– predstavnici iz reda zaposlenih u ustanovi:

MILAN PETROVIĆ, ekonom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1122/2005

U Beogradu, 3. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.018/6/6

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG OPORAVILIŠTA BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Studentskog oporavilišta Beograd:

1. dr BOŽIDAR SIMATKOVIĆ, predsednik;

2. MIODRAG MILOŠEVIĆ, član;

3. MILOJE OBRADOVIĆ, član;

4. MIRAŠ TOMOVIĆ, član;

5. BOJAN RAMBOSEK, član;

6. ŽARKO VULETIĆ, član;

7. STEVICA DAMNjANOVIĆ, član;

8. SAŠA MITROVIĆ, član;

9. NEBOJŠA LEKOVIĆ, član;

10. RADOSLAV MARJANOVIĆ, član;

11. LAZO BUHA, član;

12. MILENA RISTIĆ, član;

13. prof. dr IVAN JURANIĆ, član;

14. dr SMILjA TOMANOVIĆ, član;

15. prof. dr DRAGAN VUKMIROVIĆ, član;

16. ALEKSANDAR ĐOKOVIĆ, član;

17. DARKO STANIĆ, član;

18. DUŠAN SPASOJEVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1121/2005

U Beogradu, 3. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.018/7/7

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG OPORAVILIŠTA BEOGRAD

I

U Upravni odbor Studentskog oporavilišta Beograd imenuju se:

1) za predsednika:

LjUBIŠA STOJILjKOVIĆ, dipl. ekonomista;

2) za članove:

– predstavnici osnivača:

1. JOVAN BJELOBABA, direktor Studentskog centra u Novom Sadu;

2. IRMENI FERENCI, predsednik SO Ada;

3. MIODRAG MITROVIĆ, direktor Univerziteta Tursa;

4. LjUBA JOVANOVIĆ, načelnik u Ministarstvu trgovine, turizma i usluga;

5. dr ŽARKO OBRADOVIĆ, narodni poslanik;

6. VESKO KOVAČEVIĆ, direktor Privredne banke;

7. VESELIN ANĐELIĆ, dipl. politikolog;

8. ZORAN RADULOVIĆ, direktor Zadruge studenata Univerziteta u Beogradu;

– predstavnici studenata:

1. VLADA TODOROVIĆ, student Stomatološkog fakulteta;

2. IVAN RADOJEVIĆ, student Mašinskog fakulteta;

3. NEMANjA DRAGIĆEVIĆ, student Fakulteta organizacionih nauka;

– predstavnici univerziteta:

1. dr TANjA JOVANOVIĆ, profesor Medicinskog fakulteta;

2. dr DRAGAN BELOICA, profesor Stomatološkog fakulteta;

3. dr ZORAN ILIĆ, profesor Defektološkog fakulteta;

– predstavnici iz reda zaposlenih u ustanovi:

1. LAZO BUHA;

2. RADOSLAV MARJANOVIĆ;

3. ZORAN SPASOJEVIĆ.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1120/2005

U Beogradu, 3. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.018/8/8

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA STUDENTSKOG OPORAVILIŠTA BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Studentskog oporavilišta Beograd:

1. prof. dr DOBRICA MILOVANOVIĆ, predsednik;

2. VLADIMIR STEPANOV, član;

3. DARKO STOJANOVIĆ, član;

4. NADEŽDA ĐOKIĆ, član;

5. prof. dr JOVAN CVETIĆ, član;

6. ALEKSANDAR KOVAČEVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1118/2005

U Beogradu, 3. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.018/9/9

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA STUDENTSKOG OPORAVILIŠTA BEOGRAD

I

U Nadzorni odbor Studentskog oporavilišta Beograd imenuju se:

1) za predsednika:

LjUBIŠA JOVANOVIĆ, predsednik Privredne komore Srbije;

2) za članove:

– predstavnici osnivača:

1. MIODRAG MILOŠEVIĆ, direktor Infostana, Beograd;

2. ŽELjKO KUZMANOVIĆ, direktor Brod-petrola, Beograd;

– predstavnici studenata:

VANjA TANACKOVIĆ, student Biološkog fakulteta;

– predstavnici univerziteta:

dr MARINA ĐURAKIĆ, profesor Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje;

– predstavnici iz reda zaposlenih u ustanovi:

JOSIP RISTANOVIĆ.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1119/2005

U Beogradu, 3. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.018/10/10

Na osnovu čl. 98. i 104. st. 1. i 3. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU SUDIJA I STAREŠINA OPŠTINSKIH ORGANA ZA

PREKRŠAJE I SUDIJA I PREDSEDNIKA VEĆA ZA PREKRŠAJE

I

Imenuju se za sudije i starešine opštinskih organa za prekršaje:

– za područje Veća za prekršaje u Kraljevu imenuje se:

VERICA ISAILOVIĆ, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Gornjem Milanovcu.

– za područje Veća za prekršaje u Nišu imenuju se:

1. IVANA NIKOLIĆ, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Pirotu;

2. MILjANA RANĐELOVIĆ, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Pirotu.

– za područje Veća za prekršaje u Smederevu imenuju se:

1. NEVENKA STANOJLOVIĆ, za sudiju i starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Smederevu;

2. IVAN STANIMIROVIĆ, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Velikoj Plani.

II

Imenuje se za sudiju i predsednika veća za prekršaje:

– za područje Veća za prekršaje u Leskovcu imenuje se:

ZORAN VUKAŠINOVIĆ, za sudiju i predsednika Veća za prekršaje u Leskovcu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1136/2005

U Beogradu, 3. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.018/11/11

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS“, broj 42/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA PRIMENjENE UMETNOSTI U BEOGRADU

I

Razrešava se prof. dr MARICA ŠUPUT dužnosti predsednika Upravnog odbora Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu.

II

Imenuje se prof. dr ALEKSANDAR KADIJEVIĆ, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, za predsednika Upravnog odbora Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1179/2005

U Beogradu, 3. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.018/12/12

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS“, broj 42/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU

I

Razrešava se dr IRINA SUBOTIĆ dužnosti predsednika Upravnog odbora Narodnog muzeja u Beogradu, zbog odlaska u penziju.

II

Imenuje se prof. dr MARICA ŠUPUT, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, za predsednika Upravnog odbora Narodnog muzeja u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1177/2005

U Beogradu, 3. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.018/13/13

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima („Službeni glasnik RS“, broj 29/93),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA

NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA

ZAVOD ZA UDžBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA

I

Razrešava se MILENA POPOVIĆ-SUBIĆ dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

II

Imenuje se VLADIMIR DRAGOVIĆ, direktor Matematičke gimnazije u Beogradu, za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1170/2005

U Beogradu, 3. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.018/14/14

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Postavlja se NIKOLA LATINOVIĆ za pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor zajedničkih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-924/2005

U Beogradu, 3. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.015/5/5

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Razrešava se SLAVKO KAPURAN dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor za razvoj statističkog sistema.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-924/2005-1

U Beogradu, 3. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.015/6/6

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Razrešava se ZORAN DAVIDOVIĆ dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor za publicistiku, informisanje i odnose sa javnošću.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-924/2005-2

U Beogradu, 3. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.015/7/7

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za usklađivanje stavova vezanih za realizaciju Akcionog plana za otklanjanje administrativnih prepreka za strana ulaganja u oblasti obuke i stručnog usavršavanja („Službeni glasnik RS“, broj 15/05),

Vlada Republike Srbije donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA USKLAĐIVANjE STAVOVA VEZANIH ZA REALIZACIJU AKCIONOG

PLANA ZA OTKLANjANjE ADMINISTRATIVNIH PREPREKA

ZA STRANA ULAGANjA U OBLASTI OBUKE

I STRUČNOG USAVRŠAVANjA

I

U Komisiju za usklađivanje stavova vezanih za realizaciju Akcionog plana za otklanjanje administrativnih prepreka za strana ulaganja u oblasti obuke i stručnog usavršavanja imenuju se:

– za predsednika:

Bojan Ristić, šef odseka za srednje stručno, umetničko obrazovanje i obrazovanje odraslih u Ministarstvu prosvete i sporta;

– za članove:

1. Jelena Bogojević, Načelnik odeljenja za pravne poslove u Sekretarijatu Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom;

2. mr Đorđe Lazić, savetnik direktora Nacionalne službe za zapošljavanje;

3. dr Aleksandar Belić, pomoćnik ministra u Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine;

4. Mirjana Milanović, savetnik u Ministarstvu prosvete i sporta;

5. Dragan Đukić, direktor Sektora zapošljavanja u Nacionalnoj službi za zapošljavanje;

6. Vladimir Dimoski, savetnik u Ministarstvu prosvete i sporta;

7. Lilijana Stojanović, viši savetnik u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike;

8. Aleksandra Đorđević, rukovodilac grupe za poslove u vezi sa Evropskom poveljom, Sektor za razvoj malih i srednjih preduzeća u Ministarstvu privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-924/2005-2

U Beogradu, 3. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.015/4/4

Ostavite komentar